Evenemang

2015-08-24 08:53 CEST Svenska HLR-rådet Swedish standards institute håller seminarium för att ge information om den nya svenska standarden SS 280000 som gäller för hjärtsäkra zoner. Den nya standarden som är framtagen i samverkan med Svenska HLR rådet syftar till att rädda liv genom att stödja användning av hjärtstartare placerade i offentliga och andra miljöer (t.ex. arbetsplatser, gym, hotell etc).

Tid: 2015-09-09, 11:00 - 13:00
Plats: SS conference centre, Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm

2015-05-19 10:51 CEST Stockholmsmässan Myndigheten för Samhällsskydd, MSB - är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arrangör: Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap www.msb.se

Tid: 2015-10-15 00:00
Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö