Bilder

Kallgasmack 1

2014-12-05 13:00 CET Öresundskraft Med kapacitet att leverera 100 GWh fordonsgas och flytande biogas är Öresundskrafts gastankstation i Helsingborg den största i sitt slag i Sverige. Den finns på Hjortshögsvägen 7, strategiskt placerad invid den trafiktunga E4/E6 och nås enkelt via avfart 29.

Kallgasmack 3

2014-12-05 13:00 CET Öresundskraft Att köra på flytande biogas kräver att lastbilen utrustas med en isolerad specialtank. Bränslesystem och motor i övrigt är i princip detsamma som för diesel. Energiinnehållet i gasen (vätskan) är högt, 1 kilo LBG motsvarar 1,38 liter diesel. Vid optimala förhållanden tar en LBG-tankning kortare tid än att tanka diesel. Thomas Svensson från Viebkes Åkeri i Helsingborg visar hur tankning går till.

Kallgasmack 2

2014-12-05 13:00 CET Öresundskraft Biogasen, eller mer korrekt vätskan, håller -162 ̊C när den levereras till kallgasmacken. Här kyls aggregaten ner vid lossning. Det är fukt i den omgivande luften som kondenserar; det är alltså ofarlig dimma som syns.

Infograf: Statistik över laddbara fordon i Sverige 2014-11-30

2014-12-03 06:55 CET Power Circle AB Sammanfattning av statistik från ELIS - Elbilen i Sverige.

Fyrishov Multihallar Kväll

2014-11-12 09:00 CET Fyrishov AB Foto Sten Jansin

Fyrishov Multihallar

2014-11-12 09:00 CET Fyrishov AB Foto Sten Jansin

Intyg ska öka medvetenhet om val av hållbar el

2014-11-12 08:52 CET Gävle Energi Anette Svedinger, Söders Källa, tar emot Gävle Energis intyg som visar att de använder el från 100 procent förnybara energikällor.

Representation på Port73

2014-11-11 12:15 CET justdriveit

Öresundskomiteens möte 6 november 2014

2014-11-11 11:28 CET Öresundskomiteen Angela Everbäck, ordförande i Miljöpartiet, Vellinge kommun Mozghan Zachrison, ledamot i regionfullmäktige, Region Skåne Anders Almgren, kommunstyrelens ordförande, Lunds kommun Samtliga ledamöter i Öresundskomitten.

Öresundskomiteens möte 6 november 2014

2014-11-11 11:20 CET Öresundskomiteen Ordföranden i Öresundskomiteens båda utskott: Flemming Pless (t.v.), ordförande i kultur- och fritidsutskottet, samt Katarina Erlingson (t.h.), ordförande i miljöutskottet I mitten Jörgen Glenthöj, borgmästare i Frederiksbergs kommun, och ledamot i Öresundskomiteen