Blogginlägg

Syftet med försäkring eller riskhantering

2015-02-23 23:53 CET Försäkringsjuristerna Stockholm Syftet med försäkringen är att sprida ut den ekonomiska risken för en skadehändelse på flera så att kostnaden för skadan inte ska bli oskäligt tung för en person att bära. Genom att slå ut försäkringspremien på försäkringskollektivet så får varje försäkringstagare bära varandras risk så att säga och endast genom att vara återhållsamma i sina utbetalningar kan försäkringsbolagen hålla premien nere

Offentliga upphandlingar omsätter 700 miljarder varje år - Säkra upp verksamheten

2015-02-14 00:40 CET Försäkringsjuristerna Stockholm Att vara bidmanager (budansvarig jurist) och hålla koll på den offentliga marknaden kräver mycket arbete. En duktig bidmanager kan få företaget att nå de mål de eftersträvar. Genom att analysera tidigare upphandlingar och hålla koll på avtalssluten i din bransch ger dig möjligheter att vara med och dela på över 700 miljarder kronor varje år som det upphandlas i Sverige.

Försäkringsjuristerna Stockholm AB - Vi står på försäkringstagarens sida!

2015-02-13 02:27 CET Försäkringsjuristerna Stockholm Försäkringsjuristerna Stockholm tar uppdrag inom affärsjuridik med fokus på avtal- och obligationsrätten och specialavtalslagen försäkringsavtalslagen. Vi har daglig kontakt med försäkringsbolagen och bistår försäkringstagaren i många olika frågor om allt från ersättningen till rätten till försäkring.

2015-02-12 18:08 CET Egree AB ​Vad går att e-signera? Svaret har länge varit detsamma: nästan allt.

Vill du jobba hos oss? Vi söker två förhandlare.

2014-12-03 14:55 CET Hyresgästföreningen Region västra Sverige Hyresgästföreningen region västra Sverige söker två förhandlare med placering i Göteborg. Som förhandlare blir din främsta uppgift att leda våra förhandlingsdelegationer i förhandlingar med privata och kommunala fastighetsbolag.

2014-10-31 22:46 CET Juristbyråer [ Stockholm Stå inte själv när försäkringsbolaget nekar dig ersättning eller du misstänker att det kommer bli så. När man råkar ut för skada och försäkringsbolaget vägrar betala ut ersättning med sina svårtolkade och snåriga svar kan det vara bra att ha en försäkringsjurist på sin sida. Hittade en bra sida på nätet som verkade professionell.

2014-10-31 21:30 CET Juristbyråer [ Stockholm Det är inte sällan man råkat ut för skada och blir nekad försäkringsersättning på grund av något försäkringsbolaget håller en till last. Händelseförloppet som ledde fram till försäkringsfallet - skadan - eller trovärdigheten i försäkringstagarens (oriktiga)utsagor som i sig som gör att försäkringsbolaget vägrar ersättning. Eller med ett finare ord - sätter ner ersättningen till noll.

2014-09-04 20:08 CEST Juristbyråer [ Stockholm Sveriges advokater och jurister är en informationssida om juridik och juridiska frågeställningar.

2014-09-04 20:04 CEST Juristbyråer [ Stockholm Offentliga upphandlingar omsätter 700 miljarder varje år i Sverige som du som anbudsgivare får vara med och buda om. Missa inte din chans att ta hem ett offentligt kontrakt.

2014-09-04 20:00 CEST Juristbyråer [ Stockholm Vi på EC Juristkonsult arbetar mer eller mindre uteslutande med försäkringsrätt och försäkringsavtalsrätt.