Bilder

Mammoth tusk in northeastern Siberia

Mammoth tusk in northeastern Siberia

2016-05-04 13:35 CEST

Mammoth tusk in northeastern Siberia. Photo: Love Dalén, Swedish Museum of Natural History

Funktionalisering förbättrar den värmeledande förmågan hos flagor av grafen

Funktionalisering förbättrar den värmeledande förmågan hos flagor av grafen

2016-04-29 11:00 CEST

Funktionalisering förbättrar den värmeledande förmågan hos flagor av grafen.

Mindre vattensalamander

Mindre vattensalamander

2016-04-29 10:42 CEST

På våren får vattensalamander-hannarna en lekdräkt med en tjusig kam längst ryggraden. Med den bjuder de upp honorna till dans. Bilden får användas i syfta att illustrera Salamanderspaning på Naturhistoriska riksmuseet.

Fladdermus

Fladdermus

2016-04-28 15:46 CEST

Fladdermus från museets våtsamling. Bilden får användas i syfte att illusterar Naturhistoriska riksmuseets verksamhet.

Professor Vivi Vajda vid lådan från Nasa

Professor Vivi Vajda vid lådan från Nasa

2016-04-27 13:38 CEST

Professor Vivi Vajda vid lådan med nedslagsmaterial som kommit från Nasa. Foto: Annica Roos, Naturhistoriska riksmuseet

Asteroidnedslaget med sfäruler som kastas ut

Asteroidnedslaget med sfäruler som kastas ut

2016-04-27 13:38 CEST

Levande organismer, till exempel foraminiferer, kapslades in i så kallade sfäruler vid asteroidnedslaget. Illustration: Pollyanna von Knorring, Naturhistoriska riksmuseet

Snok

Snok

2016-04-26 07:10 CEST