Pressmeddelanden

Är kvotering en jämställdhetspolitisk möjlig satsning?

2014-08-29 06:41 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar Valåret 2014 får politikerna raka frågor från ungdomar!

Nu laddar tusentals studenter för en ny termin på Örebro universitet

2014-08-28 16:09 CEST Örebro universitet På måndag påbörjar drygt 3 200 nya studenter sina studier vid Örebro universitet. Lärosätet hade över 44 000 sökande till höstterminens program och kurser. Det är 3 000 fler mot 2013 och 24 000 fler i jämförelse med sex år tillbaka. - I år finns två av landets 20 mest sökta utbildningar här vilket ger en fingervisning om att lärosätet stärker sin position nationellt, säger rektor Jens Schollin.

Lindahl biträder Steenord i dess budpliktsbud på Agrokultura

2014-08-28 13:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB Steenord Corp. har den 28 augusti 2014 lämnat ett budpliktsbud att förvärva samtliga utestående aktier i Agrokultura AB (publ), noterat på NASDAQ OMX First North. Advokatfirman Lindahl biträder Steenord i transaktionen.

Moretime presenterar delårsrapport jan-juni 2014

2014-08-28 09:00 CEST Moretime Professional Services AB Under andra kvartalet växlade Moretime upp tillväxttakten. Omsättningen ökade med 60% jämfört med andra kvartalet 2013 vilket var en klar förbättring jämfört med första kvartalets tillväxt på 14%. Vår ambition är dock att växa ännu snabbare och vi ser goda möjligheter till det.

2014-08-27 17:00 CEST Älvräddarna Idag lämnade mark- och miljödomstolen besked i det omdebatterade ärendet kring Långfors: Jämtkraft får tillstånd att bygga ett nytt kraftverk i en från vattenkraft skyddad sträcka. Älvräddarna och Sportfiskarna anser att utslaget är felaktigt och kommer att överklaga till mark- och miljööverdomstolen.

2014-08-27 08:07 CEST Uppsala universitet Nu startar Uppsala universitet ett magisterprogram i internationell immaterialrätt. Programmet, som blir unikt i Sverige, ges på engelska och riktar sig till både svenska och internationella studenter.

Så granskar Roks partierna inför valet

2014-08-27 06:28 CEST Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Valrörelsen är i full gång, och till Roks glädje står jämställdhetsfrågor högt på dagordningen i debatten. Men när alla pratar högt om feminism blir det desto viktigare att granska politiken och de konkreta förslagen. I en debatt på ABF ikväll ställer Roks politikerna mot väggen i våra frågor. I dag publicerar vi också en längre utfrågning av partierna på vår webb.

Lindahl biträder när NYKCool blir Cool Carriers

2014-08-26 14:50 CEST Advokatfirman Lindahl KB

Lawline.se visar god konvertering till premium-kunder

2014-08-26 11:45 CEST Moretime Professional Services AB Lawline.se, Moretimes webbaserade juridiska erbjudande till privatpersoner och småföretag, har sedan våren erbjudit premiumtjänster, vilket fram till idag visar en god konvertering. Det gäller tjänsterna Lawline Express och Lawline Consullting.

2014-08-26 10:33 CEST Synch Advokat AB Synch har biträtt AMCS Group i samband med Silicon Valley Banks utställande av en lånefacilitet till AMCS på totalt 8,25 miljoner euros. Synchs team bestod av Jim Runsten, Andreas Börjesson, Peter Eriksson och Helena Dahlin.