Blogginlägg

Hur tolerant är du?

2014-04-14 17:44 CEST Finansförbundet Nästan hälften av dem som svarat på en enkät om etnicitet och trosuppfattning uppger att det förekommer uttalanden som kan vara kränkande för den som tillhör en etnisk minoritet på arbetsplatsen. Hur ser det ut på din arbetsplats? Har toleransen ökat eller minskat? Vad är din erfarenhet?

Behov av en ny kommunal säkerhetsorganisation

2014-04-08 07:23 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Under de senaste åren har det förts en nödvändig debatt om vilken förmåga försvaret har att lösa ställda uppgifter. Motsvarande diskussioner har däremot lyst med sin frånvaro när det gäller polisens och kommuners förmåga att förebygga och hantera brott samt trygga enskilda medborgares säkerhet. Detta trots att läget i många kommuner kommer att bli mycket besvärligt framöver.

Tryggare Sverige utbildar Östhammars kommun i brott i nära relationer

2014-04-03 07:55 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige En viktig åtgärd för att motverka brott i nära relationer handlar om att aktörer som t.ex. socialtjänsten genomför så kallade strukturerade hot- och riskbedömningar för att kunna sätta in rätt åtgärder. Stiftelsen Tryggare Sverige genomför just nu en utbildning för socialtjänsten m.fl. i Östhammars kommun i syfte att utveckla kommunens arbete med dessa viktiga frågor.

Varför omyndigförklaras mammor?

2014-04-02 16:30 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Politker verkar utgå ifrån att kvinnor inte vet bättre. Således ska de få valmöjligheter som finns raderas, och kvinnor ska ut i arbetslivet. Det faktiskt finns kvinnor och män som själva väljer att vara hemma. Och de är fullt införstådda med vad det innebär av ekonomiska förluster. Varför applåderas män för detta val medan kvinnor bespottas och nesvärderas till mindre förstående individer?

Kollektivavtalets dag – något att fira!

2014-03-17 10:04 CET Finansförbundet Det svenska kollektivavtalssystemet har funnits i drygt 100 år. Och 2011 omfattades 83 procent av alla tjänstemän i privat sektor av kollektivavtal. På bankområdet har vi haft avtal sedan 1946, även om man redan innan dess lyckats förbättra villkoren för de bankanställda.

2014-03-12 21:45 CET Styrelsebalans i Sverige AB Vi uppmärksammar er 31 bolag som har balans i styrelsen, smart jobbat! Gå in och titta på vår hemsida och se vilka bolag som har förstått vikten av balans! Den Vita listan belyser andel kvinnor i styrelsen i Svenska börsbolag. Företag som arbetar aktivt med att nå balanserade styrelser fötjänar en hög position på vår Vita lista.

Vad är det vi jagar?

2014-03-12 15:58 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Vi jobbar allt fler timmar, både på jobbet, men även hemma. Samtidigt slimmas allt fler verksamheter, färre ska göra samma arbete som fler nyss gjorde. Allt i profitens namn. Och, samtidigt, drabbas vår egen och våra barns hälsa. Men ändå harvar vi på. Varför? Människor ångrar främst en sak när de ligger på dödsbädden. Nämligen att de inte umgåtts mer med sina nära och kära.

#Lönheladagen

2014-03-08 15:40 CET Finansförbundet Snudd på klarblå himmel denna soliga lördag till 8 mars. Internationella kvinnodagen kunde inte ha fått bättre väder. I Stockholm har människor samlats på Sergels torg för att stödja 15:53-rörelsen och deras arbete med #lönheladagen. Det är många som tycker att alla – kvinnor och män – ska ha betalt för hela sin arbetsdag. Det borde väl alla tycka?

Dags för Guccifeminismen att träda fram!

2014-03-08 15:02 CET KVINNOKOMPETENSEN, AB Det våras för feminismen och vi har alla de kloka, "vanliga" männen med oss men fortfarande är maktmännen inte med på banan. Varför? ja, följ med i våra spekulationer....och läs vår ledare, Vd-brev och lyssna även på inslaget i veckan Stil i P1 som kopplar ihop Sigmund Freuds jag-koncept med allt det goda arbete vi gör tillsammans med våra mycket framåtriktade och innovativa kunder!

2014-03-08 12:57 CET Kvinna till Kvinna Den biståndspolitiska plattformen starka individfokus väcker frågor om genomförandet av de strukturförändringar som krävs för att bekämpa fattigdomen, som än idag främst drabbar världens kvinnor. Det menar Lena Ag, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna