Pressmeddelanden

Moretime Financial Services AB ingår avtal med A-LED AB

2015-07-01 08:58 CEST Moretime Professional Services AB Moretime Financial Services AB (MFS) har ingått avtal med A-LED AB om tillhandahållande av en finansieringslösning. I samband med detta kommer Moretime även att ta över ansvaret för att leverera affärsstöd i form av bl a ekonomifunktion till A-LED. Som en del av samarbetet kommer Moretime även att äga 25 % av aktierna i A-LED AB.

Delphi advised Adven in the acquisition of Enycon AB

2015-06-30 16:49 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has advised the energy company Adven in the acquisition of the heating company Enycon AB.

Delphi rådgivare till Adven vid förvärv av Enycon AB

2015-06-30 16:06 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt energibolaget Adven vid förvärvet av värmebolaget Enycon AB.

2015-06-30 15:52 CEST Advokatfirman Lindahl KB PostNord och Inter IKEA Investments har träffat överenskommelse om att Inter IKEA Investments förvärvar PostNords innehav om 48 procent av aktierna i Eson Pac Group. Advokatfirman Lindahl har agerat juridiska rådgivare åt Inter IKEA Investments. Lindahls team bestod av Peter Lilja (ansvarig delägare), Amanda Frantz och Erik Brändt.

2015-06-30 13:05 CEST Arbetsgivaralliansen Lönebidragstaket har inte höjts sedan 2007, trots att alla politiska partier under lång tid har varit överens om att så borde ske. Lönebidraget är en viktig insats för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar får anställning. Därför vill civilsamhällets parter, både arbetsgivare och fack, poängtera hur viktigt lönebidraget är för en fungerande arbetsmarknad med mångfald.

Lotta Säfström är årets ledarstipendiat 2015

2015-06-29 12:50 CEST Arbetsgivaralliansen Lotta Säfström, VD/direktor för Göteborgs kyrkliga stadsmission, är utsedd till Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat 2015.

Negativa trenden för designansökningar bruten

2015-06-29 10:42 CEST SEPAF I Sepafs innovationsindex för maj 2015 kan vi se att den negativa utvecklingen av designansökningar har brutits. Efter en kraftig uppgång 2012 och 2013 minskade antal ansökningar under ett år.

SwedSec tilldelar licenshavare sanktion

2015-06-29 10:11 CEST SwedSec Licensiering AB SwedSec-licenshavaren har av misstag överträtt den s.k. enmånadsregeln genom att sälja aktier med vinst som han har ägt under kortare tid än en månad. Regeln gäller såväl enligt Svenska Fondhandlareföreningens branschregler som enligt arbetsgivarens interna regler om anställdas egna värdepappersaffärer.

2015-06-29 08:02 CEST Advokatfirman Lindahl KB I förra veckan höll Luleå kommun presskonferens med anledning av den planerade försäljningen av ca 3000 bostäder ur allmännyttan Lulebos bestånd. Det blev samtidigt klart att den första affären tecknas med Rikshem som får köpa ca 1600 bostäder och sju samhällsfastigheter i Luleå. Advokatfirman Lindahl har agerat juridiska rådgivare åt Luleå kommun i affären.

2015-06-26 14:12 CEST Påhlmans Handelsinstitut Påhlmans Handelsinstitut har inlett ett samarbete med konsultföretaget DoubleCheck för att skapa den första yrkesutbildningen för säljare och marknadsförare inom den offentliga sektorn. Initiativet har tillkommit eftersom undersökningar visat att behovet av den här typen av utbildningar har ökat.