Pressmeddelanden

Påskyndat åldrande av träd skapar bättre livsmiljö för många arter

Påskyndat åldrande av träd skapar bättre livsmiljö för många arter

2017-04-25 17:50 CEST
Död ved i levande träd är en bristvara i dagens gräsmarker. Det finns många arter av sv...

Tre ministrar till årets Havs- och vattenforum: "Globala målen i fokus"

Tre ministrar till årets Havs- och vattenforum: "Globala målen i fokus"

2017-04-24 07:30 CEST
Tre ministrar, Karolina Skog, Isabella Lövin och Sven-Erik Bucht, deltar i årets havs- ...

Humlorna gillar Malmös gröna tak

Humlorna gillar Malmös gröna tak

2017-04-21 11:18 CEST
Sommaren 2016 inventerades 26 olika platser i Malmö för att kartlägga förekomsten av hu...

HaV-bidrag till vattenprojekt i Dalälven/Gavleån och i skånska vattendrag

HaV-bidrag till vattenprojekt i Dalälven/Gavleån och i skånska vattendrag

2017-04-13 07:30 CEST
Länsstyrelsen i Gävleborgs län får totalt 2,7 miljoner kronor i bidrag av Havs- och vat...

Filmer från HaV: Restaurering av värdefulla ålgräsängar på västkusten

Filmer från HaV: Restaurering av värdefulla ålgräsängar på västkusten

2017-04-06 12:44 CEST
I höstas gav Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ut en handbok för restaurering av ålgräs...

Mördarbinas gener är nyckeln till deras framgång

2017-04-05 11:36 CEST
Mördarbin är hybrider mellan afrikanska och europeiska bin. De är lättretade och aggres...

Klart vilka sju avloppsprojekt som får bidrag av HaV i år

Klart vilka sju avloppsprojekt som får bidrag av HaV i år

2017-04-05 07:35 CEST
I februari utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV medel för projekt som kan minska ut...

Genetiska faktorer har stor betydelse för vilken tid på året sillen leker

2017-04-04 14:16 CEST
Det är viktigt för olika arter att föröka sig då avkomman har störst chans att överleva...

​2017 års Miljömedicinska pris på 500 000 kr tilldelas Professor Annika Scheynius samt Dr Sougat Misra

​2017 års Miljömedicinska pris på 500 000 kr tilldelas Professor Annika Scheynius samt Dr Sougat Misra

2017-04-03 12:49 CEST
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris är ett av de störs...

2016 års havs- och vattenmiljöanslag: Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

2016 års havs- och vattenmiljöanslag: Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

2017-04-03 07:30 CEST
2016 satsade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, drygt 730 miljoner kronor via det nation...