Dokument

Komplexiologi - den felande länken till en funktionell psykologi

2014-04-03 08:10 CEST Psykologisk Orientering Komplexiologin är den överbyggnad som alltid krävs för att lösa komplexa problem som har stora informationsmängder eller många byggstenar. Komplexiologin är ingenting som endast gäller psykologi och psykiatri. Komplexiologi gäller alla komplexa problem som ska hanteras av människan, eftersom komplexiologin är den nivå där en visuell överblick skapats för att möjliggöra en lösning av problematiken.

8 klienter utvärderar 3-dagarsterapi

2014-03-31 23:50 CEST Psykologisk Orientering Resultaten talar för sig själv.

Utvärdering av 3-dagarsterapi, mars 2014

2014-03-07 23:43 CET Psykologisk Orientering Utvärderingen visar liknande mönster som tidigare utvärderingar visat - samt överensstämmer med forskarens bedömningar i genomförd utvärdering; http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

Nationella Patientenkäten 2013 Ekeby Hälsocenter Vårdcentral

2014-03-05 08:05 CET Ekeby Hälsocenter AB

Välkommen till vårens aktiviteter i Väntorp!

2014-02-25 14:54 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm •10 april Påskmarknad •15 maj Invigning av Glödens kiosk där produkter kan köpas •12 juni Sommarmarknad

Ny handbok om motiverande samtal för att förebygga självmord

2014-02-06 07:30 CET Mind I en ny handbok beskrivs hur Motiverande Samtal kan användas för att förebygga självmord via nätet. "Att motivera till att vilja leva" är ett samarbete mellan psykologen Liria Ortiz och den ideella föreningen Mind och dess webbtjänst Självmordsupplysningen. Handboken beskriver de grundläggande processerna och verktygen inom MI, med tillämpningar i chattsamtal från Självmordsupplysningen.

Vem är under hatten? - stimulera språkutvecklingen för de minsta

2014-01-30 12:39 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Vem är under hatten? - stimulera språkutvecklingen för de minsta. Med Gunlög Rosén, turnéplan och information våren 2014.

Varför är ni så jobbiga - älskade jävla människor? med Mattias Lundberg

2014-01-30 12:37 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Varför är ni så jobbiga - älskade jävla människor? med Mattias Lundberg. Turnéplan och information våren 2014.

Så får du och dina elever ett mästarminne! med Mattias Ribbing

2014-01-30 12:35 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Så får du och dina elever ett mästarminne! med Mattias Ribbing. Turnéplan och information våren 2014.

Skolutveckling med internet som inspiration och verktyg - med Ylva Pettersson

2014-01-30 12:33 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Skolutveckling med internet som inspiration och verktyg - med Ylva Pettersson. Turnéplan och information våren 2014.