Bilder

David Téczely

David Téczely

2017-11-20 16:10 CET

Camilla Linde

Camilla Linde

2017-11-20 16:10 CET

Jonas Olofsson

Jonas Olofsson

2017-11-15 11:15 CET

Jonas Olofsson, docent vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Ett dammfritt renrum krävs för att arbeta med kvantkomponenter

Ett dammfritt renrum krävs för att arbeta med kvantkomponenter

2017-11-15 08:31 CET

Chalmers har den erfarenhet och nödvändig infrastruktur som krävs för att arbeta experimentellt inom kvantmekanik-området. Bland annat ett 1000 kvadratmeter stort, välutrustat renrum som tillhör de främsta akademiska miljöerna i världen för avancerad forskning på nanonivå.

Stefan Kröll, professor i atomfysik, Lunds universitet

Stefan Kröll, professor i atomfysik, Lunds universitet

2017-11-15 08:31 CET

Stefan Kröll, professor i atomfysik, Lunds universitet, kommer att leda delområdet kvantsensorer inom Wallenberg Centre for Quantum Technology: "Visionen är att kvantsensorer kommer att spela stor roll bland annat inom medicinområdet. Man tänker sig att placera kvantsensorer i celler och studera olika processer inuti kroppen, till exempel i hjärnan. Men det kan också öppna sig helt andra användningsområden för kvantsensorer, som vi inte kan föreställa oss idag."

De fyra huvudforskarna bakom kvantdatorprojektet

De fyra huvudforskarna bakom kvantdatorprojektet

2017-11-15 08:31 CET

Göran Wendin, Per Delsing, Göran Johansson och Jonas Bylander heter de fyra forskare vid Chalmers som, tack vare donationen från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, nu ska ta fram Sveriges första kvantdator. Det sker inom ramen för nystartade Wallenberg Centre for Quantum Technology. Förutom dessa fyra huvudforskare kommer Gunnar Björk vid KTH koordinera forskningen inom kvantkommunikation, och Stefan Kröll vid Lunds universitet satsningen inom området kvantsensorer.