Kontaktpersoner

Fredrika Bremer Förbundet Erika Eriksson är sakkunnig pressekreterare på Fredrika Bremer Förbundet. Erika ansvarar för kommunikationsarbetet, den löpande verksamheten och samordnar och driver organisationens projekt

Föreningen Ordfront Kontakta mig för frågor om Ordfront magasin

Föreningen Ordfront Kontakta mig för frågor om mänskliga rättighetsdagarna

Föreningen Ordfront Kontakta mig för frågor om Föreningen ordfront

Föreningen Ordfront Kontakta mig för frågor om Föreningen ordfront, våra kurser, medlemshantering eller allmänna frågor.

Tina Norgren
Monica Klasén McGrath