Dokument

Psykisk ohälsa i kommun- och landstingspolitiken

2014-09-11 09:55 CEST Hjärnkoll Trots att psykisk ohälsa är så vanligt och påverkar samhället ur så många aspekter visar Hjärnkolls studie att många partier på lokal och regional nivå inte nämner psykisk ohälsa i valplattformar eller kommun- och landstingspolitiska program för kommande mandatperiod.

Män och självmord - vad betyder mansnormen?

2014-09-09 04:00 CEST Mind Män står för 70 % av alla självmord. Trots männens överrepresentation saknas det ett genusperspektiv på självmordsfrågan. Forskningen använder genus som en beskrivande faktor snarare än som orsak till suicidalt beteende. I denna rapport granskas maskulinitet och självmord av flera ledande psykiatriker, mansforskare och suicidforskare, bland annat Lars Jalmert, Wolfgang Rutz och Lars Jacobsson.

Minds valanalys 2014: Vilket parti är bäst för den psykiska hälsan?

2014-08-29 11:06 CEST Mind Minds valanalys 2014 visar att inget parti får A i betyg. De flesta partier har någon form av satsning på psykiatrin, men inget parti har ett helhetsgrepp, dvs ett brett folkhälsoperspektiv med satsningar på människors livsvillkor, ungas psykiska hälsa och att förebygga självmord. Mind har granskat partiprogrammen, valmanifesten, särskilda handlingar om hälsan och större motioner.

Därför gör smartphonen oss dummare... HT2014

2014-08-13 12:15 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB En föreläsning om hur inlärning, läs- och skrivprocessen påverkas av multitasking. Multitasking - att lyssna, läsa, skriva, plugga och samtidigt skicka sms, kolla Facebook, svara på Twitter och lyssna på musik – är en del av vardagen för många. Tomas Dalström har föreläst hos bland annat EU-kommissionen i Bryssel, Skolverket, Riksdagen, PostNord, Göteborgs stad och If. Nu satsar han på skolan.

Barn/elever med ADHD/AUTISM - strategier för bemötande HT2014

2014-08-13 10:59 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB En del barn/elever finner sig väl tillrätta i förskolan/skolan medan det för andra kan vara betydligt svårare. Att stanna upp och bromsa sig själv kan för vissa vara en stor utmaning, som också kan påverka kamratrelationerna. Målsättningen är att du efter föreläsningen har konkreta strategier för bemötande, samt pedagogiska och organisatoriska tips för gruppen och i klassrummet.

Att motivera skoltrötta - Madeleine Åsbrink HT2014

2014-08-13 10:44 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB Nu finns hjälpmedel för att öka elevernas motivation och självkänsla. Lilla Motivationsboken för skoltrötta och Motivationsboxen för skoltrötta. Till dessa finns även en lärarhandledning med teori och tio detaljerade lektionsplaneringar. För att komma igång och få inspiration erbjuder Madeleine Åsbrink, som tagit fram hjälpmedlen, denna inspirationsföreläsning.

Program Uppsala 12/9

2014-08-12 10:38 CEST Humana

Att bygga på styrkorna - Henrik Hamilton HT2014

2014-08-11 14:56 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB Hur kan jag möta eleverna på ett sätt som får alla att utvecklas så långt som möjligt? Hur skapar jag en miljö där olikheter blir tillgångar istället för problem? Vilket synsätt behöver jag för att skapa en trygghet i gruppen?

Att (över)leva med ADHD - Georgios Karpathakis HT2014

2014-06-02 13:46 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB Från en skolgång och ett liv som havererar till Social entreprenör och framgångsrik PR-konsult. Vad hände? I berättelsen möter vi lärare, psykologer, läkare, kuratorer och arbetskamrater – de som, av olika anledningar, blev en del i Georgios Jojje Karpathakis framgångsrecept. Vad gjorde de? Hur gjorde de? Vad och hur gjorde de inte?

Nordens Välfärdscenters magasin 2014

2014-05-26 14:26 CEST Nordens Välfärdscenter I årets Magasin utvecklar Gunnar Wetterberg sina tankar om Norden som en förbundsstat. Bland övrigt innehåll märks funderingar om äldreomsorgen nu och i framtiden, signerade Huovinen och Larsson, ministrar i Finland respektive Sverige med äldreomsorgen inom sina ansvarsområden. Susanna Alakoski skriver utifrån sina egna erfarenheter om hur det är att växa upp i en fattig familj.