Pressmeddelanden

2015-05-27 09:00 CEST Öresundskomiteen Hur mycket energi behöver en elbil för att köra en mil? Svara rätt på den frågan och fyra till – och vinn elbil en månad. Med den uppmaningen vill elbilsrallyt OECR få fler i Öresundsregionen att uppleva avgasfri körning med elbil.

Innovativ svensk vågkraftsteknik baserad på människans hjärtpuls

2015-05-26 09:00 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten har beviljat 18,8 miljoner kronor till företaget CorPower Ocean AB för att genomföra tester av sina innovativa vågkraftverk. Projektet ingår som del i ett större samarbetsprojekt inom KIC InnoEnergy,med det spanska energibolaget Iberdrola och det portugisiska forskningsinstitutet WavEC Offshore Renewables.

Starkt intresse för rekrytering inom nischen VA

2015-05-25 09:58 CEST VA-rekrytering AB Under Q1 2015 hade VAjobb.se en stark tillväxt avseende tjänsterna Online samt Search/Headhunting. Allt fler kommuner och kommunala bolag samt privata aktörer anser att den nischade karriärportalen VAjobb.se är en naturlig annonseringsplattform i samband med VA-rekryteringar.

Lantbrukare viktiga för att rädda Östersjön

2015-05-25 05:37 CEST Södertörns högskola Om lantbrukare får rätt förutsättningar att agera kan de bidra till en förbättrad vattenkvalitet i Östersjön. Men det krävs bättre incitament och organisering på lokal nivå för att stimulera deltagandet. Den slutsatsen drar Frida Franzén i en ny doktorsavhandling. Hennes avhandling är resultatet av ett samarbete mellan Södertörns högskola och KTH, med finansiering från Östersjöstiftelsen.

HSB Mölndal vinner årets Fastigopris

2015-05-21 09:01 CEST HSB Regionalt Fastigopriset 2015 går till HSB Mölndal som i projektet Den Goda Arbetsplatsen arbetat strategiskt med hårda och mjuka värden där resultat och trivsel går hand i hand.

Historiskt beslut om ägarbonus

2015-05-20 16:32 CEST HSB Regionalt

Kommungemensamt projekt för integration i Gävle

2015-05-20 16:06 CEST Gävle Energi På biokraftvärmeverket Johannes tar Gävle Energi emot olika former av studiebesök. Senast bestod besökarna av elever från SFI inom ramen för projektet Bo, Säkerhet och Miljö där målet är att få en orientering i svensk boendekultur.

Trafikverket inser faran med vindkraft - tvingas ändra vägsträckning

2015-05-19 21:40 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Vi som länge varnat för de uppenbara risker som iskast och nedfallande delar från vindkraftverk kan innebära, har av vindkraftsoperatörer ständigt fått höra att vi överdriver. Trafikverket meddelar nu att "av säkerhetsskäl ska den allmänna vägen 776/969, som går förbi SCA-Statkrafts vindkraftspark Björkhöjden, läggas om."

2015-05-19 13:27 CEST HSB Regionalt

ReDo och återbruk på återvinningscentralen i Hamrånge

2015-05-19 07:45 CEST Gästrike återvinnare Tack vare ett samarbete med ReDo ABF Gästrikebygden kan du från och med idag lämna kläder, möbler och saker till återbruk på återvinningscentralen i Hagalund, Hamrånge. När du köper second hand minskar din miljöbelastning enormt och nu finns möjligheten att lämna till återbruk på sex återvinningscentraler i regionen.