Pressmeddelanden

2015-11-25 14:44 CET Feministiskt initiativ ​25 november 1999 instiftades FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Idag hedrar vi alla offer och överlevare för våldet, vi samlas och påminner oss om att vi inte är ensamma, att strategier för att motverka våldet finns. Vi uppmärksammar den här dagen eftersom var tredje kvinna i världen fortfarande utsätts någon gång för allvarligt fysiskt eller sexuellt våld från en man.

​Tunisien: Våldtäktsmännen kommer undan, offren får skulden

2015-11-25 10:00 CET Amnesty International, svenska sektionen Kryphål i de tunisiska lagarna gör att gärningsmän skyldiga till våldtäkt, sexuella övergrepp och fysiskt våld kommer undan samtidigt om deras offer ofta straffas och skuldbeläggs då de fattar mod och anmäler brotten. Det säger Amnesty i en ny rapport.

Få brott i nära relationer klaras upp - ny kartläggning

2015-11-25 07:37 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Knappt två av tio anmälningar om brott i nära relationer klaras upp och det är stora geografiska skillnader när det gäller andelen personuppklarade brott. Det framgår av en ny undersökning från Stiftelsen Tryggare Sverige som presenteras i dag på internationella dagen mot våld mot kvinnor.

2015-11-25 06:00 CET Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Idag är det den 25 november, FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Inom detta bedrövliga område har tyvärr inte ens det jämställda Sverige mycket att skryta med. Varje dag sker exempelvis 100 våldtäkter, och då räknas bara de brott som anmälts. Det finns en utbredd rädsla bland brottsoffren för att inte bli tagna på allvar av rättsväsendet. Denna rädsla är befogad.

Vi kan! Vi vill! Vi törs!

2015-11-24 22:30 CET Feministiskt initiativ Regeringen vill att Sverige ska ta emot flyktingar på ett värdigt sätt. Lokalt växer engagemang och solidaritet. Fler vill öppna sina hem. Klädinsamling och stödkonserter avlöser varandra. Samtidigt sätter regeringens beslut asylrätten ur spel och de mest sårbara människorna får betala priset för den värdighet som bara välmående nationer kan kosta på sig att försvara - med andras liv som insats!

​Vem får Kalmars första integrationspris?

2015-11-24 10:00 CET Alla tiders Kalmar I februari 2015 beslöt kommunfullmäktige om att inrätta ett årligt integrationspris i syfte att uppmuntra insatser som främjar integration. Och nu är det dags för den historiska första utdelningen!

Unga kvinnor spränger gränser

2015-11-24 09:15 CET Kvinna till Kvinna ​Världens kvinnorättsförsvarare lever allt farligare. Tilltagande nationalism och ett växande patriarkat gör att framför allt att unga kvinnor som står upp för fred och jämställdhet är extra utsatta. I en ny rapport "Femdefenders – Om unga kvinnor som spränger gränser" har Kvinna till Kvinna frågat unga aktivister världen över om deras kamp för att synas och höras i sina sam­hällen.

 Nolltolerans mot våld mot kvinnor!

2015-11-24 08:00 CET Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Imorgon är det den 25 november, FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Inom detta bedrövliga område har tyvärr inte ens det jämställda Sverige mycket att skryta med. Varje dag sker exempelvis 100 våldtäkter, och då räknas bara de brott som anmälts. Det finns en utbredd rädsla bland brottsoffren för att inte bli tagna på allvar av rättsväsendet. Så här kan vi inte ha det.

Ny mötesplats för personlig assistans under Almedalsveckan

2015-11-23 15:02 CET Kaustik AB Genom att sprida förståelse ökar medvetenheten om hur betydelsefull och avgörande assistansreformen är för enskilda människor men även för samhället i stort. Ingen kan enskilt skapa förändring - men tillsammans kan den kraft frigöras som verkligen gör bestående skillnad. Samverkan under Almedalsveckan är nödvändigt och har tidigare saknats varför Kaustik tar initiativet till denna mötesplats.

Bli en del av Ett jämställt Värmland!

2015-11-23 09:52 CET Länsstyrelsen Värmland Nu lanserar Länsstyrelsen Värmland nästa steg i arbetet med att nå visionen Ett jämställt Värmland. Ett enkelt anslutningssystem där stora som små aktörer är välkomna att visa upp, ansluta och utveckla sitt jämställdhetsarbete. Deltagarna i Samhällsråd Värmland var först ut med att ansluta sig vid lanseringen under länsmiddagen på residenset.