Pressmeddelanden

​​​Linköping får Wall of Fame

2015-10-10 09:00 CEST Linköpings kommun Två medborgarförslag handlade om samma sak: att på något sätt i staden exponera och lyfta fram kända personer som bidragit till att sätta Linköping på kartan. Nu blir de idéerna verklighet genom att Linköping sätter upp en Wall of Fame.

Fler platser för elever i ett växande Växjö

2015-10-09 16:25 CEST Växjö kommun Växjö växer i snabb takt och samtidigt ökar antalet barn och elever i förskola och grundskola. Kommunen behöver därför skapa fler platser för att kunna erbjuda bra lokaler. Utbildningsnämnden har beslutat att om- och tillbyggnader behövs på både Ljungfälleskolan och Sandsbro skola. På Wälludden planeras dessutom en helt ny förskola.

Digitala kartor - ett modernt grepp i medborgardialog

2015-10-09 15:38 CEST Piteå kommun Piteå kommun har nyligen lanserat två kartverktyg som ska underlätta för medborgarna att vara med och påverka fortsatt planering och utveckling.

2015-10-09 15:37 CEST Kristianstads kommun I dag har åtal väckts mot den barnskötare från Kristianstad som sedan en tid suttit häktad misstänkt för sexuella övergrepp mot barn. Barn och utbildningsförvaltningens chef i Kristianstads kommun Kenth Olsson är omskakad men framhäver att det känns bra att veta att den rättsliga processen nu tar vid.

Pressinbjudan - arbetsmarknadsseminarium

2015-10-09 15:05 CEST Vallentuna kommun Välkommen till ett seminarium om hur vi får ut fler på arbetsmarknaden. Vi tar avstamp i Vallentunas sätt att arbeta för att därefter diskutera vad som verkligen fungerar? Medverkande är bl a statssekr Erik Nilsson, Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordf Vallentuna, Lars Forseth, vd Manpower och Rickard Nordstrand, världsmästare i thaiboxning. Diskussionen leds av Willy Silberstein.

VO-Collegeveckan i Kalix

2015-10-09 14:06 CEST Kalix kommun

Svalövs kommun bistår med hjälp i den rådande flyktingsituationen

2015-10-09 13:53 CEST Svalövs kommun Svalövs kommuns insats blir i form av att upprätta ett tillfälligt boende i Persbo-lokalen på Svalegatan i Svalövs tätort. Det kommer att röra sig om cirka 25 sängplatser för ensamkommande flyktingbarn. Detta är ett tillfälligt boende och tanken är att barnen efter senast 14 dagar flyttas till något av Migrationsverkets permanent boenden.

Förslag till budget presenterades

2015-10-09 13:40 CEST Ängelholms kommun Idag presenterade kommunstyrelsens ordförande, Lars Nyander (S) och kommunfullmäktiges ordförande, Bengt Sävström(S) budgetberedningens förslag till budget. I förslaget föreslås skattesatsen vara oförändrad. Ett urval av satsningarna som presenterades var ökade investeringar gällande gator, gång- och cykelvägar, en långsiktig satsning på Rönneå samt fler meröppna bibliotek.

2015-10-09 13:11 CEST Lunds kommun Projektet Spårväg Lund C – ESS har under hösten gjort en fördjupad analys och en uppdaterad beräkning av investeringskostnaden för infrastrukturen. Detta i enlighet med rekommendationer från den oberoende expertgruppen som genomlyste projektets beslutsunderlag våren 2015. Den nya kostnadsberäkningen har anpassats till 2016 års kostnadsnivå och har beräknats nu till 776 mkr.

2015-10-09 13:00 CEST Halmstads kommun Efter nästan tre år i Halmstad lämnar barn- och ungdomsförvaltningens chef Richard Mortenlind sitt uppdrag. Rekrytering av ny förvaltningschef inleds inom kort.