Dokument

Annika R Malmberg Hamilton i Topphälsa om Multisport

2015-11-11 13:50 CET Annika R Malmberg AB Annika R Malmberg Hamilton i Topphälsa om Multisport

Mind-index visar att skillnaderna i psykisk hälsa mellan länen ökar - rapport med alla län

2015-11-02 07:30 CET Mind Skillnaderna i psykisk hälsa mellan länen ökar, och det finns samband mellan graden av socialt deltagande och den psykiska hälsan. Det visar Mind-index 2015, där Västerbotten återigen har bäst psykisk hälsa i landet. Mind uppmanar stat, kommuner och landsting att se till att invånarna får ett bra socialt stöd och erbjuds sysselsättning, eftersom det påverkar den psykiska hälsan så tydligt.

FAKTABLAD Philips EnergyLight

2015-10-28 07:30 CET Philips FAKTABLAD Philips EnergyLight

"Jag kan" - folder om nya arbetssättet PDU (personcentrerad dokumentation och uppföljning)

2015-10-27 09:43 CET Bräcke diakoni

Omsorgsbudget

2015-10-09 11:32 CEST Linköpings kommun

Presentation omsorgsbudget

2015-10-09 11:30 CEST Linköpings kommun

Presentation omsorgsbudget

2015-10-09 11:30 CEST Linköpings kommun

Koalitionens budget 2016 - 2017

2015-10-09 11:30 CEST Linköpings kommun

Program Funka för livet Halmstad 19-20 okt

2015-10-06 15:01 CEST Funka För Livet Fullständigt program för Funka för livet Halmstad - mässa & mötesplats om funktionsnedsättning. Ta del av föreläsningar, uppvisningar & prova-på-aktiviteter. Alla programpunkter finns kortfattat beskrivna i detta program, för ytterligare information besök www.halmstad.funkaforlivet.se där man även kan boka sin besöks- & föreläsningsbiljett.

 "Job insecurity climate: The nature of the construct, its associations with outcomes, and its relation to individual job insecurity", avhandling i sammanfattning.

2015-10-06 07:00 CEST Stockholms universitet Sammanfattning av Lena Låstads avhandling "Job insecurity climate: The nature of the construct, its associations with outcomes, and its relation to individual job insecurity".