Nyheter

Förväntade nyheter i ISO 14001:2015

2014-09-30 10:31 CEST Bergström & Hellqvist AB En ny version av miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 är förväntad att publiceras under/efter sommaren 2015. Nyheter är bl.a. ett riskbaserat angreppssätt, fokus på hela leverantörskedjan, ledarskap, samt integrering med strategisk styrning. Om alla aktörer bestämmer sig för att ’resultat’, är viktigare än ’certifikat’, kan det innebära riktigt stora vinster för miljön.

Förväntade nyheter i ISO 9001:2015

2014-09-29 20:08 CEST Bergström & Hellqvist AB Nästa version av ISO 9001 är förväntad att publiceras under/efter sommaren 2015. Nya ISO 9001:2015 kommer att innehålla rad olika förbättringar, bl.a. genom ett riskbaserat angreppssätt, ledarskap, samt integrering med strategisk styrning. Sammantaget kommer förändringarna göra standarden till ett ännu kraftfullare verktyg än förut, om den tillämpas och certifieras i enlighet med intentionerna.

Tapflo på Euroexpo

2014-09-26 09:06 CEST Tapflo AB Tapflo's monter på EURO EXPO i Kristiandstad var ytterligare en mässframgång. Tapflo AB förser Sveriges industri med pumpar för alla typer av applikationer inom kemi- livs- och läkemedelsproduktion. Vi har pumpar till allt från aggressiva kemikalier och känsliga livsmedel till trögflytande och slitande vätskor.

Korshags köpte årets första hummer

2014-09-23 16:41 CEST Korshags Food AB Årets första hummer gick i morse under klubban på Göteborgs fiskauktion. Hummern som vägde 400 gram gick för 11 500 kronor och köptes av Per-Arne Korshag.

Kokrekommendationen kvarstår några dagar till i Löberöd och Harlösa

2014-09-22 14:11 CEST VA SYD Helgens arbete som bland annat bestod av att installera UV-ljusanläggningar har gått bra. Nu är båda reservoarerna igång, vilket möjliggjort ökad spolning. Vattenproverna har gett bra resultat men dock kvarstår kokrekommendationen några dagar till för att säkerställa att de positiva provresultaten verkligen står sig.

Världens första mänskliga studie på genetiskt modifierade livsmedel (GMO) visar att GMO fortsätter tillverkas i våra tarmar!

2014-09-19 17:00 CEST Fitnessapoteket Den enda mänskliga koststudien baserat på genetiskt modifierade livsmedel (GMO) har nu genomförts med sojabönor.. Människorna som deltog i studien fick sojabönor, med herbicidresistenta gener i bönan, främst för att den skulle överleva de annars dödliga doser av Roundup ogräsmedel som de besprutades med.

Fortfarande kokrekommendation i Löberöd och Harlösa

2014-09-17 14:54 CEST VA SYD Analyssvaren visar att bakteriehalterna i dricksvattnet sjunkit ytterligare. Vi håller dock ännu inte den höga dricksvattenkvalitet som vi vill och som Livsmedelsverkets riktlinjer kräver.

Internationellt möte med europeiska celiakiförbund

2014-09-16 17:43 CEST Svenska Celiakiförbundet I helgen höll den internationella organisationen AOECS (Association of Coeliac Societies) sitt årliga möte i Slovenien. . Svenska Celiakiförbundet är medlemmar i AOECS, och förbundsordförande Bengt Eriksson och generalsekreterare Christina Ralsgård fanns på plats för att tala samarbete och utbyta erfarenheter med sina europeiska kollegor.

Äntligen en chokladkalender för allergiker!

2014-09-11 13:31 CEST Kung Markatta Plamil tillverkar mjölkfri, vegansk choklad. Nu lanseras en chokladkalender med ljus, mjölkfri choklad. Dessutom är den ekologisk och Fairtrade-märkt. Passar den som av olika skäl väljer bort mjölk.

Korshags söker två nya säljare

2014-09-10 17:07 CEST Korshags Food AB Korshags söker två säljare för att stärka sin position inom dagligvaruhandeln respektive foodservicemarknaden.