Kontaktpersoner

Åsa Stocksén

Åsa Stocksén

2016-09-23 09:50 CEST

Åsa Stocksén på Henson PR är projektledare för kampanjen Sober October.

Anders Westermark

Anders Westermark

2016-09-23 09:50 CEST

Anders Westermark på Norran, initiativtagare till kampanjen Sober October.

Kajsa Ståhl

2016-09-23 09:42 CEST

Ann-Katrin Sämfors

2016-09-23 08:47 CEST

Håkan Johansson

2016-09-23 08:47 CEST

Simon Romanus

Simon Romanus

2016-09-22 12:24 CEST

Annika Troselius

Annika Troselius

2016-09-22 11:58 CEST

Informationschef för Parks and Resorts

Kari Arnekleiv

2016-09-22 09:02 CEST

Eva Rosengren

Eva Rosengren

2016-09-21 15:42 CEST

Förläggare på det idédrivna förlaget Belletrist Publishing

Emily Tatlow

Emily Tatlow

2016-09-20 15:11 CEST