Pressmeddelanden

Sälja ett AB som är på obestånd?

Sälja ett AB som är på obestånd?

2016-07-21 07:51 CEST
På marknaden finns det idag många seriösa och oseriösa aktörer. Vi rekommenderar att ma...

GWS’ dotterbolag Travelogix Ltd överträffar målen för de första sex månaderna

GWS’ dotterbolag Travelogix Ltd överträffar målen för de första sex månaderna

2016-07-18 08:00 CEST
Global Warning System (GWS) förvärvade 51% av aktierna i Travelogix Ltd (Travelogix) i ...

Årsavkastningen hos Lendify 6,38 procent fram till sista Juni

Årsavkastningen hos Lendify 6,38 procent fram till sista Juni

2016-07-15 10:25 CEST
​Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månadern...

GWS signerar avtal med Resia AB

GWS signerar avtal med Resia AB

2016-07-07 08:00 CEST
Global Warning System (GWS) har ingått ett partneravtal med Resia AB (Resia), en av Sve...

LIDDS tillförs 22,5 miljoner kronor

2016-07-06 12:04 CEST
LIDDS AB kommer att tillföras cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperiode...

GWS’ Singaporebaserade dotterbolag ingår avtal med Optima infosystems Sdn Bhd

GWS’ Singaporebaserade dotterbolag ingår avtal med Optima infosystems Sdn Bhd

2016-07-05 08:00 CEST
Global Warning System’s (GWS) helägda dotterbolag GWS Production Singapore Private Limi...

Ny rapport: lågt ekonomiskt självförtroende riskerar sänka pensionen för unga kvinnor

Ny rapport: lågt ekonomiskt självförtroende riskerar sänka pensionen för unga kvinnor

2016-07-01 09:04 CEST
Sex av tio unga kvinnor upplever sig ha liten kunskap om långsiktigt sparande vilket le...

GWS’ Singaporebaserade dotterbolag signerar genombrottsavtal med ACASIA Communications Sdn Bhd

GWS’ Singaporebaserade dotterbolag signerar genombrottsavtal med ACASIA Communications Sdn Bhd

2016-06-30 09:00 CEST
Global Warning System’s (GWS) helägda dotterbolag GWS Production Singapore Private Limi...

Jens Frid ny på Redeye

Jens Frid ny på Redeye

2016-06-27 10:35 CEST
​Jens Frid har anställts som ny Product Manager på Redeye. Jens Frid kommer närmast frå...

Bong värt mellan 0,75 kronor och 2,40, enligt Redeye

2016-06-22 11:37 CEST
Härmed inleder Redeye sin bevakning av kuvert och förpackningsbolaget Bong​, listat på ...