Dokument

Informationsblad om KBT-appen ”Känslotankar"

2015-01-01 15:48 CET Win Within Materialet är framtaget för att informera om KBT-appen ”Känslotankar”. Det är en liten lättläst broschyr som lämpar sig för väntrum, mottagningar och liknande platser. Den går att beställa gratis och skickas per post. Beställningar görs till kontakt@winwithin.se

Barn till överskuldsatta, Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

2014-11-15 16:00 CET Skuldsanera.com I underlagsrapporten redogör författaren för kunskapsläget om situationen för barn till överskulsatta föräldrar och vad som är känt om vilka konsekvenser överskuldsättning har för barn. Författaren ansvarar själv för innehållet i underlagsrapporten.

Överskuldsatta människors mentala hälsa med avseende på depression, ångest och självmord

2014-11-12 11:50 CET Skuldsanera.com Sonya Edström Mittuniversitetet i Östersund Institutionen för Samhällsvetenskap Psykologi C 2010-06-10 Handledare: Richard Ahlström

Västerbotten har bäst psykisk hälsa enligt Mind-index  - rapport med alla län

2014-10-10 06:00 CEST Mind Västerbottens län har bäst psykisk hälsa i Sverige. Halland och Jönköping kommer på andra och tredje plats. För andra året har föreningen Mind tagit fram Mind-index över den psykiska hälsan. Samtliga 21 län är rangordnade och vi presenterar trenden över tid, samt korrelationer mellan indexet och andra variabler såsom arbetslöshet och alkoholkonsumtion.

Yttrande om Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

2014-10-08 08:45 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet menar i sitt remissvar att betänkandet, som handlar om våld i nära relationer, till övervägande fokuserar på mäns våld mot kvinnor och barn men att det i samhället även finns många män, många äldre och funktionshindrade som utsätts för våld och behöver uppmärksammas mer än idag.

2014-10-03 12:00 CEST Familjeterapeuterna Syd AB Grundutbildning i IPT, Inter Personell Terapi anordnas på Teneriffa, Los Cristianos vecka 7, 2015. Kursledaren heter Malin Bäck, IPT-utbildare från Värnamo. Arrangörer är PRESAM och Familjeterapeuterna Syd AB. Kombinera en semesterresa med professionell utbildning i IPT genom att låta familjen följa med Dig. Birgitta Persson och Johan Hagström hälsar Er välkomna.

Örebro Fredskonferens: Programblad 2014

2014-09-21 13:17 CEST Yennenga Progress

Välkommen på Frukostseminarium den 16 oktober!!!

2014-09-21 12:29 CEST Yennenga Progress

Årsberättelse 2013

2014-09-21 12:12 CEST Yennenga Progress Sammanfattning av året 2013 och hur Yennenga Progress arbetar och utvecklas

Psykisk ohälsa i kommun- och landstingspolitiken

2014-09-11 09:55 CEST Hjärnkoll Trots att psykisk ohälsa är så vanligt och påverkar samhället ur så många aspekter visar Hjärnkolls studie att många partier på lokal och regional nivå inte nämner psykisk ohälsa i valplattformar eller kommun- och landstingspolitiska program för kommande mandatperiod.