Blogginlägg

2014-03-21 10:54 CET Juristpunkten Vi på Juristpunkten har märkt en ökning av antalet kontakter vi får som rör området dolda fel. För att detta uttryck ens ska kunna aktualiseras så krävs det i uteslutande av fallen att säljaren genomfört en besiktning av fastigheten ifråga innan tiden för köpets avslut. I jordabalken skrivs tydligt i 4:19 att köparen har en djupgående undersökningsplikt.

Bluffakturor 2013 - en sammanfattning

2014-02-11 11:55 CET Förenade Bolag För ett par år sedan var bluffakturor något som både rättsväsende och lagstiftare betraktade med närmast ointresse. Att sysslan var ett i princip riskfritt sätt att tjäna snabba pengar på spred sig, och kriminella gäng sadlade om. Förenade Bolag sammanfattar 2013 års viktigaste händelser i stävjandet av bedräglig verksamhet.

Karenstidsförbud

2014-01-22 09:30 CET Bemanningsföretagen

2014-01-21 14:48 CET Juristpunkten Fråga om ensam vårdnad interimistiskt Genom ett beslut av Kalmar tingsrätt 2011-05-11 tillerkändes ena parten – mamman - interimistiskt vårdnaden om parternas barn. Grunden för mammans talan var huvudsakligen svårigheter att nå och samarbeta med fadern. Som exempel nämnde mamman att barnet varit nära att mista en dagisplats på grund av att det inte gått att nå pappan.

2014-01-19 12:15 CET Juristpunkten Mannen - som företräddes av Juristpunkten yrkade att den gemensamma vårdnaden skulle bestå och att han skulle ha rätt till umgänge med barnen. Hustrun yrkade att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad om barnen även interimistiskt. Som skäl angav hustrun bl a att hon och barnen bodde på skyddat boende samt att mannen polisanmälts för våld mot barnen.

2014-01-19 11:54 CET Juristpunkten Fråga om ensam vårdnad interimistiskt Genom ett beslut av Kalmar tingsrätt 2011-05-11 tillerkändes ena parten – mamman - interimistiskt vårdnaden om parternas barn. Grunden för mammans talan var huvudsakligen svårigheter att nå och samarbeta med fadern. Som exempel nämnde mamman att barnet varit nära att mista en dagisplats på grund av att det inte gått att nå pappan.

2014-01-18 15:38 CET Juristpunkten I en aktuell dom fick modern ensam vårdnad. I domen ges en utförlig beskrivning av hur domstolen kommit fram till sin slutsats i vårdnadsfrågan. Man gör en intressant sammanfattning av rättsutvecklingen sedan 1998 då domstolarna gavs möjlighet att besluta om gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsätter sig detta.

2014-01-18 14:37 CET Juristpunkten Fråga om ensam vårdnad och umgängesrätt I mål om bl a vårdnad tillerkändes mamman ensam vårdnad bl a på grund av att parterna hade så djupa samarbetssvårigheter att det skulle gå ut över barnens bästa. Pappan - som företräddes av Juristpunkten - tillerkändes dock ett omfattande umgänge med barnen.

2014-01-18 14:00 CET Juristpunkten Kommentar från Juristpunkten (J P). I detta fallet företrädde JP barnens pappa. Hovrättens beslut gick därför helt i enlighet med vår huvudmans önskemål. Nästan alltid finns det oenigheter mellan parter som skiljer sig. Huvudregeln är gemensam vårdnad för barnen och den bör upplösas bara i de fall domstolen är helt övertygad om att detta är bäst för barnen.

2013-09-06 16:01 CEST PappaPunkten PappaPunkten har under en längre tid utvecklats för att möta en glömd grupp i familjerättsfrågor - Papporna som drabbas av att de är pappor. Där kommer PappaPunkten in!