Kontaktpersoner

Charlotta Lindkvist
Anna Tillgren
Albert Bonnier
Eva Bergquist
Karin Burstrand

Svenska kyrkan i Göteborg Karin Burstrand är domprost och kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen. Göteborgs domkyrka firar 200-årsjubileum 2015. Inför detta pågår en stor renoveringen av både kyrkorummet och andra lokaler i kyrkan.

Maria Edsman
Odd Spångberg

Dadslife.se Odd Spångberg är ambassadör för Dadslife.se och medverkar som krönikör.

Christian Høyer