Kontaktpersoner

 Sophie Valencia Vogel

Fotboll och damsamhälle Sophie är en nyfiken människoälskare som ägnar mycket tid åt diskussion och reflektion. Hon har ingen fotbollsbakgrund men fascineras av idrottens effekter på samhället och hur mindre grupper, i synnerhet inom fotbollen, kan ses som en avspeglning av samhället. Aktuella frågor i samhället är även aktuella inom fotbollen och Sophie drömmer om att få vara med och påverka utvecklingen. Hon ser...

Anders Österlin

Askr.se

Thomas Larsson

Direktdemokraternas Riksorganisation Brinner för demokratins utveckling. Har varit aktiv inom direktdemokratirörelsen sedan 1993. Tidigare i partierna PopVox, STM - Stockholms Telefonmandat, Aktiv Demokrati Har varit aktiv i Aktiv Demokrati och Direktdemokraternas styrelse sedan 2012 Initiativtagare och projektledare för informationsprojektet Demokratiskolan i samarbete med bland annat Studiefrämjandet och Europahuset i...

Martin Gårdmark

Öppna Göteborg!

Öppna Göteborg!

Holger Wassgren

Öppna Göteborg!

Göran Persson
Liv Landell Major
Inga-Lena Andersson