Pressmeddelanden

Till minne av tsunamin 2004

2014-12-19 10:12 CET Ersta diakoni Ersta diakoni och Ersta kyrka var en av de första aktörerna som tog initiativ till att starta stödgrupper för de som drabbades av tsunamikatastrofen på annandag jul 2004. Det känns därför naturligt att på själva 10-årsdagen återigen öppna Ersta kyrka för att ge dem som önskar ett tillfälle att minnas och att hedra flodvågens offer.

TV-sänd minnesgudstjänst för tsunamin

2014-12-17 07:15 CET Svenska kyrkan – Minnesdagar behövs både för att se bakåt och framåt, säger ärkebiskop Antje Jackelén. På annandag jul är det tio år sedan flodvågen drog in över Sydostasien, vilket uppmärksammas med en nationell minnesgudstjänst i Uppsala domkyrka.

2014-12-16 15:09 CET Stockholms Stift

2014-12-15 15:56 CET Svenska kyrkan Samiska rådet i Svenska kyrkan har beslutat att tilldela 2014 års kulturstipendium till den samiska ungdomskören Vaajmoe. Stipendiet är på 10 000 kronor.

FN:s klimatmöte i Lima når svag kompromiss

2014-12-14 16:45 CET Svenska kyrkan Världens regeringar lyckades under FN:s klimatmöte enas om några viktiga delar inför klimattoppmötet i Paris 2015 då ett nytt klimatavtal väntas antas. Efter två veckors intensiva och tuffa förhandlingar nåddes till slut en kompromisslösning om hur arbetet med att minska klimatutsläppen ska gå till, men bristen på ambitioner och konkreta förslag lämnar många viktiga frågor obesvarade.

Biskop Eva: "Jag är förväntansfull”

2014-12-14 14:15 CET Svenska kyrkan – Jag är jätteglad och förväntansfull, säger Eva Nordung Byström som idag vigdes till biskop för Härnösands stift. Vignings­gudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

2015 års Martin Luther King-pris går till Anna Libietis

2014-12-10 14:54 CET Equmeniakyrkan 2015 års Martin Luther King-pris går till Anna Libietis, verksamhetsledare för Svenska med baby, en ideell verksamhet som genom föräldragrupper vill bygga broar mellan människor från olika kulturer och bostadsområden. Svenska med Baby är ett bidrag till att leva Martin Luther Kings dröm om en framtid där ingen blir bedömd av sin hudfärg.

​Styrsö Kammarmusiker får 2014 års kulturpris

2014-12-09 11:01 CET Svenska kyrkan i Göteborg Styrsö Kammarmusiker under ledning av Nils Edin, Magnus Lundén och Mats Olofsson har fått Svenska kyrkan i Göteborgs kulturpris 2014. Svenska kyrkan i Göteborg delar årligen ut ett kulturpris till den eller dem som gjort en stor insats för kulturlivet i Svenska kyrkan i Göteborg och som lyfter fram kyrkans roll i Göteborg.

Urfolksexperter i seminarium på lördag

2014-12-09 10:21 CET Svenska kyrkan ​Som en del av Svenska kyrkans fördjupade arbete med urfolksfrågor, arrangeras ett urfolksseminarium på lördag den 13 december. I panelen medverkar bland andra Dr urfolksföreträdaren Wilton Littlechild, FN-expert i urfolksfrågor och kommissionär i Sannings- och försoningskommissionen för urfolksfrågor i Kanada.

Nya kanaler till jourhavande präst når unga

2014-12-09 07:00 CET Svenska kyrkan Antalet samtal till jourhavande präst i Svenska kyrkan har ökat jämfört med 2013, från i snitt 190 samtal/natt till 215. Dessutom har jourhavande präst fört i snitt nära 10 chattsamtal/kväll och tagit emot 1,5 digitalt brev/dygn i de två nya kanalerna som öppnades 1 september för att nå yngre människor.