Pressmeddelanden

TRAVEAS AB DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2015

2015-08-28 09:07 CEST Traveas AB (publ) TRAVEAS AB DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2015 Sammanfattning januari–juni 2015 Nettoomsättning: 12,3 mkr (8,7 mkr), tillväxt: 41% Rörelseresultat, EBITDA: 512 tkr (437 tkr) Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -552 tkr (11 tkr) Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 kr (-0,01 kr)

Svea Ekonomi utbildar ungdomar i Visby

2015-08-24 12:03 CEST Svea Ekonomi AB Torsdag 27 augusti träffar Svea Ekonomi 80 ungdomar på Christopher Polhemgymnasiet i Visby. Temat för dagen är Ekonomi för unga – vad måste man veta och tänka på kring sina pengar när man tar steget ut i vuxenlivet?

TargetEveryOne and Loyaltyhub signs first customer under partnership

2015-08-17 11:22 CEST TargetEveryOne (TEO) TargetEveryOne’s Dutch partner LoyaltyHub has contracted its first customer, Humares, and expands the reach for its TargetEveryOne-powered mobile marketing solution.

2015-08-07 07:06 CEST Nokian Tyres Försenad start för vinterdäcksförsäljningen i Centraleuropa och Ryssland samt fördjupad nedgång på detaljhandeln i Ryssland minskade försäljningen – mixen förbättrades klart.

Kallelse till extra bolagsstämma i Mindmancer AB (publ) den 20 augusti

2015-07-27 15:30 CEST Mindmancer AB Kallelse till extra bolagsstämma i Mindmancer AB (publ) den 20 augusti

2015-07-21 08:31 CEST Enzymatica AB (publ)

AP4 når ny rekordnivå med 310 miljarder kronor i fondkapital

2015-07-10 16:24 CEST Fjärde AP-fonden Med ett positivt resultat på 18 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 310 miljarder kronor, en ny rekordnivå. Totalavkastningen uppgick till 6,1 procent efter kostnader. AP4 har därmed överträffat det långsiktiga avkastningsmålet.

Ledande experter inom biodling: Så kan svenska bin producera mer honung och pollinera mera.

2015-07-09 11:54 CEST Svenska Bin Den kalla starten på sommaren har lett till att bisamhällena utvecklats än vanligt. Men bisamhällenas utveckling och mängden honung i kuporna hänger också på hur vi människor planerar odlingslandskapet och hanterar den vilda naturen. En mångfald av växter är på lång sikt minst lika viktigt som sommarvärme, menar ledande svensk expertis inom biodling.

2015-07-07 08:00 CEST GWS Production AB Vid årsstämma i GWS Production AB (”GWS”) den 17 juni 2015 beslutade stämman om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och omfattade högst 40 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019.

2015-07-04 13:06 CEST Öresundskomiteen I 20 år har Stockholmsregionen haft nästan dubbelt så hög tillväxt som Köpenhamnsregionen. Tillväxtgapet beror bland annat på att Stockholm haft högre produktivitet inom till exempel IT och telekom, högre sysselsättningstillväxt, och en högre befolkningstillväxt, samt på nedgången i danska bostadspriser. Detta framgår i en ekonomisk tillväxtanalys som Öresundskomiteen publicerar idag.