Evenemang

2014-09-24 00:33 CEST MBM Förlag Journalisten Jeanette Neijs förlorade sin son Lukas som bara blev nio dagar och två timmar. Hur överlever man förlusten av sitt barn? Den 2 oktober kl 18 bjuder Sensus in till ett samtal mellan Jeanette Neij och Lars Björklund, f.d. sjukhuspräst och Göran Gyllenswärd, leg. psykolog och psykoterapeut. Obligatorisk föranmälan hos Sensus via länken nedan. Vi bjuder på te och smörgås.

Tid: 2014-10-02, 18:00 - 20:30
Plats: Medborgarhuset vid Medborgarplatsen, Södermalm, Stockholm. Sensus har adressen Medborgarplatsen 4,

Välkommen till Trygghetsdagen

2014-09-03 12:35 CEST Svenska Vård Varje dag inträffar incidenter som skapar rädsla, frustration och en känsla av att man inte räcker till. Incidenter där vårdare/behandlare och vårdgivare tvekar om vilket mandat och ansvar man har. Det är svåra och komplexa frågor som Svenska Vård tar på allvar och vill belysa genom att bjuda in till Trygghetsdagen.

Tid: 2014-11-06, 09:00 - 16:30
Plats: Hotell Birger Jarl, Stockholm