Bilder

Fritilaria raddeana, ett stiligt inslag i vårens rabatter på Rosendals Trädgård

2015-08-28 08:00 CEST Rosendals Trädgård Den stiliga Fritilaria raddeana är del av de vårblommande motiven på Rosendals Trädgården. Under hösten kommer trädgårdsmästarna fylla på ytterligare med blomstrande lök så besökarna kommer mötas av intensivt lökblommande rabatter från tidig vår långt in i maj. Foto: Katja Halvarsson, Rosendals Trädgård

Vårfägring i rabatten på Rosendals Trädgård - krokusen Remembrance & Vanguard

2015-08-28 08:00 CEST Rosendals Trädgård Rosendals Trädgård har ytterligare förstärkt sina blomstrande vårmotiv. Här blommar tusentals lökar från tidig snödroppe till tulpaner in i maj. Foto: Katja Halvarsson

Domfälleskogen (liggande)

2015-08-25 14:34 CEST Växjö kommun

Domfälleskogen (stående)

2015-08-25 14:34 CEST Växjö kommun

Bin pollinerar rödklöver

2015-07-29 09:00 CEST Svenska Bin Foto: Apinordica.

Skördeökning med och utan pollinatörer

2015-07-29 09:00 CEST Svenska Bin

Mellan Östersund - Åre

2015-07-16 16:37 CEST S:t Olavsleden

Mellan Selånger -Borgsjö

2015-07-16 16:35 CEST S:t Olavsleden

Hjälp oss få koll på hotade och nya arter med nya "Rappen"

2015-07-04 08:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Projektet ”Rappen” startades i våras och är ett sätt att testa så kallad crowdsourcing för att få data om vattenlevande arter. Projektet är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen Värmland. Foto: Anna Nygren/Havs- och vattenmyndigheten

Hjälp oss få koll på hotade och nya arter med nya "Rappen"

2015-07-04 08:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Projektet ”Rappen” startades i våras och är ett sätt att testa så kallad crowdsourcing för att få data om vattenlevande arter. Projektet är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen Värmland. Foto: Fredrik Andersson, Länsstyrelsen Värmland.