Pressmeddelanden

2015-03-03 15:57 CET IVL Svenska Miljöinstitutet Varje år slängs runt 700 000 ton plast i hushållsavfallet i de nordiska länderna – plast som skulle kunna återvinnas. I ett tvåårigt projekt har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med experter från de övriga nordiska länderna undersökt hur återvinningen av plastavfallet skulle kunna öka. Resultaten och vägledningar till de nordiska länderna presenteras nu i tre nya rapporter.

​Riksbyggen utvecklar nya bostäder i Helsingborg

2015-03-03 11:30 CET Riksbyggen Riksbyggen är en av vinnarna av Helsingborgs stads markanvisningstävling och kommer att ligga bakom ett 40-tal bostäder i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Det centralt belägna hamn- och industriområdet ska utvecklas och staden växa med fler invånare, företag och mötesplatser. Riksbyggen har höga hållbarhetsambitioner och planerar för att detta projekt ska kunna certifieras som Miljöbyggnad.

2015-03-02 16:00 CET Renova Renovakoncernens ledning har idag informerat de fackliga organisationerna att man avser inleda förhandlingar om en organisationsförändring som innebär en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Förslaget syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka konkurrenskraften.

Systemväggar från FLEX när Peab bygger på Lyckholms

2015-03-02 13:22 CET Flex Interior År 1880 grundade Johan Wilhelm Lyckholm ett av Sveriges största bryggerier i Göteborg. De anrika byggnaderna står kvar, men tiderna förändras. Peab är nu i full gång med att bevara, rusta upp och förnya området. I dagarna flyttar man in i de nya kontorslokalerna som inretts med systemväggar från FLEX Interior Systems.

Fortsätt utgå från köpt energi!

2015-03-02 11:20 CET Geotec ​I den artikel den 23 mars på dndebatt.se skrev ett antal personer inom energisektorn en aggressiv text gentemot värmepumparnas fördelar och byggreglerna. Författarna hävdade att den teknik som ger fastighetsägaren miljömässiga och ekonomiska fördelar även gynnas av de befintliga byggreglerna eftersom man bland annat utgår från köpt energi och dessutom eventuellt vara mot gällande EU-direktiv

Mosade oliver blir värme och el

2015-03-02 09:32 CET KTH Gör dig av med det giftiga avfallet från produktionen av olivolja samtidigt som värme och elektricitet alstras. Det låter som en lysande plan, och KTH-forskaren Carina Lagergren ser en stor potential i forskningsprojektet Biogas2PEMFC. En fullt fungerande anläggning är igång i Spanien.

Framtidens shopping får kommunens guldmärke

2015-03-02 09:00 CET Avfall Sverige Myrornas 34 butiker runt om i landet tilldelas Avfall Sveriges märkning Miljönär-vänlig. Det är en märkning för att uppmärksamma verksamheter som bidrar till att minska avfallet genom att laga, låna och återanvända som vägleder till smarta och hållbara sätt att leva.

2015-02-27 14:30 CET Renova Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

Strålande nyheter: Myresjöhus satsar på solel!

2015-02-27 14:16 CET Myresjöhus AB ​Hustillverkaren Myresjöhus arbetar ständigt med att energieffektivisera sina husmodeller. Nu tar de miljötänket ett steg längre med ett helt nytt tillval i sitt sortiment – solceller.

Trash compactor innovation soon on the market

2015-02-27 12:08 CET Comprez HB The swedish inventor, Göran Persson, will soon launch Comprez - a device to manually compact trash in plastic bags With Comprez the volume of garbage can easily be reduced by approximately 50%. He is now crowdfunding capital to be able to start series production.