Bilder

Rasmus Ling

Rasmus Ling

2017-12-10 14:49 CET

VBAB och HSB Fastighetsförvaltning Göta ingår samarbete

VBAB och HSB Fastighetsförvaltning Göta ingår samarbete

2017-12-08 08:20 CET

VBAB och HSB Fastighetsförvaltning ingår samarbete gällande teknisk förvaltning av 850 lägenheter i centrala Jönköping och Huskvarna.

Textilfabrik i Indien

Textilfabrik i Indien

2017-12-07 07:20 CET

Arbetet med hållbar textilproduktion går långsamt

Arbetet med hållbar textilproduktion går långsamt

2017-12-07 07:20 CET

Den svenska textilbranschens engagemang och arbete i miljö- och kemikaliefrågor, har ökat det senaste decenniet och branschen ligger ofta före lagstiftningen. Natasja Börjeson ser i sin avhandling behov av ökade styrmedel, samarbete och en ny syn på ansvar för att komma ännu längre i frågan.

Återbruk i miniformat

Återbruk i miniformat

2017-11-16 11:49 CET

Norremark återvinningscentral

Balkong Samset

Balkong Samset

2017-10-13 11:51 CEST