Bilder

Bodil Jönsson

Bodil Jönsson

2016-08-27 07:15 CEST

Ljuslogg för fåglar

Ljuslogg för fåglar

2016-08-24 09:00 CEST

Ljusloggen fästs på ryggen med en gummisele runt fågelns lår. Foto: Thord Fransson, Naturhistoriska riksmuseet

Rosenfink med ljuslogg, bild nr 2

Rosenfink med ljuslogg, bild nr 2

2016-08-24 09:00 CEST

En av de rosenfinkshannar från södra Gotland som utrustades med en ljuslogg och som sedan återfanns ett år senare. Foto: Thord Fransson, Naturhistoriska riksmuseet

Rosenfink med ljuslogg

Rosenfink med ljuslogg

2016-08-24 08:59 CEST

En av de rosenfinkshannar från södra Gotland som utrustades med en ljuslogg och som sedan återfanns ett år senare. Foto: Thord Fransson, Naturhistoriska riksmuseet

Isbrytaren Oden vid Nordpolen

Isbrytaren Oden vid Nordpolen

2016-08-23 08:51 CEST

Isbrytaren Oden vid Nordpolen 21 augusti 2016 under forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2016.

Mellan-troposfäriska moln

Mellan-troposfäriska moln

2016-08-17 11:00 CEST

Mellan-troposfäriska moln syns i framkanten av bilden medan djupa konvektiva moln syns i bakgrunden.

Christina Rudén. Foto: Eva Dalin

Christina Rudén. Foto: Eva Dalin

2016-07-14 11:02 CEST

Blåsippa

Blåsippa

2016-07-12 07:14 CEST

Skuggtåliga växter som blåsippa gynnades när gamla gräsmarker växte igen. Foto: Alistair Auffret