Pressmeddelanden

Nytt analysinstrument utvecklar vattenreningsteknik för läkemedel

2015-10-06 10:21 CEST Högskolan Kristianstad Läkemedelsrester passerar ofta genom våra reningsverk ut i sjöar och hav med negativ påverkan på djurlivet. Två forskare vid Högskolan Kristianstad har utvecklat ett analysinstrument som hjälper till att beskriva läkemedelsresternas beteende i naturen. Den nya metoden kan även användas för att studera inbindning till aktivt kol och för att utveckla nya filtermaterial för vattenrening.

Testa bilpool – få tillgång till bil utan att äga en

2015-10-05 08:00 CEST Örebro kommun Under oktober erbjuder vi möjlighet att kostnadsfritt testa medlemskap i bilpool under en månad. Erbjudandet är en del av Örebro kommuns satsning Klimatsmart vardag.

​Konferens med fokus på klimatet, urfolk och Arktis

2015-10-02 08:49 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan anordnar tillsammans med Kanadas kristna råd en klimatkonferens i i norrbottniska Storforsen 5-8 oktober. 40 personer från stora delar av Arktis samlas för att dela erfarenheter, samla historier, identifiera utmaningar samt dela hopp och drömmar för människor som lever i Arktis.

Ny tjänst gör det enklare för företag att följa kemikalielagarna

2015-10-01 08:23 CEST Science Park Miljontals människor kommer dagligen i kontakt med farliga kemikalier på sina arbetsplatser. Många utan att veta hur kemikalierna ska hanteras. cDoc är en ny tjänst för små och medelstora företag som vill arbeta hållbart och samtidigt uppfylla de komplexa kemikalielagarna.

Dieselgate visar på behovet av oberoende tester

2015-09-25 16:12 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Efter Volkswagenskandalen, där fordon haft upp till 40 gånger högre utsläpp än i testerna, höjs nu röster för behovet av en oberoende kontrollfunktion. - Det måste finnas kompetens som med teknisk infrastruktur kan "filtrera" företagens för ivriga eller mindre genomtänkta tekniska introduktioner. Eller finnas som stöd för att förhindra misstag, som typ VWs påstådda fusk, säger SPs Magnus Olsson.

Höga betyg till Parken Zoo i årets gästundersökning

2015-09-25 12:21 CEST Parken Zoo Säsongen 2015 i Parken Zoo börjar lida mot sitt slut. Årets gästundersökning som är gjord bland parkens besökare visar på de bästa recensionerna sedan 2012. Över hälften av besökarna planerar att åka tillbaka till Parken Zoo nästa år. Samtidigt tilldelas toppbetyg till personalen och helhetsupplevelsen i parken är den bästa på tre år.

Därför behövs 2030-sekretariatet

2015-09-25 11:04 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP går in 2030-sekretariatet för en fossiloberoende fordonsflotta. Sekretariatet är en sammanslutning av aktörer inom fordon, drivmedel och beteende, som vill driva på policyförändringar och handling för att nå det politiska målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

​Pressinbjudan: Seminarieserie om klimatfrågan

2015-09-25 10:29 CEST KTH Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Forskare och journalister spelar nyckelroller i utvecklingen. Men vad är egentligen klimatfrågan och hur kan den beskrivas och bevakas?

Nu återbruk på centralen i Hedesunda

2015-09-24 07:45 CEST Gästrike återvinnare Från och med torsdag denna vecka kan du lämna gamla möbler, prylar och saker till återbruk på återvinningscentralen i Hedesunda. Genom samarbete med ReDo ABF Gästrikebygden kommer det du lämnar in till nytta igen.

Genombrott för mätning av trafikutsläpp med ny provtagare

2015-09-23 09:17 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet En femtedel av landets kommuner har städer som överskrider miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Men att mäta långtidsvärde för kväveoxidhalter i gaturummen är kostsamt och krävande. Nu kan IVL utföra luftmätning med en ny modell diffusionsprovtagare.