Kontaktpersoner

Caroline Karlsson

Caroline Karlsson

2016-05-27 14:12 CEST

Barnbibliotekarie, barnlitteratur, Bibblix

Oskar Laurin

Oskar Laurin

2016-05-26 10:41 CEST

E-böcker, e-tjänster, digital läsning, Bibblix.

Nina Cronehag

Nina Cronehag

2016-04-24 21:53 CEST

Eva Swedenmark

Eva Swedenmark

2016-04-23 08:45 CEST

Eva Swedenmarks första roman på Ordberoende förlag, "Om ni inte börjar leva gör jag slu...

Susanne Hamilton

2016-04-07 09:13 CEST

Elin Lucassi

Elin Lucassi

2016-04-07 09:10 CEST

Marianne Setterblad

2016-03-23 01:32 CET

Gustaf Jansson

Gustaf Jansson

2016-03-22 00:42 CET

Anders Tengner

Anders Tengner

2016-03-19 13:15 CET

Anders Tengner är musikjournalist och författare med en gedigen bakgrund inom både pres...

Nanna Rönne

2016-02-26 08:01 CET