Bilder

Flygplanet för rutinövervakning av utsläpp från fartygstrafiken.

2015-02-27 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Chalmers har även installerat och testat sin utrustning i ett danskt flygplan, som nu står redo för rutinövervakning av utsläppen från fartygstrafiken.

Jörg Beecken och Johan Mellqvist

2015-02-27 08:00 CET Chalmers tekniska högskola

Johan Mellqvist

2015-02-27 08:00 CET Chalmers tekniska högskola

Minskning av svavelutsläppen

2015-02-27 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Så mycket sjönk svavelutsläppen från fartygen som anlöpte Göteborgs hamn under årets två första veckor. Den gröna linjen visar högsta tillåtna svavelhalt i bunkeroljan för respektive år. Rött streck visar medianvärdet för de analyserade fartygspassagerna.

Sniffer vid Nya Älvsborgs fästning

2015-02-27 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Utsläppen från fartygstrafiken övervakas bland annat genom kemisk analys med hjälp av en så kallad ”sniffer” vid Nya Älvsborgs fästning, intill inseglingsrännan till Göteborg.

Botaniska på NK klänning

2015-02-23 15:43 CET Göteborgs botaniska trädgård

Botaniska på NK kavaj

2015-02-23 15:43 CET Göteborgs botaniska trädgård

Botaniska på NK

2015-02-23 15:43 CET Göteborgs botaniska trädgård

En Higgspartikel i en LHC-detektor

2015-02-23 08:00 CET Chalmers tekniska högskola En Higgspartikel har skapats i en LHC-detektor och sedan sönderfallit till fyra så kallade myoner (de fyra röda strecken). Enligt Christoffer Peterssons modell kan Higgspartikeln dessutom sönderfalla till en foton och mörk materia-partiklar.

Large Hadron Collider vid Cern-laboratoriet.

2015-02-23 08:00 CET Chalmers tekniska högskola Illustration av Large Hadron Collider (LHC) vid Cern-laboratoriet.