Blogginlägg

Vårdens fortbildning viktig för att nå en vård i världsklass

2015-02-20 08:48 CET LIF- de forskande läkemedelsföretagen Svensk sjukvård är idag en effektiv produktionsapparat som till stor del fokuserar på att leverera stora volymer vård och att korta väntetiderna. Den effektivisering som skett under senare år har i sig många fördelar, men den riskerar samtidigt att tränga undan vårdens möjlighet att ta till sig innovationer och ny kunskap.

2015-02-11 11:58 CET Tapflo AB Har inte Tapflo levererat din pump finns det ändå möjlighet att använda vår fantastiska slang. Vi kan leverera slang till flera av vanligast pumparna på marknaden som Bredel, Blackmer/Abque och Verder. Slangarna levereras i rätt längd för den aktuella modellen och med tydliga shims instruktioner.

2015-02-09 16:59 CET Tapflo AB ​Under de senaste årtiondena har pumptillverkaren Tapflo framgångsrikt utvecklat den traditionella membranpumpen. En smart konstruktion med låga drift- och underhållskostnader har idag gjort pumpen till en försäljningssuccé både i Sverige och på den internationella marknaden.

Tecknen hopar sig – Vad kan få det att vända?

2015-02-05 12:19 CET LIF- de forskande läkemedelsföretagen ​Det har kommit ytterligare en undersökning som visar på Sveriges problem, både vad det gäller patienternas tillgång till innovativa behandlingar och Life Science-sektorns möjligheter i landet. Det är ingen lustig läsning, men grundfrågan är: Vad i all världen är det som kan få utvecklingen att vända?

Hur ska ojämlikheten i sjukvården hanteras?

2015-01-22 15:23 CET LIF- de forskande läkemedelsföretagen ​Ojämlikhet i sjukvården är en av de senaste årens stora debattfrågor. Det råder stor samsyn om att frågan är viktig och måste hanteras. En speciell delfråga är patienters tillgång till de nyaste läkemedelsbehandlingarna.

Varför initierar läkemedelsföretagen prissänkningar?

2015-01-21 15:21 CET LIF- de forskande läkemedelsföretagen ​Sverige står inför ekonomiska utmaningar som behöver mötas med högkvalificerad arbetskraft, en frisk befolkning och en långsiktigt hållbar samhällsmodell. För att klara utmaningarna måste hälso- och sjukvårdens resultat kontinuerligt förbättras bland annat genom användning av nya läkemedel som minskar sjuklighet och lidande samt möjliggör en aktiv ålderdom och arbete trots kroniska sjukdomar.

​Julstress året runt

2014-12-16 15:27 CET Psoriasisförbundet Julen är en härlig men också en stressande tid. Var ska vi fira jul i år? Vem köper julklappar till barnen? Ska vi fira på ett nytt sätt i år? I sista stund jäktar vi omkring för att få allting klart. Ungefär samma beskrivning gäller för många av oss psoriasissjuka när vi ska ta oss fram i vården.

Bättre samverkan nyckeln till att förstärka svenska forskningskluster

2014-10-22 09:23 CEST LIF- de forskande läkemedelsföretagen Forskningsrapporten om de svenska Life-Science klustren ger en dyster bild. De svenska forskningsklustren har tappat konkurrenskraft under senare år. Och det går fort. I forskningsrapporten, genomförd för Forum for Health Policy, visar professor Örjan Sölvell t.ex. hur Stockholm-Uppsalas forskningskluster på bara sju år har fallit från sjätte till tjugofjärde plats inom Life Science-ranking.

Ett försök att införa en ny prismodell bakvägen

2014-04-03 09:27 CEST LIF- de forskande läkemedelsföretagen Sverige använder allt mindre nya läkemedel. År 2013 uppgick kostnaderna för läkemedel som introducerats under åren 2012-2013 endast till totalt 96 miljoner kronor (mindre än 0,5 % av de totala läkemedelskostnaderna). Det får i sin tur negativa konsekvenser för innovationsklimatet och för läkemedelsföretagens investeringar i forskning i Sverige.

2012-12-19 00:00 CET Stockholm Life Solna-Stockholm Idag invigdes första byggnaden vid Nya Karolinska Solna, ett sex våningar högt, toppmodernt parkeringshus. Detta innebär att första etappen av NKS-projektet är klar. Sjukhuset vid nya Karolinska Solna beräknas vara klart att ta emot sin första patient 2016, men redan nu kan man alltså parkera i området.