Bilder

Borrkärna med svampliknande fossil från jordens ungom.

Borrkärna med svampliknande fossil från jordens ungom.

2017-04-24 17:00 CEST

Borrkärna av den fossilförande lavan. De runda fläckarna är millimeterstora gasbubblor som när de svalnat kunde koloniseras av svampliknande organismer. Foto Birger Rasmussen.

Sara Mazur – ny ledamot i Chalmers styrelse

Sara Mazur – ny ledamot i Chalmers styrelse

2017-04-20 08:00 CEST

Sara Mazur är Vice President och forskningchef vid Ericsson. Sara är i botten civilingenjör, teknologie doktor i elektroteknik och docent i fusionsplasmafysik – allt vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Hon har skrivit flera akademiska uppsatser och är medförfattare till boken Handbook Of Antennas In Wireless Communication (CRC Press, 2001).

Elisabeth Björk – ny ledamot i Chalmers styrelse

Elisabeth Björk – ny ledamot i Chalmers styrelse

2017-04-20 08:00 CEST

Elisabeth Björk har rollen Vice President Head CVMD GMed & Gothenburg Site Lead på Astrazeneca, och ingår i styrgruppen för Astrazenecas svenska verksamhet. Elisabeth är utbildad endokrinolog och docent vid Uppsala Universitet, och var chef för diabetes - och endokrinologenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala innan hon kom till AstraZeneca 2002.

Vit mårdhund

Vit mårdhund

2017-04-14 08:00 CEST

Vit mårdhund

Vit mårdhund

2017-04-14 08:00 CEST

Idag saknar fler än 500 miljoner människor runt om i världen tillgång till rent dricksvatten.

Idag saknar fler än 500 miljoner människor runt om i världen tillgång till rent dricksvatten.

2017-04-12 09:01 CEST

Maktspelet om Kaliforniens vatten avslöjar historien om hur en handfull vattenbaroner tog kontroll över statens mest värdefulla resurs, samtidigt som torkan och en redan låg grundvattennivå lämnade befolkningen med torra brunnar. Dokumentären undersöker en av de mest akuta kriserna i vår tid: privatiseringen av en naturresurs som är nödvändig för vår överlevnad som art.