Evenemang

Välkommen till årets glöggfest!

2015-11-17 15:38 CET Yennenga Progress Vi firar julens ankomst och följer upp sommarens lansering av One Stop Center - en klinik för kvinnohälsa enligt Dr Mukweges modell. En unik metod för integrerad vård som fokuserar på stärkande av kvinnor och flickor. Ta tillfället i akt att med glögg och pepparkakor lära dig mer om satsningen och mingla med spännande människor! Anmälan till: fredrika@yennengaprogress.se senast 3/12.

Tid: 2015-12-08, 17:00 - 20:00
Plats: Yennenga Progress, Stadsgården 10, 8 trappor, T-bana Slussen.

2015-09-12 03:40 CEST Kaustik AB Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa är en efterlängtad arena för framtiden inom kommunal vård och omsorg. Välfärdsteknologin är på stark frammarsch och leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

Tid: 2016-02-03 - 2016-02-05
Plats: Kistamässan

Aiai Akademi, Stockholm

2015-11-19 11:34 CET Kaustik AB Workshop, med ett begränsat antal deltagare, riktad till dig som vill vässa dina kunskaper inom sche­maläggning. Här ges den teoretiska grunden inom arbetstid med fördjup­ning i praktiska utmaningar inom schemaläggning.

Tid: 2016-03-10 00:00
Plats: Stockholm

Aiai Akademi, Stockholm

2015-11-19 11:37 CET Kaustik AB Seminarieutbildning den 5 april fokuserar på arbetsmiljö och den nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla 31 mars 2016. Den 6 april ägnas åt arbetstid och efterskottsbetalning.

Tid: 2016-04-05 - 2016-04-06
Plats: Stockholm

2015-11-19 11:38 CET Kaustik AB Workshop, med ett begränsat antal deltagare, riktad till dig som vill vässa dina kunskaper inom schema­ läggning. Här ges den teoretiska grunden inom arbetstid med för­djupning i praktiska utmaningar inom schemaläggning.

Tid: 2016-05-17 00:00
Plats: Malmö

2015-11-19 11:39 CET Kaustik AB Min fritid är den största fritidsmäs­san i Sverige som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Mässan är kostnadsfri för besökare.

Tid: 2016-05-21 - 2016-05-22
Plats: Sollentuna

2015-11-19 11:41 CET Kaustik AB Kaustik anordnar och arrangerar en mötesplats under Almedalsveckan kring personlig assistans. Varje dag erbjuds ett späckat program med ämnen kopplade till personlig assistans, tillgänglighet, och funktionshinderpolitik. Semina­rieprogrammet inbegriper allt från assistansanordnare, myndigheter, bransch­ och intresseorganisationer, forskare till politiker.

Tid: 2016-06-03 - 2016-06-10
Plats: Kafe Strandporten, Visby