Blogginlägg

2013-10-16 14:05 CEST Boländernas Vårdcentral Kampanjen med fokus på influensa- och pneumokockvaccination är här. Kampanjen startar den 15 oktober och håller på till sista februari nästa år (för gravida gäller dock erbjudandet om gratis vaccination tills influensaepidemin har avklingat).

2012-12-19 00:00 CET Stockholm Life Solna-Stockholm Idag invigdes första byggnaden vid Nya Karolinska Solna, ett sex våningar högt, toppmodernt parkeringshus. Detta innebär att första etappen av NKS-projektet är klar. Sjukhuset vid nya Karolinska Solna beräknas vara klart att ta emot sin första patient 2016, men redan nu kan man alltså parkera i området.

2012-12-04 00:00 CET Stockholm Life Solna-Stockholm På initiativ av Norrmalms stadsdelsförvaltning har det under året hållits fyra träffar om hur det ska skapas en så bra miljö som möjligt för barn och unga i Hagastaden, och det står klart att det kommer att bli en riktig forskarstadsdel redan från tidig ålder.

2012-10-25 10:12 CEST Accelerator Nordic AB Vi står nu redo att separatnotera och låta våra aktieägare bli direktägare i ytterligare ett av våra dotterbolag, SPAGO Imaging, då SPAGOs verksamhet nått så långt att bolaget behöver kunna stå på egna ben. Accelerator kommer genom detta också att få en enklare, mer försäljningsinriktad verksamhet med betydligt lägre kostnader.

2012-08-29 12:15 CEST Accelerator Nordic AB Projekten inom båda våra fokusområden, Imaging Software och Medical Nanotechnology forsätter att utvecklas väl och vår prioritet ligger fortsatt på utlicensiering/partnering, försäljning och marknadsföring. Bl.a. har SyntheticMR tecknat utvärderingsavtal med en av de globala MR-tillverkare som vi för diskussioner med för att gemensamt kunna nå ut med SyMRI på den internationella marknaden.

2012-06-18 14:41 CEST Accelerator Nordic AB Många medicinska imagingmetoder som t.ex. CT och mammografi, utsätter patienten för strålning vilket medför en ökad cancerrisk. En rapport från IOM drar slutsatsen att exponering för strålning i samband med medicinska undersökningar tydligt kunde förknippas med förhöjd risk att utveckla bröstcancer. Detta belyser vikten av strålningsfria metoder som MR.

2012-05-22 22:48 CEST Accelerator Nordic AB I det senaste numret av Tandläkartidningen gör Tomas Albrektsson, professor vid Göteborgs universitet, en genomgång av betydelsefull svensk forskning inom dentalområdet. I detta sammanhang väljer han ut forskningen kring AddBIOs produkt, dvs. användningen av bisfosfosfonater på dentala implantat som ett projekt som kan få internationell betydelse framöver.

2012-03-19 13:02 CET Accelerator Nordic AB

2012-03-07 09:46 CET Accelerator Nordic AB Verksamheten har under 2011 utvecklats sig väl i alla delar och vi har hittills klarat oss bra genom den globala kris som annars präglat året. Vi har idag en koncentrerad verksamhet kring två huvudområden, ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnology”.

2012-02-20 13:33 CET Accelerator Nordic AB Den 16 februari hade vi nöjet att berätta att en klinisk studie som utförts vid universitetssjukhuset i Linköping nu publicerats med mycket positiva resultat som visar att implantat som behandlats med bisfosfonat enligt AddBIOs teknik sitter bättre fast i benet. Studien har uppmärksammats av flera media, bland annat BiotechSweden, NyTeknik och Dental24.