Pressmeddelanden

The Deloitte/SEB CFO Survey: Exporten i medvind stärker bred tillväxt

2015-02-24 10:00 CET Deloitte Trots motvind från ett alltjämt svagt Europa är den svenska ekonomin på väg uppåt för första gången sedan 2011. Uppgången stärks av bostadsinvesteringar och väntad privat konsumtion. Men den stora skillnaden är att tillverkningsindustrin nu ger draghjälp. Finanscheferna spår förbättrade kassaflöden, ökade investeringar och tillväxt under 2015.

Så kan svenskarna skydda sina sparpengar mot historiskt låga räntor

2015-02-19 09:58 CET FundedByMe Med minusränta och rekordlåga sparräntor står den svenske spararen inför ett problem: Var ska jag investera och satsa mina sparpengar? På andra sidan står småföretagen och behöver kaptial för att utveckla sitt företag men får inget stöd från sin bank. Kan Daniel Daboczy och teamet bakom FundedByMe lösa denna Gordiska knut?

2015-02-19 09:02 CET Serendipity Innovations AB Styrelsen för Serendipity Innovations AB (publ) (”Serendipity” eller ”Bolaget”) har, med anledning av starkt intresse för Bolagets emission av preferensaktier, beslutat att utöka Erbjudandet till att omfatta högst 1 750 000 preferensaktier, motsvarande 175 Mkr. Teckningskursen samt övriga villkor i Erbjudandet är oförändrade.

Styrelsebalansdagen 19 maj

2015-02-17 17:32 CET Styrelsebalans i Sverige AB Gender Diversity A Global Perspective Gender Diversity – A Global Perspective”. Fredrik Reinfeldt visar vägen mot balans med tungt sällskap från Stanford University, KTH, The Boston Club mfl. Mångfaldens betydelse ur ett globalt perspektiv, vikten av integrerade kulturer för affären och hur går man från ord till handling.

Ny peer-to-business tjänst för svenska företag och nya investeringsmöjligheter för sparare

2015-02-17 10:04 CET FundedByMe FundedByMe lanserar en ny finansiell lösning. Detta peer-to-business verktyg är skräddarsytt för att hjälpa små och medelstora företag att finansiera sin verksamhet genom sk. sociala lån (på engelska loan-based crowdfunding). Den genomsnittliga utlåningsräntan till företagen på FundedByMe skall vara lägre än hos banker och vara en mer flexibel lösning.

2015-02-17 08:20 CET Enzymatica AB (publ)

2015-02-12 10:05 CET AkzoNobel Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) today reported positive volume growth and an improvement in return on sales (ROS) for the full-year 2014. Excluding incidentals, ROS was 7.5 percent (2013: 6.1 percent).

Fredrik Lindberg på plats som ny VD på Enzymatica

2015-02-10 09:04 CET Enzymatica AB (publ)

Sveriges version av Kickstarter, hamnar som enda nystartade bolag i kategorin "Finanssnillen" på Supertalang 2015 listan

2015-02-04 13:46 CET FundedByMe Igår kl 19 presenterades listan över Sveriges Supertalanger 2015. I kategorin "Finanssnillen" listas Daniel Daboczy, vd och medgrundare av FundedByMe med det enda nystartade och självstartade finansbolaget. Daniel Daboczy har med Arno Smit startat FundedByMe och har sedan dess start för 4 år sedan samlat in 100 miljoner kronor åt entreprenörer och kreatörer genom crowdfunding.

2015-02-02 14:40 CET Sigmastocks Att spara i aktier är väldigt attraktivt, men det kan vara svårt att lära sig hur. Nu vill Göteborgsbaserade Sigmastocks hjälpa sparare genom att skapa färdiga aktieportföljer via finansiell matematik.