Dokument

Kommunicera produkter miljöprestanda med EPD

2015-03-27 13:57 CET EPD International Informationsbroschyr om EPD Det internationella EPD®-systemet är världens bredaste system för miljö-deklarationer – alla typer av varor och tjänster i alla länder kan registreras. Förbättra ditt företags miljöarbete genom beslutsfattande och riktad kommunikation baserad på objektiva resultat.

Sammanfattning av IEA-PVPS

2015-03-25 10:34 CET Energimyndigheten

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

2015-03-10 11:38 CET Energimyndigheten I rapporten görs en genomgång av värmepumparnas utveckling och roll på uppvärmningsmarknaden, vilka hinder och barriärer som finns för installation, vilka konkurrensaspekter man bör vara medveten om vid val av värmepump eller ett annat uppvärmningsalternativ, till hur mycket värmepumparna bidrar med till förnybartmålet.

Program: Energikommissionsfrukost

2015-03-06 15:51 CET Power Circle AB Energikommissionen har precis presenterats. Vilka blir de viktigaste områdena för energikommissionen och vilka kommer bli de största utmaningarna? Vad förväntar sig energikommissionen av energibranschen och vad förväntar sig energibranschen av energikommissionens arbete? Välkommen till ett frukostseminarium där vi får höra energibranschens och experternas perspektiv på dessa aktuella frågor.

2015-02-03 07:45 CET Gästrike återvinnare

Communicating environmental product declarations (EPD)

2015-01-30 13:26 CET EPD International • Convince your colleagues about the value of identifying significant environmental aspects, monitoring and improving your product’s performance • Reach out to your suppliers to collaborate on how to improve their processes • Give the market and consumers transparent and relevant information relating to the environmental performance of your products

Tillsyn avseende ursprungsmärkning av el 2013

2015-01-30 08:31 CET Öresundskraft Energimarknadsinspektionen konstaterar att Öresundskraft lever upp till lagen om att ange elens ursprung och elens inverkan på miljön.

Effekter av bilpool

2014-12-18 08:00 CET Sunfleet Undersökning, effekter av bilpool.

2014-12-05 13:00 CET Öresundskraft Ett dokument med bakgrundsfakta om biogas, tillverkning, distribution och marknadsutveckling.

Besluts PM

2014-11-26 10:54 CET Energimyndigheten