Pressmeddelanden

Nya projektorer som klarar hållbarhetskraven i TCO Certified

2016-08-30 11:20 CEST
Casio certifierar fem modeller som möter kraven i TCO Certified, bl a energieffektivite...

Inbjudan till höstseminarium 17 okt: Planetens hälsa

Inbjudan till höstseminarium 17 okt: Planetens hälsa

2016-08-29 10:20 CEST
Inbjudan till seminarium 17 okt: Planetens hälsa. Fotograf Mattias Klum, matsvinnsaktiv...

Samspelet mellan skog och vattendrag viktigt när natur restaureras

Samspelet mellan skog och vattendrag viktigt när natur restaureras

2016-08-24 12:46 CEST
Människans utnyttjande av skogar och vattendrag utarmar ekosystemens livsmiljöer och bi...

Brandsäkerhet i vindkraftverk outforskat område

Brandsäkerhet i vindkraftverk outforskat område

2016-08-24 07:37 CEST
Vindkraften är en viktig och växande källa till förnybar energi i Europa. Därför är opt...

Rätt glas på rätt plats: Bullerskydd

Rätt glas på rätt plats: Bullerskydd

2016-08-23 08:00 CEST
Med dagens ökande stress i samhället och med ökande trafik på vägar, på järnvägar och i...

Kevin Anderson ny gästprofessor på Zennströms klimatprofessur

2016-08-22 10:05 CEST
Klimatforskaren Kevin Anderson blir Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennstr...

Isbrytaren Oden har nått Nordpolen

Isbrytaren Oden har nått Nordpolen

2016-08-22 08:59 CEST
​I går kom den svenska isbrytaren Oden och den kanadensiska isbrytaren Louis S. St-Laur...

​Nu öppnar ansökan till Cancer- och Allergifonden - Fortsatt satsning på unga forskare

​Nu öppnar ansökan till Cancer- och Allergifonden - Fortsatt satsning på unga forskare

2016-08-19 15:35 CEST
Nu är det dags att söka forskningsanslag för 2016 från Cancer- och Allergifonden. Vi fo...