Bilder

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan visar var provtagningarna efter vandrarmusslans larver togs. Karta: Jan-Erik Svensson. Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Norsholm. Göta kanal, nedströms sluss. Provtagning genomfördes från båtbryggan vid två tillfällen, 10 aug och 30 aug 2013. Mussellarver påträffades vid båda tillfällena. Foto: Jan-Erik Svensson Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Vandrarmusslan är triangelformad och upp till fyra centimeter stor, den lever i sötvatten men förekommer i bräckt vatten. Unga individer har ett tydligt zick-zackmönster och kallas därför ibland även zebramussla. Foto: Jakob Bergengren Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Vid publicering skall namn på upphovsman och källa anges

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

2014-06-25 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten I somras hittades för första gången stora mängder vandrarmussla i sjöarna Glan och Roxen i Östergötland. Vandrarmusslan är triangelformad och upp till fyra centimeter stor. Foto: Jakob Bergengren Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering ska upphovsman och källa anges

Berguven på Nordens Ark

2014-06-12 13:40 CEST Hogia Berguven på Nordens Ark Foto: Tom Svensson/Nordens Ark

Så vill HaV och Kustbevakningen stärka kontrollen av det svenska räkfisket

2014-05-30 11:45 CEST Havs- och vattenmyndigheten Foto: Kustbevakningen, Håkan Karlsson Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges

Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: "Nya fynd  i Göteborg och vid Öland"

2014-05-28 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Hotad noshörningar

2014-04-09 06:16 CEST Nordic Photo Gear AB Nya hot mot Afrikas noshörningar. Under 2012 och 2013 har tjuvjakten åter ökat och 2013 har 1004 noshörningar dödads i Sydafrika. Bättre skydd av noshörningar krävs. Tjuvjakten pågår på många platser och eftersom noshörningen ser mycket dåligt är de också lätta att komma åt. Det största hoten mot noshörningen är efterfrågan på noshörningshorn, som främst används i orientalisk medicin.

Elefanter dödas för sina elfenbetar

2014-04-09 03:15 CEST Nordic Photo Gear AB De afrikanska elefanterna är mer talrik än den asiatiska men de har på grund av tjuvjakten efter elfenben minskat dramatiskt i antal. Från över 1,3 miljoner djur under sent 1970-tal till något över 400 000 idag. Tjuvjakten i Afrika har nått rekordnivåer under de senaste åren.

Joakim Odelberg

2014-04-09 02:23 CEST Nordic Photo Gear AB