Kontaktpersoner

Zandra Hedlund

Feministiskt initiativ Ingår i ledningsgruppen för Feministiskt initiativs ideella kommunikationsavdelning.

Anders Arfvén

Urban Inspiration

Charlotta Rydholm

Urban Inspiration

Alexander Karim

Urban Inspiration

Helene Genym

Psoriasisförbundet Webbredaktör, kommunikationsaktiviteter, trycksaker.

Veronika Lindberg

Psoriasisförbundet Intressepolitisk ombudsman

Claes Thunblad

Järfälla kommun Claes Thunblad är ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd sedan 20 oktober 2014. Presskontakt: Fredrik Ståhl, 070-002 33 92 eller fredrik.stahl@jarfalla.se

 Sophie Valencia Vogel

Fotboll och damsamhälle Sophie är en nyfiken människoälskare som ägnar mycket tid åt diskussion och reflektion. Hon har ingen fotbollsbakgrund men fascineras av idrottens effekter på samhället och hur mindre grupper, i synnerhet inom fotbollen, kan ses som en avspeglning av samhället. Aktuella frågor i samhället är även aktuella inom fotbollen och Sophie drömmer om att få vara med och påverka utvecklingen. Hon ser...