Nyheter

2015-03-31 16:12 CEST Modity Energy Trading AB Medelpris 2015 prognostiseras till €8/MWh. Från 2016 till 2020 väntas priset stiga med någon euro per år för att runt 2020 ligga på närmare €13/t. Från 2021 är det troligt med en snabbare prisökning.

Dubbdäck orsakar dålig luft i städerna

2015-03-31 16:02 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Det effektivaste sättet att förbättra luftmiljön i städerna är att minska användandet av dubbdäck. Trots det föreslår en utredning om partiklar i luften inte lösningar på dubbdäcksproblemet.

Inbjudan till vår medlemskonferens: FOSSILFRITT NORRLAND

2015-03-31 15:06 CEST BioFuel Region Vi bjuder in till vår årliga medlemskonferens som i år har temat: "Fossilfritt Norrland". Konferensen hålls lunch-till-lunch och vi kommer även att hålla BioFuel Regions årsstämma öppen för alla deltagare. Här kommer ett preliminärt program, vissa mindre ändringar kan förekomma. Men boka in 7-8 maj nu!

2015-03-31 15:02 CEST E.ON Sverige AB Det finns en vision om en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Ett steg på vägen är att införa en elhandlarcentrisk modell. Enligt den blir elhandelsföretaget kundens primära kontakt och kunden får enbart en faktura från sitt elhandelsföretag, som har information från både elhandelsbolag och elnätleverantör.

Lovvärda energiambitioner kräver avskaffade monopol

2015-03-31 14:02 CEST Fastighetsägarna Sverige EU-kommissionens nyligen lanserade energiunion innehåller lovvärda energiambitioner men kräver en väl fungerande energimarknad på EU-nivå med fri konkurrens och avskaffade monopol på el-, värme- och kylmarknaderna för att lyckas.

Hållbar industri med solceller, led och bin

2015-03-31 13:58 CEST Dalakraft Tekno-Detaljer är industriföretaget i Järfälla som tagit frågan om hållbarhet på allvar genom att bland annat investera i 950 kvadratmeter solcellspaneler. Från första april samarbetar företaget med Dalakraft som elhandelspartner genom ett skräddarsytt avtal för elproduktion och elkonsumtion.

Besiktning mellan fjälltopparna

2015-03-31 11:39 CEST Jämtkraft AB − Det finns dagar då jag känner att jag inte behöver ha betalt för att jobba, säger Oskar Gunnebäck och berättar om de vackra gnistrande vinterdagarna när det precis har kommit ett par decimeter lössnö. Då är det en ynnest att få dra ut i fjällvärlden på en skoter för att besikta elledningar.

2015-03-31 10:53 CEST Ytterjärna Forum

Ett kärt återseende!

2015-03-31 10:50 CEST Starka ​I år välkomnar vi tillbaka en kär produktfavorit. Åhussten. De svagt åldrade kanterna i kombination med tydliga distanser ger breda fogar och en kontrastrik yta.

Ny utbildning för dig som är delaktig i transport av farligt gods på väg!

2015-03-30 16:22 CEST EcoOnline AB Nu erbjuder vi en så kallad 1.3-utbildning som är obligatorisk för alla som ska utföra arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Utbildningen följer kraven i ADR-S kapitel 1.3.