Bilder

Fyrishov Multihallar Kväll

2014-11-12 09:00 CET Fyrishov AB Foto Sten Jansin

Fyrishov Multihallar

2014-11-12 09:00 CET Fyrishov AB Foto Sten Jansin

Intyg ska öka medvetenhet om val av hållbar el

2014-11-12 08:52 CET Gävle Energi Anette Svedinger, Söders Källa, tar emot Gävle Energis intyg som visar att de använder el från 100 procent förnybara energikällor.

Representation på Port73

2014-11-11 12:15 CET justdriveit Fram till årsskiftet finns vi på plats på Port73. Vi pratar bilpool och smart bilanvändande.

Öresundskomiteens möte 6 november 2014

2014-11-11 11:28 CET Öresundskomiteen Angela Everbäck, ordförande i Miljöpartiet, Vellinge kommun Mozghan Zachrison, ledamot i regionfullmäktige, Region Skåne Anders Almgren, kommunstyrelens ordförande, Lunds kommun Samtliga ledamöter i Öresundskomitten.

Öresundskomiteens möte 6 november 2014

2014-11-11 11:20 CET Öresundskomiteen Ordföranden i Öresundskomiteens båda utskott: Flemming Pless (t.v.), ordförande i kultur- och fritidsutskottet, samt Katarina Erlingson (t.h.), ordförande i miljöutskottet I mitten Jörgen Glenthöj, borgmästare i Frederiksbergs kommun, och ledamot i Öresundskomiteen

Öresundskomiteens möte 6 november 2014

2014-11-11 11:15 CET Öresundskomiteen Katrin Stjernfeldt Jammeh. komunstyrelsens ordförande i Malmö stad, och ledamot i Öresundskomiteens verkställande utskott Finn Lauritzen, direktör Öresundskomiteen

Öresundskomiteens möte 6 november 2014

2014-11-11 11:13 CET Öresundskomiteen MS Tycho Brahe.

Öresundskomiteens möte 6 november 2014

2014-11-11 11:05 CET Öresundskomiteen Ombord på MS Tycho Brahe.

Öresundskomiteens möte 6 november 2014

2014-11-11 11:04 CET Öresundskomiteen Från vänster till högerr: Katrin Stjernfeldt Jammeh, ledamot i Öresundskomiteens verkställande utskott, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad Finn Lauritzen, direktör Öresundskomiteen Nyvalda ordföranden för 2015, Sophie Haestorp Andersen, regionrådsformand, Region Hovedstaden Ordföranden för 2014, Pia Kinhult, nyligen avgången regionstyrelseordförande, Region Skåne