Pressmeddelanden

Ryobi förstärker ONE+ serien med nya 5,0 Ah Lithium+ batteriet!

2015-10-02 11:32 CEST Techtronic Industries Sweden AB ONE+ serien – har blivit ännu bättre! Ryobi lanserar det FÖRSTA 5,0 Ah batteriet på konsumentmarknaden, vilket gör ONE+ serien än mer kraftfull.

DAF är den första tillverkaren som godkänner Goodyear ULTRA GRIP MAX-däck som originalutrustning

2015-10-01 09:00 CEST Goodyear Dunlop Sverige DAF erbjuder de senaste vinterdäcken för lastbilar från Goodyear som fabrikstillval.

Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

2015-09-30 13:09 CEST Energigas Sverige Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 % går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.

VI HAR DET NI ÖNSKAR

2015-09-30 09:32 CEST Svenskt Sigill ​81% av konsumenterna i undersökningen (YouGov 2015) ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att djuren har behandlats väl. Mat som bär märkningen Svenskt Sigill kommer från djuruppfödare som har en god djuromsorg och som arbetat aktivt tillsammans med en veterinär för att ständigt förbättra det förebyggande arbetet för god djurhälsa och därmed behålla sin långa användning av antibiotika.

Vi ser gärna att du är delaktig i rovdjursinventeringen

2015-09-28 13:28 CEST Länsstyrelsen Värmland ​Länsstyrelsen Värmland arbetar ständigt för att underlätta för allmänheten att vara delaktig i rovdjursinventeringen. Den blir både mer effektiv och bättre med allmänhetens hjälp. Länsstyrelsen går nu över från den äldre rapporteringstjänsten Rovobs till nya Skandobs. Med hjälp av appen Skandobs Touch och din mobil kan du nu ta en bild på ett spår och rapportera direkt ifrån skogen.

Goodyear presenterar vinterdäck

2015-09-28 08:00 CEST Goodyear Dunlop Sverige

Goodyear and Rainer Zietlow break a new world record!

2015-09-24 11:27 CEST Goodyear Dunlop Sverige Rainer Zietlow drives Cape-to-Cape 2.0 in less than 10 days [9 days, 4 hours and 8 minutes], conquering more than 19,000 kilometers on one set of Goodyear Wrangler tires.

Milwaukee M18 FUEL™ lanserar världens första batteridrivna vinkelslip med motorbroms.

2015-09-24 10:15 CEST Techtronic Industries Sweden AB Milwaukee fortsätter att revolutionera de batteridrivna verktygen med världens första vinkelslip med motorbroms. Nya M18 FUEL™ vinkelslip bromsar disken på mindre än 2 sekunder för att maximera arbetsplatsens säkerhet samtidigt som det är den första vinkelslipen med kraft att slipa med tryck från användaren.

Väderstad fortsätter rekrytera

2015-09-22 08:14 CEST Väderstad Väderstad AB har på kort tid vänt till vinst och behöver nu ytterligare stärka sin organisation. Rekrytering pågår till flera ledande positioner i företaget. Framgångsrika marknader som utmärker sig är Sverige och Ungern, som båda går mot ”all-time high”. Framtidstron reflekteras också i försäljningsprognoserna som är uppskruvade till 6 procent inför 2016.

2015-09-21 16:00 CEST Energigas Sverige Regeringens höstbudget saknar konkreta och långsiktiga besked om hur riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta ska uppnås till 2030. Målet förutsätter att användningen av biogas och andra biodrivmedel ökar kraftigt, men i stället riskerar dessa bränslen beskattning och försämrad konkurrenskraft.