Dokument

Semester stärker relation men ökar inte sexlust

2015-07-16 10:30 CEST momondo

Inbjudan till Funka för livet Karlskrona - mässa/mötesplats om funktionsnedsättning 14-15 september

2015-06-30 11:38 CEST Funka För Livet Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktions­nedsättning och närstående samt seniorer. Här samlas också yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv. I Karlskrona arrangeras Funka för livet måndag-tisdag 14-15 september i Arena Karlskrona, tennishallen.

Program Funka för livet Karlskrona 14-15 september

2015-06-30 11:24 CEST Funka För Livet Fullständigt program för Funka för livet Karlskrona - mässa & mötesplats om funktionsnedsättning. Ta del av föreläsningar, uppvisningar & prova-på-aktiviteter. Alla programpunkter finns kortfattat beskrivna i detta program, för ytterligare information besök www.karlskrona.funkaforlivet.se där man även kan boka sin besöks- & föreläsningsbiljett.

Misa Skoltjänst- "Från skola till arbetsliv"

2015-06-24 10:15 CEST Misa AB En återkommande utmaning för skolan är att hitta arbetsplatser som erbjuder bra praktik. Misa erbjuder tjänsten ”Från skola till arbetsliv” som ger praktikstöd till skolors APL/praktikperioder. Vi hittar praktikplatser som matchar elevens utbildning och ger eleven samt arbetsplatsen stöd under hela praktikperioden/APL.

Kalendarium för "Almedalens Goda Samtal - möten Sverige behöver" under Almedalsveckan 2015.

2015-06-17 13:48 CEST Mullingstorp Kursgård AB Välkommen till en mötesplats för det goda samtalet som präglas av nyfikenhet, öppenhet och respekt för oliktänkande. St Hansskolans skolgård, 130 m från Almedalens stora scen med utsikt över havet. Arrangörer: Föreningen iS! Initiativ Samutveckling, Fryshuset, Gestalt i Sverige, Mullingstorp Kursgård, Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited, REALS/Permakultur Sverige och NAV i Dieselverkstaden.

Program Capio Almedalen 2015

2015-06-16 14:13 CEST Capio I vårt Almedalsprogram diskuterar vi sjukvård med fokus på kvalitet och hur vi gemensamt kan möta sjukvårdens utmaningar idag och imorgon. Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra erfarenheter, lyssna till andras, diskutera och debattera vad vi kan göra för patienternas behov av god vård, när och där den behövs.

Konferensprogram

2015-06-15 14:40 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Programmet för de två konferensdagarna

Victors Bok - presentation av film 1-5

2015-06-04 08:45 CEST Katarina Boberg I detta dokument presenteras de fem filmernas innehåll kortfattat.

Barn som anhöriga - Socialstyrelsen rapport 2013-06

2015-06-04 08:45 CEST Katarina Boberg När föräldrar inte mår bra påverkar det barnen När föräldrar eller andra vuxna i familjen har allvarliga svårigheter påverkas hela familjen. Missbruk, allvarlig sjukdom eller skada, psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, våld och dödsfall får alltid konse- kvenser för de anhöriga – i större eller mindre grad. Barn som anhöriga är särskilt sårbara.

Dementia Forum X eBook: A Global Action on Dementia

2015-06-01 15:56 CEST Swedish Care International The Dementia Forum X eBook is full of results and findings, images and quotes from the speeches and breakout sessions held on the event on the 18th of May.