Pressmeddelanden

TargetEveryOne slutför förvärv och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emission till kursen 5 SEK

2015-10-02 08:36 CEST TargetEveryOne (TEO) ​TargetEveryOne informerade den 17 juni 2015 om att bolaget ingått avtal med Holton Estate AS om att förvärva 57 procent av aktierna i ViaNett AS för 35,4 MSEK inklusive tilläggsköpeskilling. Genom teckningsförbindelser och garanter har man säkrat denna finansieringen och slutfört förvärvet.

Photocat A/S förlänger anmälningstiden för teckning av aktier inför notering på Nasdaq First North

2015-10-01 13:52 CEST Redeye AB Mot bakgrund av det stora intresset från investerare och media i samband med biltillverkares hantering av kväveoxidutsläpp (NOx), meddelar idag Photocat att man beslutat att förlänga anmälningstiden inför noteringen på First North. Photocat är verksamt inom luftrening av kväveoxider (NOx) och lättflyktiga organiska ämnen (VOC). Sista dag för teckning förlängs till onsdagen 14 oktober 2015.

Movestic nu valbara i PPM

2015-10-01 08:30 CEST Movestic Liv & Pension ​Från och med slutet av september finns fonderna Movestic Sverige och Movestic Korta Räntor Plus valbara i PPM. Inom kort kommer även Movestic Global att läggas till och under det kommande året utökas Movesticutbudet i PPM till drygt 10 Movesticfonder.

Medlemmar på Shareville får 4,4% högre avkastning än övriga Nordnetkunder

2015-09-28 14:27 CEST Shareville För ett år sedan gjorde Shareville det möjligt för Nordnets kunder att kunna se rakt in i varandras portföljer, och följa varandras investeringsbeslut. Nu finns nästan 70 000 sociala portföljer, och 20 procent av all handel på Nordnet är publik.

Danskt miljöteknikbolag till Nasdaq First North

2015-09-24 18:03 CEST Redeye AB Miljöteknikbolaget Photocat är på väg att noteras på Nasdaq First North. Photocats produkt är en ytbeläggning som katalyserar en process där skadliga luftföroreningar omvandlas till fast form och därmed blir ofarliga. Bolaget genomför i samband med noteringen en nyemission på 22,5 miljoner kronor. Kapitalet skall användas för att föra ut bolagets teknik för luftrening på världsmarknaden.

Movestic lanserar ytterligare fyra nya egna fonder

2015-09-24 08:20 CEST Movestic Liv & Pension Tidigare i år har Movestic valt ut förvaltare för sju Movesticfonder. Nu presenterar vi förvaltarna till ytterligare fyra fonder.

GWS etablerar säljkontor i Brasilien för att öka expansionstakten

2015-09-18 08:00 CEST GWS Production AB GWS satsar nu på tillväxt genom att etablera ett lokalt försäljningskontor i Rio de Janeiro, Brasilien. Det nya säljkontoret bygger på ett agentavtal med Dr Marcos Musafir och partners, som kommer att sälja och marknadsföra GWS tjänsteportfölj Safeture, och ge support till nya och befintliga kunder i regionen.

2015-09-16 14:54 CEST Redeye AB Redeye har tillsammans med Stockholm Corporate Finance agerat finansiella rådgivare i samband med CybAeros företrädesemission om 65 miljoner SEK. Intresset för att teckna i emissionen var stort både hos befintliga och nya aktieägare vilket ledde till en teckningsgrad om 182 % där 97 % tecknades med företräde.

Klädesholmen Seafood öppnar ny fabrik

2015-09-16 01:00 CEST Klädesholmen Seafood AB För att kunna leva upp till livsmedelbranschens miljömässiga- och kvalitetsmässiga krav samt hantera antalet ökande kunder beslutade sig familjerna bakom Klädesholmen Seafood att satsa på framtiden och bygga en helt ny fabrik. - Vi har ett arv att förvalta och även ett ansvar att se till att det finns arbetstillfällen i vår bransch på Tjörn, säger Per-Aste Persson, VD på Klädesholmen Seafood.

Nytt samarbete för fler kvinnor som interimchefer

2015-09-15 14:44 CEST Styrelsebalans i Sverige AB Tillsättningar av ledande positioner på företag domineras starkt av manliga nätverk. Det hoppas affärsnätverket Styrelsebalans och interimförmedlaren Scandinavian Executive tillsammans förändra i ett nytt samarbete. Avtalet ger Styrelsebalans över 200 medlemmar en naturlig samarbetspartner vid tillsättningar av interimuppdrag på högsta lednings- och styrelsenivå.