Bilder

Slemmasken långsnöre med ägg

Slemmasken långsnöre med ägg

2018-03-22 15:00 CET

Lineus longissimus with eggs. Photo by Christopher Reisborg

Slemmasken långsnöre visar munnen

Slemmasken långsnöre visar munnen

2018-03-22 15:00 CET

Lineus longissimus showing its mouth. Photo by Christopher Reisborg

Ulf Göransson, professor i farmakognosi vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet,

Ulf Göransson, professor i farmakognosi vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet,

2018-03-22 15:00 CET

Ulf Göransson, professor i farmakognosi vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet,

Slemmasken långsnöres huvudregion.

Slemmasken långsnöres huvudregion.

2018-03-22 15:00 CET

Lineus longissimus head region. Photo by Christopher Reisborg

Slemmasken långsnöre (Lineus longissimus) i laboratoriet.

Slemmasken långsnöre (Lineus longissimus) i laboratoriet.

2018-03-22 15:00 CET

The bootlace worm, Lineus longissimus, in the laboratory. Photo Erik Jacobsson

Från omloppsbana kommer Siw att studera vindarna i de övre delarna av jordens atmosfär.

Från omloppsbana kommer Siw att studera vindarna i de övre delarna av jordens atmosfär.

2018-03-19 07:55 CET

Från omloppsbana kommer Siw att studera vindarna i de övre delarna av jordens atmosfär. Ingen annan satellit gör den typen av mätningar. För att göra tillförlitliga väderprognoser på lite längre sikt måste händelser i stratosfären finnas med i beräkningarna. 

Donal Murtaugh, Patrick Eriksson och Kristell Pérot

Donal Murtaugh, Patrick Eriksson och Kristell Pérot

2018-03-19 07:55 CET

Donal Murtaugh, Patrick Eriksson och Kristell Pérot är forskarna som ligger bakom Siw. De arbetar alla vid avdelningen för mikrovågs- och optisk fjärranalys vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

Ett nytt kapitel inom fysiken, enligt Thilo Bauch och Floriana Lombardi, forskare vid MC2, Chalmers

Ett nytt kapitel inom fysiken, enligt Thilo Bauch och Floriana Lombardi, forskare vid MC2, Chalmers

2018-02-19 07:00 CET

"För praktiska tillämpningar är vårt material främst intressant för de som försöker bygga en topologisk kvantdator. Själva vill vi utforska all den nya, spännande fysik som gömmer sig i topologiska supraledare – det här är ett nytt kapitel inom fysiken," säger Floriana Lombardi.

Thilo Bauch och Floriana Lombardi, forskare vid kvantkomponentfysik-laboratoriet på Chalmers

Thilo Bauch och Floriana Lombardi, forskare vid kvantkomponentfysik-laboratoriet på Chalmers

2018-02-19 07:00 CET

Efter en intensiv analysperiod kunde forskargruppen konstatera att de förmodligen lyckats skapa en topologisk supraledare.

Thilo Bauch, docent i kvantkomponentfysik, Chalmers

Thilo Bauch, docent i kvantkomponentfysik, Chalmers

2018-02-19 07:00 CET

Thilo Bauch, docent i kvantkomponentfysik, Chalmers, om vad som händer i deras okonventionella aluminiumklädda, topologiska supraledare vid temperaturen 20 mK: "De supraledande paren av elektroner läcker då in i den topologiska isolatorn som också blir supraledande."