Pressmeddelanden

Korrigerat: Erkännandet av Palestina viktigt steg

2014-10-30 15:45 CET Svenska kyrkan Den svenska regeringens erkännande idag av Palestina kan vara ett viktigt steg för att få igång fredsprocessen och en tvåstatslösning, men tiden håller på att rinna ut. Regeringens beslut är i linje med det beslut som Svenska kyrkans kyrkomöte fattade för två år sedan. Det säger biskop Hans-Erik Nordin, Strängnäs stift.

Erkännandet av Palestina viktigt steg

2014-10-30 14:47 CET Svenska kyrkan Den svenska regeringens erkännande idag av Palestina kan vara ett viktigt steg för att få igång fredsprocessen och en tvåstatslösning, men tiden håller på att rinna ut. Regeringens beslut svarar an på det beslut som Svenska kyrkans kyrkomöte fattade för två år sedan. Det säger biskop Hans-Erik Nordin, Strängnäs stift.

Människorättsförsvarare Rita Mahato prisas i Umeå

2014-10-30 11:32 CET Forum för levande historia Årets Per Anger-pris tilldelas den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato för sitt viktiga och osjälviska arbete för våldsutsatta kvinnor i Nepal. Prisutdelningen sker på MR-dagarna i Umeå den 13 november. Möjlighet att intervjua årets pristagare Rita Mahato inför prisceremonin finns både i Umeå och Stockholm.

Förlorad personlig assistans förödande för individen

2014-10-30 09:30 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, publicerar idag en rapport som beskriver hur livsvillkoren förändrats för personer som har förlorat sin rätt till statlig assistansersättning.

Rättelse: Teater Theatron uppmärksammar minnesdagen av Kristallnatten

2014-10-30 09:00 CET Moriska Paviljongen För att uppmärksamma minnesdagen av kristallnatten, söndagen den 9 november, bjuder Teater Theatron in till samtal, föreläsning och öppen repetition av "Den vita kråkan" på Moriska Paviljongen. Moderator för samtalet är journalisten Agneta Nordin och bland gästerna finns Damian Cruden (York Theatre Royal), Erica Righard (Malmö Högskola) och Sonja Gelvan (Malmö).

2014-10-29 08:00 CET CONCORD Sverige Just nu pågår förhandlingar om FN:s så kallade post-2015-agendan. Vilka åtaganden är viktigast för den svenska regeringen i förhandlingarna? Vilka förändringar medför den nya agendan för Sverige? Välkommen till ett seminarium där företrädare för den svenska regeringen och den kampanjen Beyond2015 ger sin syn på post-2015-agendan och Sveriges roll i förhandlingarna.

Döende patient blev TV-underhållning: Svea hovrätt prövar målet

2014-10-28 09:17 CET Centrum för rättvisa

Teater Theatron uppmärksammar minnesdagen av Kristallnatten

2014-10-28 09:00 CET Moriska Paviljongen För att uppmärksamma minnesdagen av Kristallnatten, söndagen den 9 november, bjuder Teater Theatron in till samtal, föreläsning och öppen repetition av "Den vita kråkan" på Moriska Paviljongen. Moderator är journalisten Agneta Nordin och bland gästerna finns Damian Cruden (York Theatre Royal), Erica Righard (Malmö Högskola) och Sonja Gelvan (Malmö).

2014-10-27 16:18 CET LINNAmottagningen Tisdagen den 28 oktober 2014 ordnar vi jubileumsfirande på Unga klara i Stockholm. Ordförande Leila Qaraee, jämställdhetsminister Åsa Regnér, forskare Astrid Schlytter, utredare Juno Blom m.fl. håller tal. Dessutom blir det teater, dikter och musikuppträdande av bl.a. Zhala.

2014-10-23 15:11 CEST Handikappförbunden Regeringsförklaringen innehöll flera förslag som många inom funktionshinderrörelsen uppskattade. Den tillsammans med löften som partierna lämnat före valet bidrog till att förväntningarna på statsbudgeten var höga.