Bilder

Flygbussarna på societyhack för framtidens kollektivtrafik

2015-10-02 14:38 CEST Flygbussarna - Airport Coaches AB Flygbussarna är ett företag inom Transdev-koncernen. Idag är vi på plats för att inspireras av Hyper Islands studenter som presenterar resultaten av ett tredagars societyhack. Sammanlagt kommer studenter från närmare 22 nationaliteter under tre dagar att skapa kreativa lösningar på hur kollektivtrafiken kan utvecklas och förbättras på ett hållbart sätt i växande städer.

DreamHack

2015-10-02 08:14 CEST Swebus

Elvägar testas i simulator
Göteborg 2070 - en framtidsvision

2015-09-29 07:02 CEST MTR Nordic Fem företag med förankring i Göteborg presenterar sin framtidsvision för en gränslös region i stark tillväxt - MTR, Skanska, Sweco, Volvo Cars och Volvokoncernen . Vår vision för Göteborg 2070 har fokus på människors behov av infrastruktur, boende, mötesplatser, sömlöst resande – kollektivt eller individuellt, samt effektiva godstransporter.

Anna Grönlund

2015-09-28 14:08 CEST Transportföretagen Branschchef Sveriges Bussföretag

Ulrika Egervall

2015-09-28 14:07 CEST Transportföretagen Förhandlingschef Sveriges Bussföretag

Ulrika Egervall

2015-09-28 14:05 CEST Transportföretagen Förhandlingschef Sveriges Bussföretag

Maria Nygren

2015-09-28 13:54 CEST Transportföretagen Näringspolitisk chef, vice vd Transportföretagen

Maria Nygren

2015-09-28 13:52 CEST Transportföretagen Näringspolitisk chef, vice vd Transportföretagen

Nya entrén till Helsingborg C - söder om Knutpunkten

2015-09-28 09:00 CEST Helsingborgs stad Nu har den nya entrén söder om Knutpunkten öppnat. Det innebär att gående och cyklister kan ta sig på ett smidigare, snabbare och säkrare sätt till tågen. Vid entrén finns en cykelparkering med 450 platser, biljettautomat och tåginformation. Foto: Eva Sunnerås