Kontaktpersoner

Peter Grönvall

Out of Home AB Arbetande styrelseordförande och delägare i Out of Home AB. Tidigare en av två grundare till Ridderheims Delikatesser. Bidrar med hela 20 års erfarenhet i Foodservice-branchen.

Henrik Olander

Out of Home AB Henrik är en VD med många järn i elden. Han tar med sig flera års erfarenhet av e-handel och distribution vilket är grunden i OutofHome's affärsidé.

Out of Home AB Mikael har arbetat som Key Account Manager på Outofhome. Han ansvarar framförallt för kontakten med våra nyckelkunder men arbetar även med den dagliga verksamheten och kundkontakten i bolaget.

Jacob Hillestad Andreasson

Out of Home AB Varit med sedan starten av outofhome och arbetar operativt med den dagliga verksamheten. Ansvarar för marknadsföring, försäljning och har den dagliga kontakten mot våra leverantörer.

Mats Thorburn
Johan Bergström
Linda Bühlmann
Stefan Johansson