Bilder

Ebba Henning Planck och hunden Lexi

Ebba Henning Planck och hunden Lexi

2017-07-21 08:15 CEST

Ebba är ansvarig för JAQT Stockholms län

Aborre med liten fisk i munnen

Aborre med liten fisk i munnen

2017-07-19 13:45 CEST

Vironova MiniTEM event

Vironova MiniTEM event

2017-07-06 18:07 CEST

Vironova MiniTEM event desktop

Vironova MiniTEM event desktop

2017-07-06 18:07 CEST

Världsunikt fynd av uråldrig svamp i Oskarshamns bergrund

Världsunikt fynd av uråldrig svamp i Oskarshamns bergrund

2017-07-04 11:05 CEST

Delvis fossiliserade svamphyfer på en zeolitkristall från 740 m djup i ett hålrum i granit från Äspöområdet i Oskarshamn. Svepelektronmikroskopbild med 600 µm:s bredd.

Älska kemi!

Älska kemi!

2017-07-03 10:31 CEST

Satsningen Älska kemi ska bidra till att öka intresset och kunskapen för kemi, samt öka förståelsen för den roll kemi spelar i vår vardag och för en hållbar framtid.

Älska kemi!

Älska kemi!

2017-07-03 10:31 CEST

Satsningen Älska kemi ska bidra till att öka intresset och kunskapen för kemi, samt öka förståelsen för den roll kemi spelar i vår vardag och för en hållbar framtid.

Älska kemi!

Älska kemi!

2017-07-03 10:31 CEST

Satsningen Älska kemi ska bidra till att öka intresset och kunskapen för kemi, samt öka förståelsen för den roll kemi spelar i vår vardag och för en hållbar framtid.

Älska kemi!

Älska kemi!

2017-07-03 10:31 CEST

Satsningen Älska kemi ska bidra till att öka intresset och kunskapen för kemi, samt öka förståelsen för den roll kemi spelar i vår vardag och för en hållbar framtid.

Andrei Vorobiev, docent och seniorforskare vid Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers

Andrei Vorobiev, docent och seniorforskare vid Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers

2017-06-27 08:29 CEST

Andrei Vorobiev fick sin Master of Science i Physics of semiconductors and dielectrics från Gorky State University, Gorky, Ryssland 1986, och doktorerade i fysik och matematik på Institute for Physics of Microstructures vid Russian Academy of Sciences (IPM RAS), Nizhny Novgorod, Ryssland år 2000