Bilder

Torpaskolan 1b

2015-07-24 09:57 CEST Havets Hus i Lysekil AB Torpaskolan 1b har samlat in pengar genom att sälja sina bilder på ett vernissage. De insamlade medlen har de sedan skänkt till Havets Hus hajprojekt.

M/S Nautica

2015-07-22 13:29 CEST Havets Hus i Lysekil AB Rederi: Oceania Cruises

Kylmekanism för elektronik med grafenbaserad film

2015-07-10 06:00 CEST Chalmers tekniska högskola Silanbindning mellan grafen och kislet i en elektronikkomponent. Genom uppvärmning och hydrolys av molekylen (3-Aminopropyl) trietoxysilan (APTES) blir kisel och syre kvar. De bildar kovalenta bindningar, vilket ger mekanisk styrka och god värmeledningsförmåga.

Grafenbaserad film på en elektronikkomponent

2015-07-10 06:00 CEST Chalmers tekniska högskola Grafenbaserad film på en elektronikkomponent med hög värmeintensitet.

Skåne i tidsåldern devon

2015-07-02 14:14 CEST Naturhistoriska riksmuseet Såhär tror forskarna att det såg ut i Skåne för 420 miljoner år sedan när de första växterna på land spred sina mikroskopiska sporer och koloniserade det ödsliga landskapet. I bakgrunden syns den kända byggnadsstenen, Övedssandstenen. Illustration och fotomontage Pollyanna von Knorring.

Thomas Jern­berg, Docent, Över­läkare, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset

2015-06-25 16:08 CEST Hjärt-Lungfonden Huvudansvarig dör SCAPIS Stockholm.

Thomas Jern­berg, Docent, Över­läkare, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset

2015-06-25 16:07 CEST Hjärt-Lungfonden Thomas Jern­berg är huvudansvarig för SCAPIS Stockholm.

SCAPIS Stockholm Ultraljud­sun­der­sökn­ing

2015-06-25 16:06 CEST Hjärt-Lungfonden

SCAPIS Stockholm Skiktröntgen

2015-06-25 16:05 CEST Hjärt-Lungfonden

SCAPIS Stockholm

2015-06-25 16:04 CEST Hjärt-Lungfonden Skiktröntgen/CT