Pressmeddelanden

Fortsatt kraftig ökning av fordonsgasen

2014-08-22 10:13 CEST Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas har stigit med åtta procent under första halvåret. Inget annat drivmedel når den ökningstakten. Trots uppgången oroas branschen av att skattebefrielsen för biogas snart löper ut och att inga nya förslag för fortsatt marknadsstimulans har presenterats.

2014-08-21 15:31 CEST Energigas Sverige Dags för fem skånska politiska kandidater att debattera transportsektorns utmaning, det skånska målet om fossilbränslefrihet, lösningarna och alternativen.

EU-barometern 2014: Lantbrukarnas försiktigt positiva syn på sin lönsamhet är hotad

2014-08-21 15:00 CEST LRF Konsult Enligt undersökningen som är genomförd i nio medlemsstater1 mellan januari och mars 2014 har de europeiska lantbrukarnas syn på sin lönsamhet haft en uppåtgående trend i ett och ett halvt år och når sin högsta notering de senaste fyra åren (se diagram 1). Dock råder stora skillnader mellan länder och produktionsinriktningar.

Arbetsradio med laddare och Bluetooth® från Milwaukee!

2014-08-21 10:25 CEST Techtronic Industries Sweden AB Nya arbetsradion, M18 RC, levererar trådlöst ljud från alla typer av Bluetooth® enheter på upp till 30 m avstånd. Förutom de erbjuder radion en snabb och enkel laddningsstation för M18 batterier och annan elektronisk utrustning.

2014-08-21 10:13 CEST Medborgarskolan Drömmer du om kackel runt husknuten och om att ha en flock alldeles egna höns pickande i din trädgård? Då har Medborgarskolan i Örnsköldsvik kursen för dig! I den nya höstkursen får deltagarna all hönskunskap de behöver för att till våren själva prova på livet som hönsägare. Och några förkunskaper för kursen behövs inte – ett brinnande intresse för höns räcker bra!

2014-08-21 08:27 CEST Djurens Rätt Efter 20 år i Älvsjö flyttar Djurens Rätts huvudkontor till nya lokaler. Flytten går i slutet av året till Hornsgatan och det blomstrande och vegovänliga Hornstull.

Välj Vego, Helsingborg!

2014-08-20 11:11 CEST Djurens Rätt Djurens Rätts lokalavdelning i Helsingborg-Höganäs drar nu igång kampanjen ”Välj Vego, Helsingborg” för att göra Helsingborg till en djurvänligare stad. Kampanjens syfte är att sprida kunskap om vegetarisk mat och göra det enkelt att välja rätt som konsument.

Sörmländska lanthästens dag 24 augusti 11 - 15

2014-08-19 11:44 CEST Gröna Kusten Sörmlands Naturbruk presenterar den Sörmländska lanthästens dag i samarbete med föreningen Nordsvenska hästen och Sörmlands ardennerklubb! Vi bjuder in till en dag med aktiviteter och uppvisningar. Utbudet består bland annat av redskapskörning, rid- och köruppvisningar, hästskjutsar, ridning på brukshäst, voltige, beridet bågskytte och marknadstorg med mera.

Dalsjöfors Kött lanserar ny prislista för inköp av djur

2014-08-19 09:32 CEST Dalsjöfors Kött AB Konkurrensen hårdnar i Sverige om tillgången på boskap och Dalsjöfors Kött upplever en ökad efterfrågan av sina produkter. Sveriges lantbrukare har under lång tid fått leva med att marknaden för boskap har präglats av stora skillnader i pris mellan olika producenter och svårigheter att överskåda prisbilden. Dalsjöfors Kött inför därför en ny konkurrenskraftig notering, ”Dalsjöfors Kött Nya”.

2014-08-18 14:30 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Biokraften har byggts ut kraftigt inom elcertifikatsystemet, både i fjärrvärmeverken och i industrin. Går det att komma vidare? Hur mycket potential finns det för fortsatt utbyggnad av biokraft? Kan tekniken utvecklas? Många frågar efter baskraft, när kärnkraftsproduktion avvecklas. Hur fungerar biokraften som baskraft? Det här är frågor som vi belyser vid ett frukostseminarium den 27 augusti.