Nyheter

Så möter det gröna näringslivet den globala efterfrågan på mat och skogsråvaror år 2030

2015-07-02 09:44 CEST SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Den 30 juni arrangerade SLA och LRF seminariet: hur ska Sverige möta den globala efterfrågan på mat och skogsråvaror år 2030? En studie med utgångspunkt i globala och svenska trender visar att framtiden för svenskt jord- och skogsbruk ser ljus ut – om samhället tar tillvara de möjligheter som finns. Men vilken politik behövs för att skapa jobb och tillväxt inom det gröna näringslivet i framtiden?

​​Landsbygdsministern besökte ICA i Roma

2015-07-01 23:23 CEST ICA-handlarnas Förbund ICA-handlare Tomas Walfridsson stod i centrum när ICA tog med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och ett 50-tal Almedalsdeltagare till Roma på Gotland för att diskutera landsbygdens utmaningar. - Mitt slag står i höst när turisterna lämnar Gotland. Som förtagare måste man var modig och jag efterlyser också mod hos våra politiker, förklarade Tomas Walfridsson för Sven Erich Bucht.

"COFFEE WORLD" på iba 2015

2015-07-01 15:00 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren iba i München är den världsledande fackmässan för bageri- och konditoribranschen. Mässan går den 12 till 17 september 2015 och visar en fullständig marknadsöverblick, maskiner och utrustning till ingredienser och aromer.

Humlesurr och rosenrabatt!

2015-06-30 16:58 CEST Rosendals Trädgård Det surrar om rosenträdgården när vi firar rosens dag 2 juli, sommarutställningen Bland Stockar & Sten blir finare för var dag - välkommen till sommaren på Rosendals Trädgård!

Dyrare transporter hotar industrins konkurrenskraft

2015-06-30 12:01 CEST SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Måndagen den 29 juni arrangerade SLA, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet ett seminarium med anledning av den vägslitageavgift på transporter som regeringen på sikt vill införa med motiveringen att den ska utveckla mer hållbara transportsystem. Denna s k miljöskatt ökar med avståndet, vilket påverkar den industri och de råvaruproducenter som finns långt från de tätorter där konsumenterna finns.

Foderskolan del 12 - utfodring av det unga fölet

2015-06-29 14:42 CEST St. Hippolyt Sverige AB Att fodra en nyfödd fölunge innebär i princip att fodra stoet rätt för att ge henne möjligheten att förse fölungen med rätt näringsämnen. Om något oväntat inträffar och man står med en moderlös fölunge är det bra att känna till lite om fölets grundläggande näringsbehov och naturliga födointag.

2015-06-26 11:41 CEST St. Hippolyt Sverige AB

Effektiv ny klippenhet till Toro GM7210 - ger ökad klippkapacitet!

2015-06-24 16:06 CEST Hako Ground & Garden AB

Sommarens nummer av KSLA Nytt & Noterat ute nu

2015-06-23 16:38 CEST Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA KSLA Nytt & Noterat nr 2-2015 – Sommarnumret 2015. Info från akademiaktiviteter. Ur innehållet: Naturbetesmarker med många värden. Biodrivmedels begränsade potential. Framåt, fortare & grönare! – om skogsnäringens värdekedjor. Akademiens vårexkursion till brandfälten i Västmanland. Zonerat skogsbruk på fastighetsnivå. M m. Trevlig läsning! Och skön sommar!!