Pressmeddelanden

Ramavtal för återvinning av metall från kremation är färdigställt

2016-07-25 12:01 CEST
Upphandlingen av ramavtal för återvinning av metallavfallet från kremation är nu färdig...

Vann i domstol – beviljas strandskyddsdispens efter fyra års kamp

2016-07-21 14:18 CEST
​Ola Hjelm vann i domstol – beviljas strandskyddsdispens efter fyra års kamp.

Skandalförslag avslöjar greenwashförsök från Skellefteå Kraft

Skandalförslag avslöjar greenwashförsök från Skellefteå Kraft

2016-07-21 07:00 CEST
SkeKraft har föreslagit att den gamla fisktrappan i Hednäs kraftverk i Åbyälven ska ren...

En viktig seger för laxen i Testeboån

En viktig seger för laxen i Testeboån

2016-07-19 14:07 CEST
Älvräddarna hemställde till länsstyrelsen att förelägga Nilsson Kraft AB att söka tills...

​Lindahl rådgivare när Sprint Bioscience sluter avtal med Petra Pharma Corporation

2016-07-07 09:58 CEST
Sprint Bioscience AB (publ) har ingått ett samarbets- och licensavtal med det amerikans...

Delphi rådgivare när EQT Ventures investerar i Unomaly

Delphi rådgivare när EQT Ventures investerar i Unomaly

2016-07-07 09:04 CEST
​Advokatfirman Delphi har biträtt EQT Ventures vid investeringen i Unomaly.

Kan en samtyckeslag stärka personer som utsatts för sexuellt våld?

2016-07-07 07:00 CEST
En våldtäktslagstiftning som förutsätter samtycke har länge diskuterats i Sverige och i...

Bergenstråhle & Partners växer

Bergenstråhle & Partners växer

2016-07-06 16:36 CEST
Bergenstråhle & Partners tar sig in på nya marknader genom förvärvet av L-O Lundquist P...

Bristande kontroller och rutiner bakom Trustbuddys konkurs

2016-07-05 11:56 CEST
Advokat Lars-Henrik Andersson, konkursförvaltare för Trustbuddy, har nyligen avgivit si...

Forskare föreslår en gemensam EU-skatt på flygbiljetter

Forskare föreslår en gemensam EU-skatt på flygbiljetter

2016-07-05 11:12 CEST
Enskilda länder i Europa har hittills misslyckats med att beskatta flygtrafik. Nu föres...