Dokument

Tro, hopp och pärlor - av Karin Thunberg SvD

2015-07-13 11:54 CEST Verbum

2015-07-10 16:56 CEST Föreningen Glasbyn Målerås Du kommer att cykla i ett fantastiskt varierande landskap i östra Småland, på kanten av det Småländska höglandet, i den delen som kallas för Glasriket. Du kommer att passera djupa skogar, vida myrmarker, slingrande bäckar och åar, små sjöar och här och var rödamålade bondgårdar med åkrar och hagmarker. Du kommer att uppleva mycket natur och kultur, små samhällen och så tystnaden.

Utredaren Peter Kempinskys presentation

2015-06-29 17:34 CEST Värmlands Museum

Värmlands Museums styrelses yttrande med anledning av Riksutställningars utredning

2015-06-29 14:59 CEST Värmlands Museum Rapporten bekräftar styrelsens bild av verksamheten och dess förutsättningar, och delar utredarens slutsatser vad gäller verksamhetens utveckling och ekonomi, samt bedömningen av de tre scenarier som beskrivs i utredningen. Framhåller behovet av ett längre tidsperspektiv för finansieringen än idag för en långsiktig och strategisk utveckling av museet och pekar på ett uppdämt investeringsbehov.

Riksutställningars utredning om Värmlands Museum

2015-06-29 14:43 CEST Värmlands Museum Utredaren bedömer att om urholkningen av de offentliga anslagen fortsätter i samma takt riskerar vi se en institutionsdöd inom 10 år. Detta samtidigt som potentialen och betydelsen av museerna som mötesplats och nav i vår demokrati blir allt mer angeläget och trycket på en utveckling av verksamheten för att möta nya krav och förväntningar från samhälle och besökare ökar.

Carlsberg Sverige och Urban Deli inleder samarbete med designers

2015-06-26 15:19 CEST Carlsberg Sverige

Bildblad Nygårds Karin Bengtsson

2015-06-24 09:52 CEST Fotografiska För högupplösta bilder vänligen kontakta Moa Abrahamsson Byström, moa@bystrombalodis.se, 070 791 20 00

Intervju med Omi Söderblom

2015-06-23 15:35 CEST Verbum Ta del av författarens beskrivning, tankar och reflektioner om boken I skuggan av Nathan.

NBV Årsskrift 2015
Guide till sommaren i Härnösand

2015-06-18 09:44 CEST Härnösands Kommun