Bilder

Bin pollinerar rödklöver

2015-07-29 09:00 CEST Svenska Bin Foto: Apinordica.

Skördeökning med och utan pollinatörer

2015-07-29 09:00 CEST Svenska Bin

Mellan Östersund - Åre

2015-07-16 16:37 CEST S:t Olavsleden

Mellan Selånger -Borgsjö

2015-07-16 16:35 CEST S:t Olavsleden

Hjälp oss få koll på hotade och nya arter med nya "Rappen"

2015-07-04 08:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Projektet ”Rappen” startades i våras och är ett sätt att testa så kallad crowdsourcing för att få data om vattenlevande arter. Projektet är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen Värmland. Foto: Anna Nygren/Havs- och vattenmyndigheten

Hjälp oss få koll på hotade och nya arter med nya "Rappen"

2015-07-04 08:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Projektet ”Rappen” startades i våras och är ett sätt att testa så kallad crowdsourcing för att få data om vattenlevande arter. Projektet är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen Värmland. Foto: Fredrik Andersson, Länsstyrelsen Värmland.

Fika i fruktträdgården på Rosendals Trädgård

2015-07-03 16:19 CEST Rosendals Trädgård På Rosendals Trädgård kan man slå sig ner för en fika under något av de gamla äppelträden. Det äldsta trädet är en Södermanlands Kalvill som planterades redan 1862.

Lökmarknad i plantboden på Rosendals Trädgård

2015-07-03 16:15 CEST Rosendals Trädgård

Skördefest mitt i spenaten på Rosendals Trädgård! foto: Katja Halvarsson

2015-07-03 15:59 CEST Rosendals Trädgård

Skottkärrerally

2015-07-03 15:56 CEST Rosendals Trädgård Till Skördefesten bygger trädgårdsmästarna på Rosendals Trädgård en riktig racerbana för små trädgårdsmästare. Foto: Katja Halvarsson