Bilder

Mohamed Bourennane

2015-10-08 09:00 CEST Stockholms universitet

Foto: Niklas Björling

2015-10-08 09:00 CEST Stockholms universitet

Magnus Enquist. Foto: Niklas Björling

2015-10-08 09:00 CEST Stockholms universitet

Jens Anker-Hansen.

2015-10-08 07:11 CEST Stockholms universitet

Forskningspannan värmer Chalmers

2015-10-08 05:00 CEST Chalmers tekniska högskola I Chalmers egen kraftcentral finns världens största panna för forskningsändamål, en 14 meter hög cirkulerande fluidbäddspanna på 12 MW. Förutom att fungera som labb producerar den tillräckligt årligen för att försörja Chalmers campus på Johanneberg i Göteborg med värme. Pannan drivs av Akademiska Hus i samarbete med Göteborg Energi.

Mångårigt samarbete mellan Eon och Chalmers

2015-10-08 05:00 CEST Chalmers tekniska högskola Vinterns fullskaleförsök i Händelöverket är det senaste i en lång rad testkörningar med syrebärande bäddmaterial som har skett under två-tre års tid, först i Chalmers egen kraftcentral och sedan 2014 parallellt i Eons kommersiella anläggning. Från vänster: Bengt-Åke Andersson, Eon, Angelica Corcoran, Henrik Thunman och Fredrik Lind, Chalmers.

En naturligt förekommande mineral

2015-10-08 05:00 CEST Chalmers tekniska högskola Ilmenit eller järntitanoxid, FeTiO3, är en naturligt förekommande mineral. Den upparbetas idag främst till titandioxid, TiO2, som används som vitt pigment i målarfärg, tandkräm och solkräm. Då är järn en biprodukt. I bäddmaterial är det dock järnets förmåga att oxideras som är intressant. Fyndigheter finns i bland annat Australien, Norge, Kanada och Sydafrika.

Finns i naturligt i två former

2015-10-08 05:00 CEST Chalmers tekniska högskola Ilmenit förekommer naturligt i berg och i sandform. Även krossad bergsilmenit är intressant i samband med bäddmaterial.

Angelica Corcoran, Fredrik Lind och Henrik Thunman

2015-10-08 05:00 CEST Chalmers tekniska högskola Angelica Corcoran, Fredrik Lind och Henrik Thunman är tre av de nio chalmersforskare och doktorander som har arbetat intensivt med försök med ilmenit i bäddmaterial i fluidbäddspannor på senare år.

Bengt-Åke Andersson, Eons tekniske projektledare och senior specialist

2015-10-08 05:00 CEST Chalmers tekniska högskola Bengt-Åke Andersson, adjungerad professor i förbränningsteknik och Eons tekniske projektledare, har arbetat med fluidbäddsteknologi i flera decennier.