Pressmeddelanden

Informationsmemorandum - förvärv av aktier i MDS

2015-12-01 11:41 CET Moretime Group ​Informationsmemorandum upprättat med anledning av erbjudande från Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835 om förvärv av samtliga aktier i MDS Digital Solutions AB, 556923-3256 finns nu publicerat på www.moretimegroup.se

Tre nya partners på Delphi från och med årsskiftet

2015-12-01 09:09 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har glädjen att meddela att Fredrik Mörner, Michael Juhlin och Katarina Ibold har valts in som partners med verkan från och med 1 januari 2016.

Delphi advised TC TECH Sweden AB (publ) in connection with an IPO

2015-11-30 13:03 CET Advokatfirman Delphi ​Delphi has been legal advisor to TC TECH Sweden AB (publ) when implementing a diversification of ownership through a public offering of new shares in connection with a listing on NASDAQ First North.

Delphi rådgivare till TC TECH Sweden AB (publ) vid nyemission inför listning på First North

2015-11-30 12:50 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit juridisk rådgivare till TC TECH Sweden AB (publ) när TC TECH genomfört en ägarspridning genom ett emissionserbjudande till allmänheten inför listning på NASDAQ First North

Tryckfriheten fyller 250 år 2 december 2016 – följ framväxten dag för dag för 250 år sedan på ny webbplats

2015-11-30 11:18 CET Kungl. biblioteket Nästa år fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. På webbplatsen frittord250.se kan man under rubriken ”Idag för 250 år sedan” följa hur tryckfrihetsförordningen successivt växte fram vid riksdagen 1765–1766. Inläggen, som publiceras dag för dag på webbplatsen, utgår från de samtida protokollen.

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

2015-11-27 08:50 CET Moretime Group

Magnusson har biträtt Orbit One vid köp av tillverkningsenhet från Flex

2015-11-25 10:00 CET Magnusson Magnusson har biträtt Orbit One i dess förvärv av Flex (tidigare Flextronics) tillverkningsenhet i Ronneby.

2015-11-24 11:38 CET Advokatfirman Lindahl KB ​När Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades hade den tecknats till drygt 170 MSEK inklusive teckningsåtagande om 10 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 740 procent. Emissionen tillför bolaget 23 MSEK inklusive kvittning av lån om 3,2 MSEK från huvudägarna. Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare till Imint.

Uppdatering kring Moretimes digitala strategi och affärsmål

2015-11-23 13:10 CET Moretime Group I anslutning till extra bolagsstämma i Moretime den 19 november, som bland annat fattade beslut om emissioner i anslutning till att Moretime förvärvar utestående aktier i MDS Digital Solutions AB (MDS), genomfördes en presentation av Moretimes digitala strategi. Presentationen finns från och med idag tillgänglig i Moretime Groups Youtube-kanal.

2015-11-23 07:30 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne På lördag, den 28 november, är Malmö värdstad för årets upplaga av Bostadsvrålet. Då samlas aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade på Inkonst för att tillsammans agera och diskutera lösningar på olika bostadspolitiska utmaningar.