Nyheter

Chloé Schuterman kuppar mot barnäktenskap

2015-04-17 20:12 CEST Plan Sverige Stjärnbloggaren Chloé Schuterman uppmärksammar barnäktenskap tillsammans med Plan Sverige. Och hon gör det med en minst sagt annorlunda metod.

Årets årsberättelse - en hållbarhetsrapport

2015-04-17 14:51 CEST Yennenga Progress Våra verksamheter syftar till att göra vår värld bättre, med ökad respekt för mänskliga rättigheter, ökad demokrati och delaktighet, samt en värld där vi tillsammans kan skapa en tro på framtiden. Yennenga Progress är en kompetensbank för hållbar och långsiktig utveckling i världen, och då är berättelsen om årets verksamheter en berättelse om hur vi lyckats uppnå våra mål om hållbarhet.

2015-04-17 13:58 CEST Föreningen Ordfront

Kommentar på Svenska FSC:s nominering till Svenska Greenwashpriset 2015

2015-04-17 13:53 CEST Svenska FSC Jordens Vänner vilseleder allmänhet och konsumenter genom att nominera Svenska FSC till Greenwashpriset 2015. Nomineringen är både missvisande och innehåller sakfel. Svenska FSC är en demokratisk organisation som driver minskad kemikalieanvändning i de svenska skogarna och som bidrar till ökad biologisk mångfald.

All time high för Lystra

2015-04-17 12:31 CEST Lystra personlig assistans Nytt nummer av Funktionen! Med en glädjande rubrik på framsidan som lyder All time high för Lystra, landar nu det senaste numret av Lystras nyhetstidning i din brevlåda, dörmatta eller dator.

​SEKTNYTT #9 Hänt i veckan i sektvärlden

2015-04-17 08:38 CEST Håkan Järvå Denna veckas Sektnytt handlar om religiös terrorism, rastafarianer, raelianerna, mormonerna, Ku Klux Klan, Scientology, Hare Krishna/ISKCON, Jehovas vittnen och Westboro Baptist Church.

2015-04-16 13:56 CEST Amnesty International, svenska sektionen Europeiska regeringars likgiltighet för den humanitära krisen i Medelhavet har bidragit till en 50-faldig ökning av antalet migranter och flyktingar som dött sedan årsskiftet, säger Amnesty International med anledning av uppgifter om att ytterligare 400 personer befaras ha drunknat de senaste dagarna.

Bahrain: Förhoppningar om reformer krossade

2015-04-16 10:09 CEST Amnesty International, svenska sektionen Trots upprepade försäkringar till allierade västländer och trots reformer på pappret, fortsätter övergreppen med oförminskad styrka i Bahrain. Fyra år efter att upproret krossades är förtrycket mot oliktänkande och tortyren utbredd, säger Amnesty International i en ny rapport.

Bris om budgeten: Vi förväntade oss en satsning på socialtjänsten

2015-04-15 14:56 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Bris välkomnar budgetsatsningarna som handlar om att tillgodose barns och ungas rättigheter, men hade förväntat sig en tydlig satsning på socialtjänsten. Till höstbudgeten hoppas Bris att regeringen tar ett helhetsgrepp kring barns och ungas situation.

​Uzbekistan: USA och Europa blundar för tortyr

2015-04-15 13:00 CEST Amnesty International, svenska sektionen USA, Tyskland och andra EU-länder låter geopolitiska och strategiska affärsintressen överskugga brotten mot de mänskliga rättigheterna i Uzbekistan, vilket innebär att de förfärliga övergreppen kan fortgå med oförminskad styrka, säger Amnesty International i en ​ny rapport.