Bilder

Rödstrimmig mullus  på Havets Hus

Rödstrimmig mullus på Havets Hus

2016-06-17 09:41 CEST

Rödstrimmig mullus på Havets Hus

Rödstrimmig mullus på Havets Hus

2016-06-17 09:01 CEST

Konstnärlig tolkning SXDF-NB1006-2

Konstnärlig tolkning SXDF-NB1006-2

2016-06-16 19:59 CEST

Konstnärlig tolkning. SXDF-NB1006-2 innehåller många unga, ljusstarka stjärnor som joniserar gasen inuti och runtomkring galaxen. Grön färg representerar här det joniserade syret som Alma upptäckt och lila det joniserade väte som Subaru-teleskopet uppmätt.

Rikard Forslid

Rikard Forslid

2016-06-13 14:37 CEST

Jonas Tallberg

Jonas Tallberg

2016-06-13 14:37 CEST

Ulrika Mörth

Ulrika Mörth

2016-06-13 14:36 CEST

Ulrika Mörth är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

En möjlig framtida flygplansdesign (utan text)

En möjlig framtida flygplansdesign (utan text)

2016-06-13 07:00 CEST

Illustration från projektet Ultimate av en möjlig framtida flygplansdesign.

Illustration av ett så kallat boxpropkoncept för flygplan

Illustration av ett så kallat boxpropkoncept för flygplan

2016-06-13 07:00 CEST

Illustration av ett så kallat boxpropkoncept; en konstruktion med potential att sänka bränsleförbrukning och minska buller i jämförelse med andra okapslade propellerfläktlösningar.

En möjlig framtida flygplansdesign (med text)

En möjlig framtida flygplansdesign (med text)

2016-06-13 07:00 CEST

Illustration från projektet Ultimate av en möjlig framtida flygplansdesign.