Evenemang

2015-05-19 10:51 CEST Stockholmsmässan Myndigheten för Samhällsskydd, MSB - är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arrangör: Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap www.msb.se

Tid: 2015-10-15 00:00
Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö