Bilder

Martin Persson, forskarassistent vid avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers

2014-10-21 14:40 CEST Chalmers tekniska högskola

Sändarchippet för 140 GHz

2014-10-21 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola Fotot visar sändarchippet som innehåller en förstärkare, modulator, och en frekvensmultiplikator för lokaloscillatorn. Kretsarna är designade av Sona Carpenter, Herbert Zirath, och Mingquan Bao. Data-transmissions-mätningar är utförda av Simon He. Chipstorlek 1.6x1.2 mm2.

Sepia officinalis

2014-10-17 09:33 CEST Havets Hus i Lysekil AB Vår tioarmade bläckfisk (lat. Sepia officinalis ) behöver ett svenskt artnamn. Under hösten och vintern 2014 får besökarna på Havets Hus lämna in förslag på nytt artnamn.

Eledone cirrhosa

2014-10-17 09:02 CEST Havets Hus i Lysekil AB Vår åttaarmade bläckfisk (lat. Eledone cirrhosa) behöver ett svenskt artnamn. Under hösten och vintern 2014 får besökarna på Havets Hus lämna in förslag på nytt artnamn.

Dansaren Frauke

2014-10-17 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola Föreställningen Airborne från 2012 med dansaren Frauke, som kommer till Aha-festivalens tredje dag.

Philippe Tassin, forskarassistent vid Teknisk fysik

2014-10-16 15:14 CEST Chalmers tekniska högskola

Ljuskon av Tjerenkov-strålning

2014-10-16 15:13 CEST Chalmers tekniska högskola En Tjerenkov-ljuskon skapad av partiklar som rör sig genom metamaterialet, som designats av chalmersforskaren Philippe Tassin med kollegor. Materialet består av silvercylindrar med nanometertunna väggar inbäddade i ett icke-strömförande material. Schackbrädet illustrerar den transformation av koordinaterna som används för att öka materialets förmåga att skilja ljuskoner från varandra.

Galaxer som håller på att bildas i närheten av Spindelvävsgalaxen

2014-10-16 10:33 CEST Chalmers tekniska högskola Bilden, av rymdkonstnären Martin Kornmesser, visar galaxer som håller på att bildas i närheten av Spindelvävsgalaxen. Galaxen, som vi ser som den var för nästan 11 miljarder år sedan, bildar nya stjärnor på ett sätt som överraskat forskare. Det visar nya mätningar från teleskopet Apex i Chile, som är ett av Onsala rymdobservatoriums internationella samarbeten.

Naturvetares arbetsmarknad & trender 2014

2014-10-14 16:40 CEST Naturvetarna Naturvetarna bjuder in till lanseringen av rapporten Naturvetares arbetsmarknad & trender 2014 – nya möjligheter i en föränderlig omvärld. Rapporten handlar om hur naturvetares arbetsmarknad ser ut idag och hur har den förändrats de senaste fem åren. Vi presenterar också framtida trender, viktiga branscher och vilken kompetens som efterfrågas hos framtidens naturvetare.

Friluftsdag

2014-10-13 09:56 CEST Svenska Jägareförbundet Friluftsdag i naturen för ungdomar med utländsk bakgrund