Bilder

Christina Rudén. Foto: Eva Dalin

Christina Rudén. Foto: Eva Dalin

2016-07-14 11:02 CEST

Blåsippa

Blåsippa

2016-07-12 07:14 CEST

Skuggtåliga växter som blåsippa gynnades när gamla gräsmarker växte igen. Foto: Alistair Auffret

Skärgårdsöar

Skärgårdsöar

2016-07-12 07:14 CEST

Öarnas storlek och placering är väldigt betydelsefullt för vilka sorters växter klarar landskapsförändringar. Foto: Sara Cousins

Betande kor

Betande kor

2016-07-12 07:14 CEST

Att återuppta bete skulle gynna gräsmarksväxter och kan vara speciellt viktigt på mindre och mer isolerade öar. Foto: Alistair Auffret

Hjärtefrågor i Almedalen 2016

Hjärtefrågor i Almedalen 2016

2016-07-11 09:00 CEST

Edwars Blom delar sin hjärtefråga

Edwars Blom delar sin hjärtefråga

2016-07-11 09:00 CEST