Pressmeddelanden

Källaröversvämningar är ett allt besvärligare problem i tätorter

2014-11-28 16:04 CET Teknologisk Institut Ersättningsanspråken stiger i hög takt. Frågan om vem som ska bära det ekonomiska ansvaret är allt annat än enkel.

2014-11-28 14:25 CET Advokatfirman Lindahl KB

Svenska staten fälls i Europadomstolen

2014-11-28 14:03 CET Centrum för rättvisa Europadomstolen har fällt svenska staten för brott mot rätten att inte lagföras eller straffas två gånger för samma sak. I fallet hade en kvinna åtalats för skattebrott. Samtidigt hade hon påförts skattetillägg i en parallell process som fortsatte även efter att hon friats i skattebrottsprocessen. Detta stod i strid med Europakonventionen och kvinnan tillerkänns nu 2 000 euro i skadestånd.

Varumärkesskydd fortsätter öka och designskydd minskar

2014-11-28 11:35 CET SEPAF Under oktober ansökte svenska företag om 1210 patentskydd, 97 designskydd och 212 varumärkesskydd i Sverige och internationellt. Långsiktiga index visar stabil utveckling för ansökningar av patent- och varumärkesskydd.

Tredje gången gillt, Magnusson bäst i Europa, .

2014-11-28 11:15 CET Magnusson Magnusson tog för tredje året i rad hem utmärkelsen European Law Firm of the Year

Sjukhusfilmning: Hovrätten ger anhöriga rätt till skadestånd

2014-11-26 13:39 CET Centrum för rättvisa Svea hovrätt har idag meddelat dom i målet där en döende cancerpatient filmades utan tillstånd på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Filmmaterialet blev sedan till dokusåpa i TV. Mannens anhöriga, som företräds av Centrum för rättvisa, fick idag rätt mot landstinget efter två och ett halvt års kamp för upprättelse.

IMORGON: Dom i ”sjukhusfilmningsfallet” mot Uppsala läns landsting

2014-11-25 14:07 CET Centrum för rättvisa ​Nu på onsdag, den 26 november kl. 13.00, meddelar Svea hovrätt dom i målet där en döende cancerpatient filmades utan tillstånd på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Filmmaterialet blev sedan till dokusåpa i TV. Mannens anhöriga företräds av Centrum för rättvisa.

Emissionsaktuella Moretime leder den digitala revolutionen för företagstjänster

2014-11-24 07:30 CET Moretime Professional Services AB Carl-Fredrik Morander, VD för Moretime presenterar förändringar som är aktuella på Stora Aktiedagen i Göteborg den 24 november.

Lindahl biträder vid noteringen av Verisec AB

2014-11-21 13:30 CET Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl har biträtt Verisec AB (publ) (”Verisec”) i samband med dess notering på Nasdaq First North och spridningsemission till allmänheten i Sverige och institutionella investerare som genomförs inför noteringen.

2014-11-21 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Än en gång planerar majoriteten i Malmös kommunfullmäktige att ta pengar från MKB för att finansiera den kommunala verksamheten. Malmö stads budget för 2015 bygger på att MKB och dess hyresgäster bidrar med 30 miljoner kronor.