Pressmeddelanden

Stylt satsar internationellt med ny delägare

2015-08-28 16:45 CEST Stylt Trampoli Stadigt växande efterfrågan bland internationella uppdragsgivare, ny delägare och rekrytering av ny VD: det händer mycket hos koncept- och designbyrån 
Stylt Trampoli i Göteborg under hösten.

​Forsen sköter projektledningen av Lilla Torg i Vellinge Centrum

2015-08-28 16:30 CEST Forsen Projekt AB Vellinge centrum ska vidareutvecklas för att skapa en mer trivsam, vackrare, bekvämare och tryggare miljö som erbjuder ett bra och varierat utbud av service och butiker. Forsen står för projekt- och byggledning på uppdrag av Vellinge Exploaterings AB.

Höga byggnader i trä – en konceptstudie

2015-08-28 14:34 CEST Briab Brand & Riskingenjörerna AB Briab kommer medverka i ett nytt forskningsprojekt finansiserat av Formas. Projektet handlar om konceptuell design av höga träbyggander, ett ämne där debatten just nu går het i Sverige.

2015-08-28 13:53 CEST Resursgruppen i Sverige AB

Strategi- och framtidsministern till Stora sociala företagsdagen

2015-08-28 08:28 CEST Coompanion Framtidsminister Kristina Persson kommer till Stora sociala företagsdagen. Förutom ministern kan åhörarna lyssna till berättelser om vägen från utanförskap till socialt företag. IKEA och Estrella ska berätta hur de handlar av sociala företag och därmed tar socialt ansvar. Ett nytt pris – nyttigaste affären – som just belönar sådana affärsrelationer kommer också att lanseras.

2015-08-28 08:00 CEST Tenant & Partner ​Den 1 juni 2016 flyttar bostadsriggsföretaget Floatel International till Lilla Badhusgatan 2 i Göteborg, med Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv som hyresvärd. Tenant & Partner har bistått Floatel International i omlokaliseringsprojektet.

Exotiska nya Casino Jefe: Magisk grafik & 1500 free spins

2015-08-28 06:15 CEST Nya Casino Limited Casino Jefe blir den tredje i raden av månadens nya svenska casinon. Med en supercool katt som delar ut fullt av free spins i Mexiko så blir det snabbt en annorlunda och lite mer exotisk casinoupplevelse.

Concent tecknar avtal om försäljning av hyresrättsfastigheter, gör reavinst om 237 mkr.

2015-08-28 06:05 CEST Concent AB Concent Holding har avtalat om försäljning av fastigheter omfattande en bostadsyta om cirka 37 000 kvadratmeter. Bostäderna är under uppförande och Concent Holding kommer att slutföra utveckling och produktion på uppdrag av köparen.

Full pott för Kvadrat i Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulter

2015-08-27 16:20 CEST Kvadrat Kammarkollegiet har nu tecknat samtliga ramavtal avseende IT-konsulter för offentliga myndigheter. Sist ut var avtalet för Stockholm och Gotland där Kvadrat fick full pott! Kvadrat har därmed erhållit ramavtal i alla regioner där vi ansökt. Det innebär att totalt 246 offentliga enheter kan köpa IT-konsulter från Kvadrat. Tilldelningen gäller för samtliga sökta kompetensområden.

Delårsrapport januari-juni 2015

2015-08-27 11:22 CEST Moretime Professional Services AB • Den konsoliderade omsättningen för koncernen uppgick under första halvåret till 27 301 tkr (f.år 14 665) motsvarande en tillväxt på 86 %. • Resultatet före avskrivningar (EBITDA): -518 tkr (f.år -10 078). • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT): -2 571 tkr (f.år -12 249 tkr). • Resultatet efter skatt: (-12 818 tkr). • Resultatet per aktie: (f.år -0,47 kr).