Videor

 Film som beskriver strukturen av MTH1 och dess interaktioner med inhibitorn TH287

2014-04-03 17:00 CEST Stockholms universitet
Längd  1:41

VD Geoff McDonough diskuterar bokslutskommuniké 2013

2014-02-20 08:18 CET Sobi Sobi vd Geoff McDonough berättar om resultaten för fjärde kvartalet och helåret 2013 och tittar på fakta bakom siffrorna.
Längd  3:47

Anna Wredenberg – Ragnar Söderbergforskare i medicin 2013

2013-12-12 11:00 CET Ragnar Söderbergs stiftelse Ragnar Söderbergforskare i medicin 2013
Längd  3:01

Fredrik Swartling – Ragnar Söderbergforskare i medicin 2013

2013-12-11 10:44 CET Ragnar Söderbergs stiftelse Ragnar Söderbergforskare i medicin 2013
Längd  3:11

Anders Rosengren – Ragnar Söderbergforskare i medicin 2013

2013-12-10 10:41 CET Ragnar Söderbergs stiftelse Ragnar Söderbergforskare i medicin 2013
Längd  3:08

Stora forskningsanslaget 2012

2013-10-09 12:41 CEST Hjärt-Lungfonden Leif Svensson är professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Han forskar om plötsligt hjärtstopp och ska bland annat fördubbla antalet överlevande på tre år, genom att ge rätt behandling betydligt snabbare än idag och genom att använda samma metoder över hela landet.
Längd  2:03

Hjärt-Lungfondens kommunikationschef om Hjärtrapporten 2013

2013-10-09 12:32 CEST Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2013 ger en unik helhetsbild över hjärthälsoläget i Sverige. Årets rapport presenterar färska siffror från den svenska hjärtsjukvården och visar forskningens framsteg och utmaningar. Hjärtrapporten visar glädjande nog att det totalt är färre som drabbas av hjärtinfarkt idag än tidigare. För kvinnor i åldern 35-44 med bara grundskoleutbildning har insjuknandet dock tyvärr ökat.
Längd  1:38

Fredrik Bäckhed berättar om möjligheten att förebygga hjärt-kärlsjukdomar

2013-10-09 11:36 CEST Hjärt-Lungfonden Se intervjun med Fredrik Bäckhed, årets mottagare av Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Fredrik är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan vi kan påverka vem som utvecklar stroke, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Hans dröm är att kunna förutse vilka som tillhör riskgrupper och bota dem genom att ändra tarmfloran.
Längd  1:43

Lill-Babs och ReSound Verso

2013-09-10 16:58 CEST GN ReSound AB Barbro Lill-Babs Svensson är en sann ambassadör för de hörselskadade i Sverige. Hon har fått ett rikare liv och är med i livet på ett helt annat sätt sedan hon fick sina första hörapparater 2003. Nu kombinerar hon sina hörapparater med en mängd trådlösa Unite tillbehör för att bekvämt kunna höra det som sägs i möten och telefonsamtal.
Längd  3:26

Att komma igång med Unite Fjärrkontroll2

2013-08-14 16:04 CEST GN ReSound AB En video som visar hur du parar/kopplar ihop Unite Fjärrkontroll2 med dina hörapparater från ReSound och Beltone.
Längd  0:56