Kontaktpersoner

Stig Nyman
Yvonne Ingridsdotier

A Million Minds Jag är en person med bred erfarenhet av såväl arbete och utbildning som ideell verksamhet. Omskolad från undersköterska till urbansociolog. År 2004 avlade jag en filosofie kandidatexamen som samhällsplanerare, med huvudämnet sociologi, inriktning boende, arbete och närmiljö. I mina tidigare uppdrag har jag haft fokus på frågor som rör integration – segregation, gentrifiering – filtrering,...

Fredrika Bremer Förbundet kansli

Fredrika Bremer Förbundet Kansliet ansvarar för kommunikationsarbetet, den löpande verksamheten och samordnar och driver organisationens projekt

Västsvenska Folkinitiativet

Västsvenska Folkinitiativet

Västsvenska Folkinitiativet

Föreningen Ordfront Kontakta mig för frågor om Ordfront magasin

Föreningen Ordfront Kontakta mig för frågor om mänskliga rättighetsdagarna

Föreningen Ordfront Kontakta mig för frågor om Föreningen ordfront