Kontaktpersoner

Mikael Andersson

SMC Pneumatics Mikael kommer närmast från Omron Electronics där han hann vara i två år innan han kom tillbaka till SMC. Tidigare arbetade nämligen Mikael som ansvarig för SMCs återförsäljare, och som regionchef för Stockholm/Norrland.

Fredrik Sundqvist
Evelina Jacobson
Peter Sjödahl
Nieves Fabregat

Food Safety AB Nieves har en gedigen bakgrund och lång erfarenhet av att bygga system för ökad matsäkerhet åt livsmedelsproducenter. Nieves kommer att arbeta med inspektioner, provtagningar och uppdateringar av egenkontrollprogram ute hos våra kunder.

Ennis Jahic