Pressmeddelanden

2015-11-24 10:30 CET Sveriges geologiska undersökning, SGU SGU har tagit fram en Sverigekarta som sammankopplar statistik om tidigare skred och information om skredbenägna jordarter. På så sätt har man fått fram en karta som visar på sannolikhet för skred i olika delar av landet.

​Stockholmarna svarar upp mot parisarnas upprop i klimatfrågan

2015-11-24 08:45 CET NÄTVERKET KLIMATSVERIGE Då Frankrikes regering av säkerhetsskäl dragit in tillståndet till den planerade jättemanifestationen 29/11 uppmuntrar den franska klimatrörelsen omvärlden att gå ut på gatorna i deras ställe. I Stockholm har en unik samling av organisationer tagit på sig uppgiften att mobilisera inför den globala manifestationsdagen för klimatet den 29 november, dagen innan klimatförhandlingarna börjar i Paris.

2015-11-24 08:00 CET IVL Svenska Miljöinstitutet Att inkludera ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar innebär att rekreativa värden som bärplockning och naturupplevelser kan bli minst lika mycket värda som att exploatera naturen för att utvinna råvaror och energi. Samtidigt kan det försvaga skyddet av rödlistade arter visar en ny studie.

 Nytt nummer av Hav & Vatten: Ekologisk kompensation – bra för naturen och industrin?

2015-11-23 16:37 CET Havs- och vattenmyndigheten Fjärde numret av prisbelönade tidningen Hav & Vatten granskar begreppet ekologisk kompensation. När behövs det, var fungerar det och hur görs det bäst? Läs om hur ett nytt kraftverk i Sigtuna ledde till ett rikare fågelliv, hur bygget av Botniabanan ledde till fem nya naturreservat och hur stålverket i Oxelösund bidrog till flera nya våtmarker.

​Återvinningsstation i Baronbackarna kommer tillbaka

2015-11-23 06:33 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Nu blir vardagen åter lättare för boende i Baronbackarna för att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. En ny återvinningsstation ställs ut vid Hjalmar Bergmans väg-Baronbacken den 27 november. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Örebro kommun.

Hon vann Skellefteå Krafts tävling om hjärnans kraft

2015-11-20 13:00 CET Skellefteå Kraft ​En kort film som hinner väcka tankar om både vår existens och vår omvärld, med budskapet att hjärnan aldrig varit viktigare än nu. Så skulle det vinnande bidraget i Skellefteå Krafts filmtävling ”Hjärnpower” kunna beskrivas. Vinnaren i heter Serafime Yaiya Siekas och hon vinner nu en resa till Hollywood.

Gammalt sågverk nu fritt från dioxin

2015-11-19 13:41 CET Sveriges geologiska undersökning, SGU En av Sveriges största dioxinsaneringar är nu avslutad vid Mariebergs gamla sågverk utanför Kramfors. Med SGU som huvudman för efterbehandlingen har totalt 52 000 ton förorenad jord, bark och spån ersatts med rena massor så att området nu är ofarligt att vistas i.

Pressinbjudan: roliga elevaktiviteter på Tekniska kvarnen när Europa minskar avfallet

2015-11-19 07:30 CET Örebro kommun Vecka 48 är alla fjärdeklassare i Örebro kommun inbjudna till Tekniska kvarnen och den interaktiva utställningen Kretsloppslandet. Eleverna får lära sig hur vi kan minska avfallsmängden och vi tillverkar julpyssel av återvunnet material.

Vattenkraften är navet i det svenska energisystemet – men finns förutsättningarna för att fortsätta vara det?

2015-11-18 15:09 CET Fortum Sverige AB Fortum presenterade idag sin Energy Review med fokus på vattenkraftens förutsättningar vid ett välbesökt seminarium i Stockholm. I fokus står en miljölagstiftning som behöver moderniseras och den svenska tillämpningen av EU:s ramvattendirektiv som skapar problem helt i onödan. Tillsammans med ett skattesystem där minst 70 % av driftkostnaderna utgörs av skatt är situationen allvarlig.

2015-11-18 09:57 CET Energimyndigheten Energimyndigheten stöder Greater Than AB med drygt 4,7 miljoner kronor för att utveckla och lansera två nya tjänster som ska leda till energieffektivare körning. En fordonsförsäkring med en betalningsmodell som premierar bränsleeffektiv körning och en karttjänst för bränsleeffektiv ruttplanering.