Bilder

EE2020

EE2020

2016-04-28 06:00 CEST

Illustration till rapporten Fyra framtiden - Energisystemet efter 2020

Antal omkomna per trafikantgrupp, genomsnitt åren 2004 – 2013 samt åren 2014 och 2015.

Antal omkomna per trafikantgrupp, genomsnitt åren 2004 – 2013 samt åren 2014 och 2015.

2016-04-27 09:38 CEST

Anm: Trafikantgruppen ”bil” består av personbil, buss och lastbil. Under 2015 omkom ingen person i buss men 15 personer i lastbil, varav 5 i tung lastbil, samtliga förare. I trafikantgruppen Andra finns bland annat skotrar, fyrhjulingar och ryttare.

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel

2016-04-26 09:30 CEST

Antal personbilar som avregistrerats och blir kvar i Sverige, respektive avregistreringar till utland, samt procent till utland. Omfattar endast bilar max 5 år gamla. År 2015.

Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur

2016-04-25 08:15 CEST

Silversmycken tillhörande silverskatt från 1000-talet

Silversmycken tillhörande silverskatt från 1000-talet

2016-04-20 23:33 CEST

Silversmycken - en del av den vikingaskatt, från 1000-talet, som år 1789 hittades inom det område som idag är Sigtuna stadsängar. Smyckena finns på Historiska museet i Stockholm.

Namn på gator och torg

Namn på gator och torg

2016-04-20 22:56 CEST

HSB inleder integrationssamarbete med Arbetsförmedlingen i Östersund

HSB inleder integrationssamarbete med Arbetsförmedlingen i Östersund

2016-04-20 13:32 CEST

Benjamin Melash, 26 år, från Eritrea praktiserar på HSB Södra Norrland i Östersund. Handledare är Tom Myhre.

HSB inleder integrationssamarbete med Arbetsförmedlingen i Östersund

HSB inleder integrationssamarbete med Arbetsförmedlingen i Östersund

2016-04-20 13:30 CEST

Benjamin Melash, 26 år, från Eritrea praktiserar på HSB Södra Norrland i Östersund. Handledare är Tom Myhre.

ArtDatabankens Naturvårdspris

ArtDatabankens Naturvårdspris

2016-04-20 13:06 CEST

ArtDatabankens naturvårdspris delas ut till person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. Statyetten "Radicula" består av återvunnen kristall och är formgiven Erika Kristoffersson Bredberg och Ammy Olofsson vid Glasbolaget i Bro. Hyttans ugn eldas med biogas.