Bilder

Kvitteromat results screen

2015-04-27 12:45 CEST iSpiny

Kvitteromat title screen

2015-04-27 12:45 CEST iSpiny

Hantering av farligt avfall

2015-04-21 10:34 CEST SRV återvinning AB Arbete på vår anläggning för farligt avfall i Gladö Kvarn, Huddinge.

Sortering av avfall

2015-04-21 10:33 CEST SRV återvinning AB Vi sorterar grovavfall från återvinningscentraler, hyrda containrar och storsäckar manuellt.

Sopbil på vår återvinningsanläggning

2015-04-21 10:30 CEST SRV återvinning AB En av våra sopbilar ska lämna matavfall till förbehandlingsanläggningen på vår återvinningsanläggning Sofielund i Gladö Kvarn, Huddinge.

Återvinningsanläggningen Sofielund i Gladö Kvarn, Huddinge.

2015-04-21 10:29 CEST SRV återvinning AB

Matavfallssortering

2015-04-21 10:28 CEST SRV återvinning AB De som bor i villa i Huddinge, Botkyrka, Haninge, Salem och Nynäshamn har möjlighet att sortera sitt matavfall i ett separat matavfallskärl. Den ventilerade påshållaren ser till att påsen håller sig någorlunda torr. Det minimerar risken för att den ska gå sönder. Läs mer om matavfallssortering på Södertörn på: http://www.srvatervinning.se/matavfall

Matavfallssortering

2015-04-21 10:27 CEST SRV återvinning AB De som bor i villa i Huddinge, Botkyrka, Haninge, Salem och Nynäshamn har möjlighet att sortera sitt matavfall i ett separat matavfallskärl. Tjänsten kostar inget extra utan man får istället en lägre årstaxa. Vi använder den bruna papperspåsen för matavfallet. Läs mer om matavfallssortering på Södertörn på: http://www.srvatervinning.se/matavfall

Matavfallssortering

2015-04-21 10:26 CEST SRV återvinning AB De som bor i villa i Huddinge, Botkyrka, Haninge, Salem och Nynäshamn har möjlighet att sortera sitt matavfall i ett separat matavfallskärl. Bilen som hämtar matavfall och restavfall är en så kallad tvåfacksbil. Tack vare de två skåpets två fack hålls matavfall och restavfall separerat. Läs mer om matavfallssortering på Södertörn på: http://www.srvatervinning.se/matavfall

Matavfallssortering

2015-04-21 10:23 CEST SRV återvinning AB De som bor i villa i Huddinge, Botkyrka, Haninge, Salem och Nynäshamn har möjlighet att sortera sitt matavfall i ett separat matavfallskärl. Tjänsten kostar inget extra utan man får istället en lägre årstaxa. Läs mer om matavfallssortering på Södertörn på: http://www.srvatervinning.se/matavfall