Dokument

2015-02-03 07:45 CET Gästrike återvinnare

Communicating environmental product declarations (EPD)

2015-01-30 13:26 CET EPD International • Convince your colleagues about the value of identifying significant environmental aspects, monitoring and improving your product’s performance • Reach out to your suppliers to collaborate on how to improve their processes • Give the market and consumers transparent and relevant information relating to the environmental performance of your products

Tillsyn avseende ursprungsmärkning av el 2013

2015-01-30 08:31 CET Öresundskraft Energimarknadsinspektionen konstaterar att Öresundskraft lever upp till lagen om att ange elens ursprung och elens inverkan på miljön.

Effekter av bilpool

2014-12-18 08:00 CET Sunfleet Undersökning, effekter av bilpool.

2014-12-05 13:00 CET Öresundskraft Ett dokument med bakgrundsfakta om biogas, tillverkning, distribution och marknadsutveckling.

Besluts PM

2014-11-26 10:54 CET Energimyndigheten

Frågor och Svar

2014-11-26 10:54 CET Energimyndigheten

 Föreskrifter energikartläggning i stora företag

2014-11-26 10:54 CET Energimyndigheten

Vad är en EPD - miljövarudeklaration?

2014-11-21 14:16 CET EPD International

CEEP CSR Pristagare i Europa 2014

2014-10-29 15:00 CET Fyrishov AB