Bilder

Symsagittifera schultzei

Symsagittifera schultzei

2016-02-03 19:00 CET

De gröna kornen är grönalger som växer inne i denna ädelstensmask och som förser den med en del av dess näring. De orangea fläckarna är körtlar som mynnar på huden.

Childia triangulifera

Childia triangulifera

2016-02-03 19:00 CET

Det är lätt att känna igen denna ädelstensmask, eftersom den har triangelformiga kalkkristaller spridda i kroppen. Detta är en art som lever på lerbottnar på svenska Västkusten.

Diopisthoporus psammophilus

Diopisthoporus psammophilus

2016-02-03 19:00 CET

Hos denna art sitter munnen i bakänden. Framför mitten av masken finns en rad med äggceller. Denna art finns i Medelhavet.

Kuma sp

Kuma sp

2016-02-03 19:00 CET

Denna gula ädelstensmask kommer från Adriatiska havet. Den tillhör en art som ännu inte fått något vetenskapligt namn. Liksom alla övriga ädelstensmaskar simmar den med hjälp av flimmerhår (cilier) som täcker kroppen och som här kan ses som en krans runt kanten av masken.

Notocelis gullmarensis

Notocelis gullmarensis

2016-02-03 19:00 CET

Denna ädelstensmask kommer från svenska västkusten. De röda fläckarna i framänden är typiska för arten. Baktill kan man se två stora äggceller.

viltdukning

viltdukning

2016-02-02 12:39 CET

Att ta med naturen till bords och låt gästerna klippa sin egen kryddning till viltet.

viltdukning

viltdukning

2016-02-02 12:39 CET

Dukningsexperten Catharina Lindeberg-Bernhardsson tar med naturen till bords när det serveras vilt

viltdukning

viltdukning

2016-02-02 12:39 CET

hedra viltet med att ta med naturen till bords

Modell av transportproteinet

Modell av transportproteinet

2016-02-01 17:08 CET