Pressmeddelanden

Mobilapp som förenklar för invånarna

2014-02-11 08:06 CET Infracontrol AB Nu finns möjligheten för dig som bor i någon av de kommuner som använder sig av molntjänsten Infracontrol Online, att lämna felanmälningar via kommunens mobilapp. Erfarenheterna så här långt är mycket goda. Man upplever att medborgardialogen stärkts och att man kunnat förbättra sin service, dels genom att enkelt kunna komma i kontakt med kommunen och snabb få återkoppling på ärendet.

Handlingsplan om demens hjälper brukare i Flen

2014-02-04 09:00 CET Flens kommun Nu ska det bli lättare för anhöriga och brukare som vill veta mer om hur Flens kommun jobbar med demenssjuka. En ny handlingsplan med en tydligare ansvarsfördelning hos personal, kommuner och landsting ska öka tryggheten för enskilda brukare och anhöriga.

2014-02-04 08:57 CET Umeå kommun Den 3 februari kommer ett antal armaturer att släckas efter vissa bilvägar. Tekniska nämnden har fått minskade anslag för kommande år och de största besparingarna ska genomföras inom Gator och parker. Arbetet som inleddes i december fortsätter nu med släckning av viss gatubelysning.

Idag finns 700 jobb att söka i Väsby på rekryteringsmässa

2014-02-04 08:34 CET Upplands Väsby kommun Idag går rekryteringsmässan av stapeln i Messingen, Upplands Väsby där över 700 jobb finns att söka för ungdomar och vuxna från 16 år och uppåt. Detta är ett nytt samarbete mellan kommunerna Upplands Väsby, Sigtuna och Sollentuna och arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda sina ungdomar säsongs- och sommar jobb.

Fullt ös på Väsbys första hälsodag

2014-02-04 08:20 CET Upplands Väsby kommun Zumba, yoga, dans och hälsoföreläsningar lockade många besökare till Hälsodagen i Messingen. Det var en chans för aktörer inom hälso- och träningsbranscherna att visa upp verksamhet och träffa träningssugna väsbybor under ett och samma tak.

Pressmeddelande: Riskungen tur och retur Rewanduz – Eskilstuna

2014-02-04 08:04 CET Eskilstuna kommun Eskilstuna stadsbibliotek bjuder in till en presentation av boken Riskungen (2013) – en berättelse om hur två skilda platser binds samman genom Eskilstuna-företagaren Hazem Kurdas livsöde och företagsverksamhet. Livsberättelsen är också en skildring av politiska skeenden i Sverige och Kurdistan på de platser där han lever och verkar.

Är Gästrike återvinnares förbundsdirektör Sveriges miljömäktigaste?

2014-02-04 07:45 CET Gästrike återvinnare För sjätte året i rad utser tidningen Miljöaktuellt Sveriges miljö-mäktigaste person. I år är Gästrike återvinnares förbundsdirektör Thomas Nylund en av de nominerade kandidaterna på listan.

2014-02-04 07:30 CET Växjö kommun Minska restider för arbetspendling, långväga resor och godstransporter samt säkerställa att detta sker på ett trafiksäkert vägnät. Trafikverket planerar nya åtgärder för att komma till bukt med trafikproblemen vid Fagrabäcksrondellen i Växjö.

Hotade rovfåglar får utfodringsplats

2014-02-04 07:19 CET Huddinge kommun Hotade rovfåglar som havsörn, duvhök och ormvråk får en lugn och avskild plats för utfordring på återvinningsanläggningen Sofielund i Huddinge. Utfodringsplatsen ska göras tillgänglig för fågelskådare och djurintresserade för att de ska kunna få se både havsörn och andra rovdjur som räv och grävling på nära håll.

2014-02-04 07:18 CET Avesta kommun 54 föreningar bjuder tillsammans med Avesta kommuns projekt Nätverkslots* in till Föreningsmässa i Avestaparken den 15 februari. - Vi är glada att kunna presentera ett så stort utbud av föreningar av olika typ, säger Jessica Eriksson, projektledare, Avesta kommun.