Pressmeddelanden

​König Jerlmyr (M): Majoritetens sänkta bostadsmål är skadligt för Stockholm

2015-01-30 15:16 CET Moderaterna i Stockholm Under alliansens tid uppnådde vi den högsta byggtakten i Stockholm sedan 1970-talet. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt.

Lars Christensen föreslås bli ny regiondirektör

2015-01-30 14:20 CET Region Värmland ​Nu är det klart att Lars Christensen föreslås bli ny regiondirektör. Förslaget har MBL-förhandlats med fackförbunden under fredagsförmiddagen och det som återstår nu är att förhandla anställningsvillkoren. Förutsatt att Christensen och regionstyrelsens arbetsutskott kommer överens om villkoren så kommer arbetsutskottet senare ta beslut om tillsättningen.

2015-01-30 12:41 CET Umeå kommun Tekniska nämnden har beslutat om en policy för lekplatser och lekmiljöer i Umeå. I den tydliggörs vilka förhållningssätt och ambitioner kommunen har med lekplatserna samt hur de ska skötas.

2015-01-30 11:00 CET Stockholms stad Den oberoende granskningen av projekt Nya Slussen avslutas den 31 januari. Gruppens rapport lämnas därför över till kommunstyrelsen i Stockholms stad den 2 februari.

2015-01-30 10:52 CET Orsa kommun Skattungbyn med omnejd. Detta eftersom kommunens avtal med Skattungeservice inte kunde förlängas utan en ny upphandling.

2015-01-30 10:11 CET Orsa kommun ​Orsa kommun har nu lämnat in svar på det föreläggande angående brister i det systematiska kvalitetsarbetet som man fått från Skolinspektionen. I svaret konstaterar man att Skolinspektionens kritik är riktigt. Kritiken handlar framförallt om brist på former och rutiner för arbetet. Brister som nu rättas till.

För ett friskare februari

2015-01-30 10:07 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen Miljöpartiet vill att länets förskolor ska erbjudas tillgång till hygiensjukskötgerskor. Det gör man i Västra Götaland och resultatet är bra.

Unik tävlingsform i Väsby stärker folkhälsan

2015-01-30 10:02 CET Upplands Väsby kommun Som enda kommun i landet arrangerar Upplands Väsby tävlingen Tiokampen för barn och ungdomar mellan 10-17 år, en unik tävlingsform där ungdomar gratis får testa olika idrotter. Tävlingen genomfördes för 54:e året i rad.

2015-01-30 09:25 CET Regionförbundet i Kalmar län ​På torsdagen fattades beslut om att stödja en förstudie om förutsättningarna att höja hastigheten för tåg sträckan Kalmar-Alvesta. Studien ska vara klar senast första september 2015. Kostnaden för att genomföra studien är bedömd till 250 000 kr.

Nya entréer till bussterminalen på Knutpunkten

2015-01-30 08:49 CET Helsingborgs stad Under våren 2015 ska entréerna mot bussterminalen på Knutpunkten byggas om och bli mer välkomnande. Ombyggnaden är en satsning på mötet med Helsingborg och innebär att entréerna ska bli tryggare, ljusare och tillgängligare med nya glaspartier, naturmaterial och en 25 kvadratmeter stor grön vägg.