Blogginlägg

Fem säkerhetstips för Mobilt BankID och annan e-legitimation

2015-03-20 09:19 CET Egree by TC Det blir allt viktigare att hålla sin e-legitimation säker - här är därför fem enkla tips.

2015-03-18 17:31 CET KAK/landsförbundet Mobiltelefonanvändandet i bilen orsakar årligen många olyckor.

2015-03-18 17:21 CET KAK/landsförbundet ​Lagrum nr 270 Denna kungörelse träder i kraft vid övergången till HÖGERTRAFIK den 3 september 1967 Fordon SKALL framföras i höger körfält. Detta sker inte alltid och medför problem för övrig trafik.

Bostadsbristen slår hårt mot våldsutsatta kvinnor och barn

2015-03-11 11:00 CET Hyresgästföreningen Region västra Sverige Bostadsbristen förvärras för varje år. Unga vuxna bor i allt större utsträckning kvar hemma och tvingas tacka nej till både jobb och utbildning för att de inte kan hitta bostad. Men bostadsbristen drabbar inte bara unga, utan får även svåra konsekvenser för de personer som socialtjänst och kvinnojourer försöker hjälpa.

2015-02-23 23:53 CET Försäkringsjuristerna Stockholm Syftet med försäkringen är att sprida ut den ekonomiska risken för en skadehändelse på flera så att kostnaden för skadan inte ska bli oskäligt tung för en person att bära. Genom att slå ut försäkringspremien på försäkringskollektivet så får varje försäkringstagare bära varandras risk så att säga och endast genom att vara återhållsamma i sina utbetalningar kan försäkringsbolagen hålla premien nere

2015-02-14 00:40 CET Försäkringsjuristerna Stockholm Att vara bidmanager (budansvarig jurist) och hålla koll på den offentliga marknaden kräver mycket arbete. En duktig bidmanager kan få företaget att nå de mål de eftersträvar. Genom att analysera tidigare upphandlingar och hålla koll på avtalssluten i din bransch ger dig möjligheter att vara med och dela på över 700 miljarder kronor varje år som det upphandlas i Sverige.

2015-02-13 02:27 CET Försäkringsjuristerna Stockholm Försäkringsjuristerna Stockholm tar uppdrag inom affärsjuridik med fokus på avtal- och obligationsrätten och specialavtalslagen försäkringsavtalslagen. Vi har daglig kontakt med försäkringsbolagen och bistår försäkringstagaren i många olika frågor om allt från ersättningen till rätten till försäkring.

2015-02-12 18:08 CET Egree by TC ​Vad går att e-signera? Svaret har länge varit detsamma: nästan allt.

Vill du jobba hos oss? Vi söker två förhandlare.

2014-12-03 14:55 CET Hyresgästföreningen Region västra Sverige Hyresgästföreningen region västra Sverige söker två förhandlare med placering i Göteborg. Som förhandlare blir din främsta uppgift att leda våra förhandlingsdelegationer i förhandlingar med privata och kommunala fastighetsbolag.

2014-10-31 22:46 CET Juristbyråer [ Stockholm Stå inte själv när försäkringsbolaget nekar dig ersättning eller du misstänker att det kommer bli så. När man råkar ut för skada och försäkringsbolaget vägrar betala ut ersättning med sina svårtolkade och snåriga svar kan det vara bra att ha en försäkringsjurist på sin sida. Hittade en bra sida på nätet som verkade professionell.