Pressmeddelanden

Fantastisk början av biogasåret 2015 för Malmberg.

2015-04-17 15:26 CEST Malmberg Malmberg, det ledande svenska företaget inom biogasuppgraderingsteknik har tecknat flera kontrakt för biogasuppgradering i vår.

Eskilstuna Energi och Miljö har vunnit Innovationspris för sitt Miljödiplomeringsarbete

2015-04-17 15:25 CEST Eskilstuna Energi och Miljö AB

​Tillförordnad vd för Norrmejerier med gedigen erfarenhet

2015-04-17 14:18 CEST Norrmejerier Rekryteringen av en ny vd pågår, men i väntan på att en ordinarie kan tillträda har Norrmejeriers styrelse beslutat att utse Hans-Åke Hammarström som tillförordnad. Hans-Åke Hammarström tillträder den 13 juli då Bo Rasmussen lämnar efter 25 år i företaget varav tio år som vd.

Planera för din kommuns framtid - ÖP-dagarna

2015-04-17 14:07 CEST Teknologisk Institut En översiktsplan kan se ut på många olika sätt och det finns inte en modell som passar i alla kommuner i alla situationer. En lyckad utformning är ändå en som är väl genomarbetad, där det går att förstå tanken bakom och anledningen till den valda utformningen.

Stabil värmepumpmarknad, trots varierande start på året

2015-04-17 13:51 CEST Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ​Kraftig ökning inom luft-segmentet kompenserar för låg försäljning av bergvärmepumpar. Starkast försäljning ses inom området frånluftsvärmepumpar.

FC Rosengårds Marta Vieira da Silva och Therese Sjögran medverkar på Business Arena Malmö den 7 maj

2015-04-17 13:27 CEST Business Arena

Exeger Årets nanoföretag 2015

2015-04-17 13:11 CEST Exeger Exeger utsågs på torsdagskvällen till Årets nanoföretag 2015. Utmärkelsen ges ut årligen för att uppmärksamma svensk nanoteknologi. Det är tredje året priset delas ut.

Industrie 4.0 - vad krävs för att digitalisera industrin?

2015-04-17 13:07 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren Tysk-Svenska Handelskammaren tillsammans med Siemens bjuder in företrädare för media till ett intressant Tyskland i dialog-seminarium om hur Tyskland och Sverige kan driva på digitaliseringen av industrin.

Nya smarta tillbehör som förenklar din vardag

2015-04-17 12:49 CEST Marbodal Med Marbodals senaste nyhet – väggförvaringssystem, maximerar du ytan som finns mellan bänkskiva och överskåp. Smarta lösningar som ger bättre struktur på dina saker samt fria bänkytor.

Beslut om avstämningsdag för sammanläggning av aktier

2015-04-17 11:12 CEST Deflamo AB Vid extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) (”Deflamo”) den 9 april 2015 beslutades om en sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split, i relationen 10:1 innebärande att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie av samma slag. Styrelsen i Deflamo har, baserat på bolagsstämmans bemyndigande, fastställt att avstämningsdag ska vara den 23 april 2015.