Pressmeddelanden

Rekordsommar för turismen i Malmö

2015-10-06 11:11 CEST Malmö stad Turismen i Malmö slog rekord under sommaren 2015. Det visar de nyaste siffrorna från stadens hotell. Antalet sålda hotellrum har ökat med ca 21 % jämfört med samma period förra året, och eftersom även våren har bjudit på ökade turistströmmar tyder mycket på att Malmö går mot ett rekordår vad gäller antalet besökare.

Stark resultatförbättring under årets åtta första månader

2015-10-01 11:08 CEST Lantmännen Lantmännens resultat till och med andra tertialet 2015, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 908 MSEK, jämfört med 437 MSEK under samma period föregående år. Samtliga divisioner ökar rörelseresultatet jämfört med föregående år. Framförallt har väsentliga förbättringar skett i divisionerna Lantbruk och Energi.

Nytt rekord för reselandet Tyskland: Fler än tio miljoner utländska övernattningar under en månad

2015-09-30 15:24 CEST Tyska Turistbyrån AB Med 10,3 miljoner övernattningar under juli månad uppnår den tyska incomingturismen ännu ett rekordresultat. Totalt registrerade Statistisches Bundesamt 44,7 miljoner internationella övernattningar i logianläggningar med tio bäddar eller fler under perioden januari till juli 2015. Det är 2,4 miljoner övernattningar fler än under samma period föregående år och motsvarar en ökning med 5,6 procent.

Grundfos fördubblar lönsamheten och håller kursen

2015-09-08 13:00 CEST Grundfos AB Omsättningen uppgår till 11,9 miljarder DKK, jämfört med 11,1 miljarder DKK förra året (sex månader). Lönsamheten har ökat till 628 miljoner DKK. Med det här resultatet uppfyller Grundfos målet att vända den sjunkande lönsamheten under de senaste fyra åren.

God säkerhetsprofil för barnvaccinerna

2015-09-01 09:46 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2014. Vaccinationstäckningen är fortsatt hög. Den gemensamma rapporten visar att de flesta sjukdomar som man vaccinerar mot är sällsynta och under god kontroll och att vaccinerna är säkra.

Stabilt resultat för If

2015-08-12 09:02 CEST If Skadeförsäkring Försäkringsbolaget If visar på nytt ett stabilt och bra resultat när siffrorna för första halvåret 2015 presenteras i dag.

​Utmärkta halvårssiffror för Tysklands incomingturism – Femprocentig ökning tack vare internationella gäster

2015-08-11 16:38 CEST Tyska Turistbyrån AB Under det första halvåret 2015 noterades en ökning med 1,6 miljoner övernattningar och Tysklands incoming fortsätter att vinna mark. Enligt preliminära uppgifter från Statistisches Bundesamt ligger summan av alla internationella övernattningar på logianläggningar med tio bäddar eller fler på 34,4 miljoner för perioden januari till juni. En ökning på fem procent jämfört med samma period 2014.

Spetsa din kompetens som utredare

2015-08-05 17:02 CEST Teknologisk Institut Du som är utredare skapar underlag för viktiga beslut med stor samhällelig påverkan. För att säkerställa att din utredning håller hög kvalitet krävs att du inte bara kan bedriva framgångsrik omvärldsbevakning, utan också kan göra nyanserade analyser. Teknologisk Institut bjuder in till en inspirerande konferens där du utmanas att bryta invanda tankemönster för att bli en bättre utredare.

2015-08-04 16:45 CEST Norwegian Cruise Line Second Quarter Adjusted EPS Improves 29.3% to $0.75. Second Quarter Adjusted EBITDA Improves 42.8% to $313.4 million. 2016 Synergy Capture Increased to $125 million. New Exotic Itineraries Announced for the Norwegian Brand, Including Australia and Asia.

​Incomingturismen ökar med mer än en miljon övernattningar

2015-07-28 15:38 CEST Tyska Turistbyrån AB Resultatet för perioden januari till maj 2015 visar enligt Statistisches Bundesamt en glädjande ökning på ytterligare 1,1 miljoner utländska övernattningar på logianläggningar med fler än 10 bäddar och på campingplatser jämfört med samma period förra året. Sammantaget registrerades 27,1 miljoner internationella övernattningar vilket motsvarar en ökning med 4,1 procent.