Nyheter

Internationella mensdagen 28 maj - Hur skulle världen se ut om män hade mens?

2015-05-28 13:33 CEST WaterAid 1,25 miljarder kvinnor har inte tillgång till en toalett när de har mens. Idag på internationella mensdagen ställer sig WaterAid frågan hur världen skulle se ut om det var män som hade mens.

FSC® på frammarsch

2015-05-28 13:27 CEST Svenska FSC Nya medlemmar, ökad certifiering och bekräftelse att certifieringen spelar roll för den brukade skogen. FSC driver utvecklingen av minskad kemikalieanvändning i de svenska skogarna. Mindre markägare är en viktig målgrupp för FSC, både i Sverige och internationellt. Pågående revision av den svenska skogsbruksstandarden, detta och mycket mer i vår verksamhetsberättelse.

Inbjudan till seminarium om Swedfunds och Scanias satsning på biogas i indiska Nagpur

2015-05-28 10:15 CEST Swedfund Inbjudan till seminarium om Swedfunds och Scanias partnerskap för tillverkning av biogas i Indien.

2015-05-28 01:00 CEST Amnesty International, svenska sektionen ​Företag, som har sin bas i EU-länder, fortsätter att marknadsföra och sälja säkerhetsutrustning som även används som tortyrredskap. Verksamheten fortgår genom att företagen använder kryphål i en tioårig EU-förordning som ska begränsa sådan handel, säger Amnesty International i en gemensam rapport med Omega Research Foundation.

Våldsutsatta drabbas hårt av två-årsregel

2015-05-27 16:37 CEST Nationella sekretariatet för genusforskning Kvinnor som kommer till Sverige för så kallade importäktenskap utsätts mer än andra för våld i nära relationer. De drabbas hårt av regeln att två år måste gå innan permanent uppehållstillstånd prövas. Till vilket pris? Frågan är om regeln verkligen uppfyller sitt syfte: att stoppa skenäktenskap. I en artikelserie på genus.se diskuterar genusforskare ny statistik och juridik kring två-årsregeln.

2015-05-27 07:00 CEST SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare Just nu pågår ISPA Congress 2015 i Malmö. Över 400 scenkonstaktörer från hela världen samlas i fem dagar under temat Building Bridges. SKAP bjuder på ett samtal om kultur, humanism och mänskliga rättigheter. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda samtalar med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Ramy Essam, "den egyptiska revolutionens röst".

2015-05-27 01:00 CEST Amnesty International, svenska sektionen Under den israeliska militära offensiven mot Gaza i juli och augusti 2014, begick Hamas mycket grova övergrepp mot palestinier som anklagades för att ha "samarbetat" med Israel. Många utsattes för tortyr och minst 23 personer blev summariskt avrättade.

STILs årsstämma är över

2015-05-25 11:28 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Å​rets STIL-dagar med årsstämma och internationella besök är nu över. Under årsstämman antog STIL bland annat ett principprogram, reviderade sina stadgar och valde en styrelse för verksamhetsåret.

Erikshjälpen i samarbete med Football For All

2015-05-25 09:40 CEST Erikshjälpen Genom Football For All, FFA, får tonårskillar som lever i utsatta situationer chans att utvecklas som idrottare och växa som människor. Nu är det klart att Erikshjälpen går in i ett samarbete i ett projekt med FFA Globals program i Vårby, Stockholm.

Varför tvekar Löfven om MR-institution?

2015-05-22 13:00 CEST Svenska FN-förbundet Aleksander Gabelic uppmanar regeringen och statsminister Stefan Löfven att följa FN:s rekommendation att inrätta en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter.