Pressmeddelanden

Toyota börjar sälja bränslecellsbuss 2016

2015-07-27 08:00 CEST Toyota Sweden AB Toyota har nu tagit nästa steg på vägen mot helt utsläppsfria bussar. I slutet av juli 2015 kördes Toyotas och dotterbolaget Hinos bränslecellsbuss i tät innerstadstrafik i centrala Tokyo. Målet är att kunna lansera busstypen kommersiellt under 2016.

Textilbehållare för insamling på alla återvinningscentraler

2015-07-22 11:13 CEST Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag UMEVA (Umeå vatten och Avfall AB) vill att det ska vara enkelt att lämna textilier och kläder till återanvändning och återvinning. Genom ett samarbete med Myrorna står nu textilbehållare på alla återvinningscentraler i kommunen.

Audis e-gasanläggning stabiliserar elnätet och tillverkar förnybart bränsle

2015-07-17 14:37 CEST Audi Sverige - Världens största power-to-gas anlägging balanserar elnätet i Tyskland - Audi investerar i ny teknik för utvinning av förnybara bränslen Audis ”e-gas”-anläggning i norra Tyskland, världens största s.k. power-to-gas, är nu godkänd för att balansera elnätet och lagra värdefull elektricitet från sol- och vindkraft. Överskottsel kan därmed användas för att tillverka förnybart drivmedel .

Ormar i formalin, skjutvapen och läkemedel - udda fynd på SÖRAB:s återvinningscentraler

2015-07-14 08:30 CEST SÖRAB Uppstoppade rovfåglar, skjutvapen, EU-mopeder och ormar i formalin. Det är bara några exempel på udda föremål som lämnats in vid SÖRAB:s olika återvinningscentraler. Listan på udda föremål som människor försöker lämna in på SÖRAB:s återvinningsanläggningar kan göras lång. Ett av det vanligaste avfallet som människor vill lämna till återvinning men som SÖRAB inte tar emot är läkemedel.

Öresundskraft investerar 29 Mkr i fjärrkyla

2015-07-13 08:20 CEST Öresundskraft Nya fjärrkylemaskiner ska drivas av överskottsvärme. Fler kunder kan få komfort- och processkyla.

2015-07-10 13:36 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 6 juli till den 3 augusti vara den tid då flest har semesterledigt och det kan väl anses motsvara industrisemester. Svenskarna är bland de bästa i världen på återvinning av förpackningar och tidningar. Bara för att man är ledig, vare sig man är på sjön, i sommarhus eller camping eller om man strosar runt i en stadspark så vill man naturligtvis fortsätta återvinna förpackningar och tidningar.

Stora kostnads- och tidsbesparingar med rope access

2015-07-09 11:51 CEST Paper Province Paper Province nya medlem Klätterteknik AB utför arbete i rep på höga höjder och svåråtkomliga platser. För bruken kan det innebära stora besparingar av tid och pengar. Framförallt där det normalt krävs tidskrävande ställningar för att komma till arbetsplatsen. Tack vare skickliga yrkesklättrare kan många underhållsarbeten i många fall utföras på några timmar snarare än ett par dagar.

Läkemedel i avloppsvatten renas av naturen

2015-07-09 09:24 CEST Högskolan i Halmstad Vi kissar ut och spolar ner stora mängder mediciner varje dag. Mängden läkemedelsrester i vårt avloppsvatten ökar i en farlig takt eftersom reningsverken bara delvis kan rena dessa substanser. En del av lösningen för att öka reningen kan vara att härma naturen. Forskning vid Högskolan i Halmstad undersöker hur våtmarker bryter ner läkemedel.

Sundsvall Energi möjliggör dröm för Selånger FK

2015-07-09 07:30 CEST Sundsvall Energi

Pyttelitet ljusstyrkereglage för exakt ljus: LS-FLAT mini KNX från ESYLUX

2015-07-08 13:56 CEST ESYLUX Sverige AB Många olika användningsområden och registrering av mycket stora lux-värden möjliggör en omfattande förbättrad belysningsstyrning.