Pressmeddelanden

Stora naturliga cykler i Nordatlantens klimat

2017-05-29 17:10 CEST
En ny studie av hur klimatet i Nordatlanten varierat från 800-talet fram till idag visa...

Finalister för Skånes vindkraftspris 2017 klara

2017-05-29 07:25 CEST
Forskarna Martin Green och Jens Rydell vid Lunds universitet samt Vismarlövsgården är n...

Sundsvall Energis delårsrapport visar resultat på 43 miljoner

Sundsvall Energis delårsrapport visar resultat på 43 miljoner

2017-05-29 06:30 CEST
Resultatet för första tertialet visar ett resultat på 43 miljoner kronor, vilket innebä...

​Nu finns en handbok om gröna tak

​Nu finns en handbok om gröna tak

2017-05-24 08:58 CEST
Gröna tak, alltså tak med levande växter, blir allt populärare. De ger ökad biologisk m...

Ny metod analyserar långlivade miljögifter

Ny metod analyserar långlivade miljögifter

2017-05-24 08:49 CEST
En ny analysteknik gör det möjligt att identifiera och mäta miljögifter som varit svåra...

​Millennials intresserade av miljö, Generation Z av sociala frågor och jämlikhet

​Millennials intresserade av miljö, Generation Z av sociala frågor och jämlikhet

2017-05-24 08:15 CEST
Det finns stora skillnader mellan de olika yngre generationerna i Sverige. Generation Z...

Vad blir det för miljöväder i dag?

Vad blir det för miljöväder i dag?

2017-05-24 08:00 CEST
Nu tar sakernas internet klivet in i miljöforskningen. Internet of things-projektet Mil...

​Utdelning av Miljömedicinska priset 2017: Professor Annika Scheynius och Dr Sougat Misra, båda verksamma vid Karolinska Institutet.

​Utdelning av Miljömedicinska priset 2017: Professor Annika Scheynius och Dr Sougat Misra, båda verksamma vid Karolinska Institutet.

2017-05-23 13:20 CEST
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris är ett av de störs...