Pressmeddelanden

Journalistresa Sydafrika och Swaziland

2014-08-20 12:45 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan ordnar en journalistresa till Sydafrika och Swaziland i november 2014. Resan ska ge dig som journalist möjligheten att se hur man framgångsrikt kan arbeta med Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i respektive land, samt kopplingen till sociala trygghetssystem

På söndag får Svenska kyrkan en ny biskop

2014-08-19 09:16 CEST Svenska kyrkan På söndag den 24 augusti vigs Johan Tyrberg, kyrkoherde i Karlshamn-Trensum och kontraktsprost i västra Blekinge, till biskop för Lunds stift. Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster. OBS! Ackreditering - se pressmeddelandet

Halvtid i Vårgårda möte - Fyra partiledare utfrågade, fyra partiledare kvar

2014-08-18 16:34 CEST Equmeniakyrkan För femtonde valrörelsen i följd samlar Equmeniakyrkan alla riksdagspartiers ledare för att varsin kväll strax innan valdagen, samtala med en av samfundets pastorer. Fokus för samtalen är ledarnas personliga drivkraft, deras värderingar och hjärtefrågor. Den 20/8 startar nästa omgång med Stefan Löfven (S) följd av Göran Hägglund (KD), Jimmie Åkesson (SD) och Fredrik Reinfeldt (M).

Svenska kyrkan får en ny biskop

2014-08-12 09:49 CEST Svenska kyrkan Söndagen den 24 augusti vigs kyrkoherde Johan Tyrberg till biskop i Lunds stift. Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén.

Kyrkornas världsråd vädjar för kristna i Irak

2014-08-08 18:00 CEST Svenska kyrkan Hundra tusen kristna och andra religiösa minoriteter har tvingats fly i norra Irak. Kyrkornas världsråd ber i ett brev till sina medlemmar och partners om stöd och påverkansarbete för att säkerställa skydd för utsatta grupper i området. De flyende går ifrån sina hem och egendom och behöver humanitär hjälp. Svenska kyrkan bidrar med humanitära insatser.

En vecka kvar till partiledarutfrågningarna på Vårgårda Möte

2014-08-06 19:59 CEST Equmeniakyrkan Om en vecka, den 13 augusti, inleder Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt partiledarutfrågningarna under Vårgårda Möte. Varsin kväll kommer samtliga riksdagspartiers partiledare till Tångahallen i Vårgårda för att under nästan en timme bli utfrågade om sina visioner för Sverige och vad som driver deras engagemang.

Störst av allt är kärleken! Svenska kyrkan Malmö i regnbågens tecken.

2014-08-05 09:43 CEST Svenska Kyrkan Malmö Svenska kyrkan värnar om människans lika värde och arbetar intensivt med HBTQ-frågor. Vi lyfter dessa frågor både inom kyrkan och i samhället. För att synliggöra hur viktig det är att dels diskutera HBTQ-frågor, dels vara en mötesplats för reflektion och tillbedjan, firar vi Regnbågsmässa samt deltar själva i själva paraden den 9 augusti – allt för att belysa att Störst av allt är kärleken!

2014-08-03 10:56 CEST Svenska Kyrkan Malmö Det är med bestörtning och sorg Kyrkoherde Anders Ekhem läser i tidningen denna morgon om attacken på den judiska församlingen i Malmö och rabbin Shneur Kesselman. Anders kommer i dagens predikan i S:t Petri kyrka nämna denna händelse och uttrycka sin avsky för dådet och det fulla stöd som den judiska församlingen i Malmö har av Svenska kyrkan Malmö. Vi ber för er och den judiska församlingen.

Samhällsfokus i året kyrkomötesmotioner

2014-07-24 11:51 CEST Svenska kyrkan 109 motioner – så många hade inkommit till årets kyrkomöte när motionstiden gick ut igår. Klimat och kulturarv är några ämnen som engagerar de nyvalda ledamöterna. Kyrkomötet samlas i Uppsala i september.

Tre statsvetare om  viktiga frågor inför Vårgårda möte

2014-07-18 11:48 CEST Equmeniakyrkan Statsvetarna Marie Demker, Magnus Hagevi och Anders Mellbourn ger förslag på relevanta och viktiga frågor att ställa vid partiledarutfrågningarna på Vårgårda möte i augusti. Alla riksdagens partiledare kommer till Vårgårda för att under varsin kväll bli utfrågade av Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan.