Dokument

Ryobi 36V borstlös kedjesåg

2014-10-14 10:28 CEST Techtronic Industries Sweden AB Den batteridrivna kedjesågen är utrustad med lättanvänd verktygsfri kedjespänning, 35 cm Oregon® svärd, automatisk kedjesmörjning, mekanisk kedjebroms och elektrisk motorbroms för maximal säkerhet. Sågen är utrustad med mjukt gummibelagt grepp och anti-vibrationshandtag för hög komfort och väger endast 5,5 kg.

Goodyear presenterar tre nya vinterdäck

2014-09-11 11:27 CEST Goodyear Dunlop Sverige

ONE+ broschyr

2014-09-05 09:56 CEST Techtronic Industries Sweden AB ONE+ systemet är marknadens bredaste verktygsserie där ett 18V batteri & laddare kan användas till över 35 olika elverktyg och trädgårdsmaskiner. Detta ger användaren valfriheten att köpa precis det man behöver. Normalt följer det med både batteri & laddare när man köper ett nytt verktyg oavsett om man vill eller ej. Därmed är ONE+ systemet det mest kostnadseffektiva sättet att köpa elverktyg på.

Beslut om eldningsförbud i Värmlands län 2014-07-24

2014-07-23 11:18 CEST Länsstyrelsen Värmland

Växter som bina tycker om

2014-07-08 08:00 CEST Svenska Bin Sammanställning från Jordbruksverket av växter med bra pollen-eller nektar innehåll, som bina behöver.

Polinatörernas betydelse i ekologisk odling av frukt och bär

2014-07-08 08:00 CEST Svenska Bin Jordbruksverket

Goodyears Däckbarometer 2014

2014-06-18 08:00 CEST Goodyear Dunlop Sverige Goodyears Däckbarometer 2014 är en omfattande rapport om trafiksäkerhet samt däck- och körvanor i Norden. Rapporten ger bland annat svar på hur nordborna beter sig i trafiken, vad de vet om EU:s däckmärkning och vad de anser är orsakerna bakom trafikolyckor.

2014-06-18 08:00 CEST Goodyear Dunlop Sverige Nu lanserar Goodyear Däckbarometern 2014 – en rapport som tar tempen på nordbornas inställning till trafiksäkerhet, däck och bilkörning. Syftet med Däckbarometern är att främja en medveten och ansvarsfull bilkörning, öka kunskapen om däck, samt att få fler att reflektera över sitt körbeteende.

Fakta om bin, honung och biodling

2014-05-15 08:00 CEST Svenska Bin Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra09_24kort.pdf Jordbruksverkets sida om pollinering: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/pollinering.4.389b567011d9aa1eeab8000890.html

Rapporten Böka på betong

2014-05-13 09:02 CEST Djurens Rätt Med den här rapporten riktar Djurens Rätt ljuset mot verkligheten för grisarna i köttindustrin.