Nyheter

Lågspänd likström – LVDC

2015-09-02 17:26 CEST SEK Svensk Elstandard Internationell konferens om LVDC med fokus på utvecklingsländerna.

AP4 uppmanar bolag att avstå negativ klimatlobbying

2015-09-02 16:15 CEST Fjärde AP-fonden

2015 års Östersjöseminarium

2015-09-02 14:20 CEST Saint-Gobain Abrasives AB ​För femte året i rad arrangerade Initiativet Hållbara Hav ett miljöseminarium om Östersjöns framtid. Seminariet hölls den 1 september i Kolskjulet på Kastellholmen i Stockholm som också är Briggen Tre Kronors hemmahamn. Vid seminariet deltog Kronprinsessan Victoria som är Briggen Tre Kronors gudmor.

2015-09-02 13:44 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet Utsläppen av sot (på engelska Black Carbon) har på senare år blivit ett alltmer uppmärksammat miljöproblem. Dels har partiklarna betydande hälsoeffekter, dels bidrar de till den globala uppvärmningen. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket utrett det nuvarande kunskapsläget gällande luftföroreningen, och föreslagit åtgärder för att minska utsläppen från den svenska vägtrafiken.

Klagomål viktiga för FSC®

2015-09-02 13:37 CEST Svenska FSC FSC:s nya rapport belyser vikten av ett fungerande klagomålssystem och de olika aktörernas perspektiv på klagomålsprocessen. Den ger förslag på hur systemet kan förbättras. För FSC är transparens och möjlighet att påverka viktigt. FSC:s klagomålssystem är därför en viktig länk mellan skogsbruket och andra aktörer som bryr sig om skogen och hur den sköts.

2015-09-02 13:34 CEST CO2 Nordic Energy Systems AB CO2 Nordic Energy Systems AB skrivit avtal med Arvid Nordquist kaffeproducent i Sverige och har under en tid genomfört olika analyser och utredningar för att energieffektivisera deras fastighet. Vår kund kommer att spar mycket pengar på dessa åtgärder. Vanligt vis på stora tillverkande företag är styren urkopplad eller fungerar dåligt, vi har kunskapen att styra alla enheter med övervakning.

Vi förstärker i Stockholm med två tekniker

2015-09-02 12:45 CEST Diskteknik Vi letar efter två personer som aktivt vill driva vårt framgångsrika arbete som restaurangens hygienpartner och Non-Food leverantör. Din uppgift är att utföra funktionskontroller och service på våra kunders diskmaskiner och doseringsutrustningar. Dina dagar fylls av varierande kundbesök på framför allt restauranger och hotell.

Kraftringen sprider positiv energi på Lund Comedy Festival

2015-09-02 12:00 CEST Kraftringen

Läget på elmarknaden september

2015-09-02 11:53 CEST Dalakraft Vattenmagasinen fylls på under en period av ostadigt väder som också ger mer vind och ökar produktionen i våra vindkraftverk. Kärnkraftverken fortsätter på halvfart, medan priserna på kol och olja har gått upp något. Små förändringar av elpriset.

Justdriveit inleder samarbete med BRF Loke i Haninge

2015-09-02 11:20 CEST Justdriveit Från och med september månad har medlemmarna i BRF Loke möjlighet att dela bil genom bilpool. Inledningsvis kommer två bilar att stå placerade vid gästparkeringen på Vallavägen 19, nära busshållsplatsen på Gamla Nynäsvägen. Lördagen den 5 september kommer representanter från justdriveit finnas på plats på parkeringen för att visa hur teknik och bilar fungerar.