Kontaktpersoner

Lars Holmberg
Therese Wärme

justdriveit Therese har sedan barnsben kastat sig in i olika projekt. Hon tycker om att leta efter smarta lösningar och brinner lite extra för den kommunikativa biten. Hon har en bakgrund inom medie- och kommunikationsvetenskap och har i sitt tidigare arbete ansvarat för bland annat administrativa enheter och marknadsföring på olika marknader runt om i Europa. Envis, strukturerad och målinriktad är några...

Tage Tallqvist

justdriveit Tage, 64, har arbetat med Peter i halvtannat decennium som idégivare och projektledare mm. Jobbar nu som projektledare och idéutvecklare. Utöver det arbetar Tage nu på en bok om den tyske poeten Johannes R Becher. Tage är en varm anhängare av solel och ser Tesla motors i Kalifornien som ett föredöme.

Rolf Bengtsson

justdriveit Rolf har deltagit och drivit olika projekt, varit projektör och är väl insatt i energiteknik och ledningsnät. Dessutom har Rolf drivit projekt inom olika marknadsprojekt, utställningar för att förbättra Stockholm och dess miljö. Rolf är en gedigen lagspelare som anser att vinner laget vinner alla. I projekt är det alltid de olika projektdeltagarnas kunskaper och infallsvinklar som berikar. ...

Robert Wärme

justdriveit Robert har en mångårig erfarenhet av skuldhantering och kundmöten och är väl medveten om vikten av kvalité i den personliga kontakten vilket är den avgörande faktorn till en fortsatt god kundrelation, men även en lyckad verksamhet. Roberts nyckelkunskaper ligger i att aldrig ge upp, leta lösningar, bedöma enskilt ärende tillsammans med mängden för att få en helhetsbild och utveckla...

Hampus Widén

justdriveit Hampus är en projektälskande man i sina 30. Han har startat och drivit bolag och verksamheter i Sverige, Finland, Spanien och Polen. Hampus tackar sällan nej till en utmaning och är tämligen entusiastisk inför alla nya idéer och projekt. Hampus hänger mest med likasinnade och på fritiden fotograferar, bloggar, äter och drömmer han om potatis. Hampus mål för 2014 är – förutom att hjälpa så...

Christine Wärme

justdriveit Christine som har sina rötter hos småföretagarna vilket präglat hela hennes yrkesverksamhet, har drivit eller deltagit i många olika projekt och har både energiteknisk och pedagogisk bakgrund. Christine har arbetat med allt från marknadsföring, försäljning, kundtjänst, systemutveckling till administration. Något hon anser är viktigt och en framgångsfaktor är att verka för en god etik och...

Peter Wärme

justdriveit Entreprenörsskap och affärer är Peters passion och upptar all hans vakna tid. Det startade med att sälja dagsfärska lantägg och sedan har projekten avlöst varandra och alltid med goda resultat. Det senaste projektet var att driva Energibolaget i Sverige AB som startade som ett litet bolag för att sedan växa till ett miljardbolag. Peter gjorde därefter en lyckad exit som gör det möjligt att...

Emma Ruzicka
Anna Nilsson