Bilder

Blåkäft jämte hårstjärnan

Blåkäft jämte hårstjärnan

2017-05-26 08:36 CEST

Nicole Riddell, Örebro universitet

Nicole Riddell, Örebro universitet

2017-05-24 08:49 CEST

Björn Wickman och Niklas Lindahl

Björn Wickman och Niklas Lindahl

2017-05-24 07:00 CEST

Nya forskningsresultat från Chalmers och Danmarks Tekniske Universitet kan vara en nyckel till resurssmarta bränslecellsbilar. Två av forskarna bakom studien är Björn Wickman och Niklas Lindahl på Chalmers institution för fysik.

Så funkar den nya legeringsmetoden

Så funkar den nya legeringsmetoden

2017-05-24 07:00 CEST

Nanolegeringar av platina (grått) och yttrium (blått) skapas genom så kallad sputtring i en vakuumkammare. Det sker med hjälp av plasma (lila) som riktas mot en bit platina med små fastsatta bitar av yttrium. De nanometertunna legeringsfilmerna omvandlar på ett effektivt sätt syrgas (rött) och protoner (vitt) till vatten. Det är den reaktionen som gör att bränslecellen producerar elektricitet.

Legering av platina och yttrium

Legering av platina och yttrium

2017-05-24 07:00 CEST

Ren platina med tunna fastsatta folier av yttrium har använts för att skapa den nya nanolegeringen som är tio gånger så effektiv som ren platina i bränsleceller.

Chalmersforskarna Niklas Lindahl och Björn Wickman följer processen i en vakuumkammare i Chalmers renrum

Chalmersforskarna Niklas Lindahl och Björn Wickman följer processen i en vakuumkammare i Chalmers renrum

2017-05-24 07:00 CEST

Chalmersforskarna Niklas Lindahl och Björn Wickman följer processen när den nya nanolegeringen skapas i en vakuumkammare i Chalmers renrum. En ny typ av resurssmarta nanokatalysatorer till bränsleceller kan göra att behovet av den dyrbara metallen platina minskar radikalt. Det banar väg för bränslecellsbilens kommersiella genombrott.

Martin Kellner, doktorand vid Södertörns högskola

Martin Kellner, doktorand vid Södertörns högskola

2017-05-23 07:23 CEST

I sin doktorsavhandling ”Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors in the Environment – Effects of Citalopram on Fish Behaviour” ser Martin Kellner tydliga beteendeförändringar hos fisk som lever i vatten med spår av antidepressiv medicin.

Storspiggen påverkas av antideppressiva medel

Storspiggen påverkas av antideppressiva medel

2017-05-23 07:23 CEST

Martin Kellner har i sin avhandling sett tydliga beteendeförändringar hos fisk som lever i vatten med spår av antidepressiv medicin.

Plastskräp insamlat nära Stockholm

Plastskräp insamlat nära Stockholm

2017-05-22 10:35 CEST