Pressmeddelanden

10 miljoner till ny teknik – för en renare och mer effektiv textilbransch

2015-10-06 13:00 CEST Högskolan i Borås Textilproduktionens stora miljöpåverkan är en av branschens svåra framtidsutmaningar. Hur kan vi producera textil på både ett mer hållbart och mer effektivt sätt? Stiftelsen Svensk Textilforskning ger 10 miljoner kronor till Högskolan i Borås som tillsammans med textilindustrin skapat en forskningsstrategi för att lösa problemen.

SEKAB fyller 30 år och inviger ny anläggning

2015-10-06 08:40 CEST SEKAB I år är det 30 år sedan etanol- och kemiföretaget SEKAB startade sin verksamhet på Domsjö industriområde utanför Örnsköldsvik. För att fira jubileet inviger SEKAB två nya delar av sin produktionsanläggning och bjuder in allmänheten till födelsedagskalas den 10 oktober.

Kungen besöker Skellefteå Krafts vindkraftpark

2015-10-06 08:00 CEST Skellefteå Kraft ​Fredag den 16 oktober besöker Hans Majestät Konungen Arjeplog och gör i samband med detta ett studiebesök vid Uljabuouda vindkraftpark.

HaV omorganiserar fiskerikontrollen på västkusten

2015-10-06 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, gör en omorganisation av fiskerikontrollen på västkusten. Den innebär att kontoret för landningskontroll i Kungshamn stängs och att de fyra tjänsterna flyttas till Göteborg. - Vi har gjort en översyn av hur vår fiskerikontroll ute i hamnarna kan förbättras utifrån vårt uppdrag, resurser och förutsättningar för olika fisken, säger Anna Söderblom på HaV.

2015-10-05 16:00 CEST Skellefteå Kraft Stormen Roars framfart över Västerbotten förde med sig flera störningar i elnätet då träd blåste ned över elledningarna. Nu genomför Skellefteå Kraft extra flygbesiktningar.

​Återvinningsstationen i Tillberga är tillbaka

2015-10-05 06:18 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Nu kommer Tillbergaborna åter få det lättare att lämna förpackningar och tidningar till återvinning när en ny återvinningsstation ställs ut vid Kvarnbacksvägen 2 den 13 oktober. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Stadsbyggnadskontoret i Västerås.

​Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Örebro

2015-10-02 13:43 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen som står vid OK/Q8 vid Hjalmar Bergmans väg- Baronbacken kommer tas bort den 5 oktober på grund av byggnation på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) förbereder nu för att ställa ut återvinningsstationen igen, när byggnadsarbetet är slutfört och när bygglovsansökan är godkänd, vilket man uppskattar blir inom en månad.

​Återvinningsstation vid Norr Mälarstrand kommer tillbaka

2015-10-01 17:15 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Nu kommer Stockholmarna åter få det lättare att lämna förpackningar och tidningar till återvinning när en ny återvinningsstation ställs ut vid Norr Mälarstrand 20 den 7 oktober. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Stockholm Stad.

2015-10-01 14:09 CEST Kristianstads kommun För första gången genomgår ett svenskt biosfärområde en tioårsutvärdering. Nationella programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige ställer sig bakom Vattenrikets utvärdering. Nu lämnas den vidare till Unesco i Paris där den ska godkännas av Biosfärprogrammets internationella styrelse.

2015-10-01 10:45 CEST Mittuniversitetet Hur två av våra viktigaste växtätare i fjällområdena reagerar på fördelningen av föda i sin omgivning undersöks i en ny avhandling. Den visar bland annat att älgens beteende för att söka föda är konsekvent över tid och att skogsharens betesmönster går att förändra med utfodring.