Kontaktpersoner

Bo Lindberg

Bo Lindberg

2018-03-22 08:12 CET

Ansvarsområden: Bredband, Stadsnät, LoRaWan, IoT, Stadshubb

Tommy Pap

Tommy Pap

2018-03-21 16:14 CET

Ola Westberg

Ola Westberg

2018-03-21 13:38 CET

Sara Sundberg

Sara Sundberg

2018-03-21 13:21 CET

Sara Sundberg, enhetschef för Energimyndighetens klimatenhet.

Stina Welming

Stina Welming

2018-03-21 12:54 CET

Felicia Nygård

Felicia Nygård

2018-03-21 10:34 CET

Johan Sandberg

Johan Sandberg

2018-03-21 09:25 CET

Louise Nordlander

Louise Nordlander

2018-03-21 08:24 CET

Louise hjälper dig med frågor kring kommunikation

Göran Nyman

Göran Nyman

2018-03-21 08:00 CET

Lisa Borgman

Lisa Borgman

2018-03-20 15:51 CET