Bilder

Osynliga mysterier

2015-08-31 14:31 CEST Naturhistoriska riksmuseet Bilden får användas i samband med kommunikation kring filmen Osynliga mysterier.

Aspsopp

2015-08-27 08:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård

Karljohan

2015-08-27 08:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård Foto: Magnus Neuendorf

Antennerna i SKA som de kan komma att se ut. (Bild: SKA Organisation)

2015-08-24 07:00 CEST Stockholms universitet

Industrirobot i rörelse

2015-08-21 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Genom att minska acceleration och inbromsning hos industrirobotar kan energiförbrukningen reduceras med upp till 40 procent. I robotintensiv tillverkningsindustri, exempelvis karossfabriker i fordonsindustrin, förbrukar robotar cirka hälften av den totala elenergi som används för produktion, vilket innebär att optimering kan leda till en potentiellt betydande besparing.

Kristofer Bengtsson, Emma Vidarsson och Bengt Lennartson 1

2015-08-21 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Från vänster: Dr Kristofer Bengtsson, masterstudent Emma Vidarsson och Prof Bengt Lennartson i robot- och automationslaboratoriet vid Chalmers. I forskargruppen vid institutionen för signaler och system ingår även doktoranderna Oskar Wigström och Sarmad Riazi. Optimeringsverktyget är utvecklat i EU-forskningsprojektet Areus.

Kristofer Bengtsson, Emma Vidarsson och Bengt Lennartson 2

2015-08-21 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Från vänster: Dr Kristofer Bengtsson, masterstudent Emma Vidarsson och Prof Bengt Lennartson i robot- och automationslaboratoriet vid Chalmers. I forskargruppen vid institutionen för signaler och system ingår även doktoranderna Oskar Wigström och Sarmad Riazi. Optimeringsverktyget är utvecklat i EU-forskningsprojektet Areus.

Osynliga mysterier - det ögat inte ser

2015-08-20 10:16 CEST Naturhistoriska riksmuseet Ny film - premiär 15 september

Osynliga mysterier

2015-08-20 10:01 CEST Naturhistoriska riksmuseet Bilden får användas för att illustrera filmen Osynliga mysterier.

Osynliga mysterier - fjäril

2015-08-20 09:59 CEST Naturhistoriska riksmuseet Byggnaden hos en fjärilsvinge. Bildens bredd är 50 miljondels meter i verkligheten. Bilden får användas för att illustrera filmen Osynliga mysterier.