Dokument

Att (över)leva med ADHD - Georgios Karpathakis HT2014

2014-06-02 13:46 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB Från en skolgång och ett liv som havererar till Social entreprenör och framgångsrik PR-konsult. Vad hände? I berättelsen möter vi lärare, psykologer, läkare, kuratorer och arbetskamrater – de som, av olika anledningar, blev en del i Georgios Jojje Karpathakis framgångsrecept. Vad gjorde de? Hur gjorde de? Vad och hur gjorde de inte?

Nordens Välfärdscenters magasin 2014

2014-05-26 14:26 CEST Nordens Välfärdscenter I årets Magasin utvecklar Gunnar Wetterberg sina tankar om Norden som en förbundsstat. Bland övrigt innehåll märks funderingar om äldreomsorgen nu och i framtiden, signerade Huovinen och Larsson, ministrar i Finland respektive Sverige med äldreomsorgen inom sina ansvarsområden. Susanna Alakoski skriver utifrån sina egna erfarenheter om hur det är att växa upp i en fattig familj.

Svensk sammanfattning av avhandlingen

2014-05-21 06:02 CEST Stockholms universitet

Skyddsvärnets Verksamhetsberättelse år 2013

2014-04-29 14:59 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm I verksamhetsberättelsen för 2013 kan du läsa om de insatser vi gjort för att förverkliga vår vision. Här kan du läsa om Vårdkedjans utveckling år 2013, hur vi gett röst åt klienternas och medarbetarnas erfarenheter och vilka nya mötesplatser som utvecklats under året för att stärka Skyddsvärnets opinionsarbete med att främja lika rättigheter och möjligheter.

Advisa rapport - ekonomi och välmående 2014

2014-04-28 08:00 CEST Advisa Egna lån och skulder toppar listan över svenskars mest tabubelagda ämnen. Detta trots att 53 procent har eller har haft någon typ av konsumtionslån. Undersökningen visar att det finns en utbredd ekonomisk ohälsa då varannan skäms över sin privatekonomi och var tredje mår dåligt över den. Samtidigt uppger 42 procent att de handlar för att må bättre - trots att de inte har råd.

Komplexiologi - den felande länken till en funktionell psykologi

2014-04-03 08:10 CEST Psykologisk Orientering Komplexiologin är den överbyggnad som alltid krävs för att lösa komplexa problem som har stora informationsmängder eller många byggstenar. Komplexiologin är ingenting som endast gäller psykologi och psykiatri. Komplexiologi gäller alla komplexa problem som ska hanteras av människan, eftersom komplexiologin är den nivå där en visuell överblick skapats för att möjliggöra en lösning av problematiken.

8 klienter utvärderar 3-dagarsterapi

2014-03-31 23:50 CEST Psykologisk Orientering Resultaten talar för sig själv.

Utvärdering av 3-dagarsterapi, mars 2014

2014-03-07 23:43 CET Psykologisk Orientering Utvärderingen visar liknande mönster som tidigare utvärderingar visat - samt överensstämmer med forskarens bedömningar i genomförd utvärdering; http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

Nationella Patientenkäten 2013 Ekeby Hälsocenter Vårdcentral

2014-03-05 08:05 CET Ekeby Hälsocenter AB

Välkommen till vårens aktiviteter i Väntorp!

2014-02-25 14:54 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm •10 april Påskmarknad •15 maj Invigning av Glödens kiosk där produkter kan köpas •12 juni Sommarmarknad