Evenemang

Medicinska riksstämman – läkarnas mötesplats för specialitetsövergripande vidareutbildning och fortbildning

2015-11-26 09:30 CET Svenska Läkaresällskapet Medicinska riksstämman – Svenska Läkaresällskapet erbjuder ett unikt tillfälle till specialitetsövergripande vidareutbildning och fortbildning för läkare och andra inom området. Två dagars inspirerande föreläsningar, kurser och debatter för läkare i alla stadier av yrkeslivet, från student till färdig specialist. Programmet är granskat av LIPUS och certifierat av Svenska Läkaresällskapet.

Tid: 2015-12-03 - 2015-12-04
Plats: Waterfront Congress Centre, Stockholm

2015-11-10 14:23 CET Hexanova Media Group Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för dig som berörs av och vill utvecklas inom svensk och europeisk offentlig upphandling. Under två heldagar tar du del av nyheterna och de goda exemplen. Du erhåller årligen ny nödvändig kunskap och viktiga "nycklar" för att säkerställa fortsatt goda offentliga affärer i framtiden.

Tid: 2016-01-27 - 2016-01-28
Plats: Stockholm

2015-11-10 14:29 CET Hexanova Media Group eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats för dig som berörs av IT-stödd verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning. Under två heldagar tar du del av nyheterna och de goda exemplen samt får med dig kunskap och viktiga nycklar för att lyckas med införandet av verksamhet och medborgarnära e-tjänster inom din organisation.

Tid: 2016-10-12 - 2016-10-13
Plats: Stockholm