Bilder

Det internationella Lofar-teleskopet

2015-01-29 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Det internationella Lofar-teleskopet har sin kärna i Nederländerna och stationer i Sverige, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Tre nya stationer byggs nu i Polen.

Mitten av galaxen M 82

2015-01-29 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Mitten av galaxen M 82 vid mycket långa radiovåglängder (2,5 m/118 MHz [brandgult] och 1,9 m/154 MHz [blått]). De ljusa prickarna är troligen alla supernovarester. Bilden är cirka 3300 ljusår bred.

Den svenska delen av radioteleskopet Lofar

2015-01-29 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Den svenska delen av radioteleskopet Lofar ligger vid Onsala rymdobservatorium i norra Halland.

Knaggrocka (Raja clavata)

2015-01-28 09:45 CET Havets Hus i Lysekil AB

Kulturhänsyn i skogsbruket

2015-01-28 09:00 CET Skogforsk

Kolbollen C60

2015-01-27 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Kolbollen C60 består av 60 kolatomer som är placerade så att molekylen liknar en nanometerstor fotboll.

En högspänningskabel i genomskärning

2015-01-27 08:00 CET Chalmers tekniska högskola En högspänningskabel i genomskärning. Den elektriskt ledande kärnan täcks av ett svart skyddslager, ett vitt isoleringslager av plast och ytterligare ett svart skyddslager.

Vindkraftverk till havs

2015-01-27 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Framtidens förnybara energikällor befinner sig ofta långt borta från slutanvändaren. Till exempel är vindkraftverk som mest effektiva om de placeras ute till havs.

Ett elektriskt träd, en viktig elektrisk nedbrytningsmekanism i isoleringsplast

2015-01-27 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Ett så kallat elektriskt träd, vilket är en viktig elektrisk nedbrytningsmekanism i isoleringsplast. Fullerener förhindrar uppkomsten av elektriska träd genom att suga upp elektroner som annars skulle slå sönder kemiska bindningar i plasten.

Vårt huvudkontor

2015-01-22 14:30 CET Groth & Co