Pressmeddelanden

Växjö är Årets kulturkommun 2017

Växjö är Årets kulturkommun 2017

2016-12-08 19:02 CET
​Ikväll utsåg fackförbundet Vision Årets kulturkommun 2017. Och vinnaren är Växjö kommu...

Borås Stad tar kritiken mot Rångedalaskolan på största allvar

2016-12-08 18:31 CET
Skolinspektionen riktade idag mycket allvarlig kritik mot Rångedalaskolan på ett flerta...

Unik maskin räddar värdefulla träd när Väsby bygger nytt

Unik maskin räddar värdefulla träd när Väsby bygger nytt

2016-12-08 17:34 CET
25 värdefulla träd räddas av en unik maskin från Tyskland i samband med byggandet av bo...

Satsning på att utveckla konst- och kulturlivet i Södertälje

Satsning på att utveckla konst- och kulturlivet i Södertälje

2016-12-08 16:51 CET
Idag har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om ett femårigt avtal mellan Södertäl...

Startskott för utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholms city

Startskott för utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholms city

2016-12-08 15:48 CET
Stockholms stad vill ta ett helhetsgrepp om spårområdet kring Centralstationen i Stockh...

Krafttag för bättre vatten med stöd av unikt EU-projekt

2016-12-08 13:59 CET
EU har nu godkänt Länsstyrelsens projektansökan. Det innebär att Vattenmyndigheten vid ...

Bilder på årets kulturstipendiater

2016-12-08 13:51 CET
Bilder till tidigare utsänt pressmeddelandet om Linköpings kommuns kultur- och honnörss...

Hagaskolan får ”Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling”

Hagaskolan får ”Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling”

2016-12-08 13:34 CET
Förutom Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola delar i år Institutet för Kvalitetsutveckling...

Systemvalsstudie pekar på behov av  spårväg på lång sikt

Systemvalsstudie pekar på behov av spårväg på lång sikt

2016-12-08 13:30 CET
Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län presenterade torsdag 8 december en oberoen...

Gemensam strategi ska göra städerna Kristianstad och Hässleholm till en starkare tillväxtmotor i nordöstra Skåne

Gemensam strategi ska göra städerna Kristianstad och Hässleholm till en starkare tillväxtmotor i nordöstra Skåne

2016-12-08 13:24 CET
Den 7 december antogs en strategi som ska stärka och binda ihop de två städerna Kristia...