Pressmeddelanden

Nya rön om bakteriella långvariga infektioner

2015-10-07 15:52 CEST Umeå universitet Kemal Avican har funnit att bakterien Y. pseudotuberculosis kan etablera en ihållande, ej symtomgivande, infektion i sitt värddjur och har studerat vilka mekanismer i bakterien som gör detta möjligt. Den nya kunskapen kan förbättra möjligheterna att bota inte bara Yersiniainfektionerutan även andra tarmsjukdomar som Salmonella, med antibiotika. Han försvarar avhandlingen vid Umeå universitet

De nationella proven – en arena för likvärdighetsfrågor

2015-10-05 08:00 CEST Umeå universitet De nationella proven i år tre i matematik är inte bara ett tillfälle då skolan tar reda på vad elen kan i ämnet utan också en arena där provets likvärdighet ställs mot elevens likvärdighet. Flerspråkiga elever i behov av stöd och elever med annat modersmål än svenska i behov av stöd, tycks till följd av detta riskera att få en otillfredsställande provsituation. Det visar Anette Baggers avhandling.

Ett pärlband av småvirvlar

2015-10-02 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Forskare på Chalmers har kommit fram till hur den så kallade tidsreverseringssymmetrin kan brytas i en klass av supraledande material. Resultaten har nu publicerats i den högrankade tidskriften Nature Physics, som även valt att ha chalmersforskarnas studie på omslaget.

Molekylära nanoremsor gör elektroner supersnabba

2015-10-01 08:06 CEST Umeå universitet Fysiker vid Umeå universitet har tillsammans med forskare vid UC Berkeley, USA, utvecklat en metod för att framställa ett nytt unikt material som liknar grafenremsor men i molekylär form. Materialet kan bli en viktig pusselbit i den fortsatta utvecklingen av organiska solceller. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften ACS Nano.

Pukor och trumpeter! Stort grattis till alla vinnare av Inhouse 2015.

2015-09-30 19:42 CEST Arkitektkopia ​På en fullsatt gala på Berns Salonger korades vinnarna av Inhouse 2015 – reklamtävlingen som garanterat inte kan vinnas av en reklambyrå! Inhouse är nämligen tävlingen som belönar den bästa reklamen producerad av landets marknads- och inhouseavdelningar. Arkitektkopia är samarbetspartner och grundare av tävlingen.

Ny metod att förutsäga och hantera belastningen av onlinetjänster

2015-09-30 08:00 CEST Umeå universitet Hur gör man för att hindra att Internet går ner på grund av överbelastning? En molntjänst innebär att mer serverkapacitet kan hyras från stora datorcenter. Ahmed Hassan har tagit fram algoritmer för att automatiskt lägga till och ta bort serverresurser till en webbplats baserat på efterfrågan. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 2 oktober.

Med 3D-teknik kan konsumenten påverka produktutvecklingen

2015-09-28 13:50 CEST Umeå universitet Genom att använda 3D-printing kan produktdesigners ge konsumenten möjlighet att designa sina egna vardagsprodukter. Därigenom skapas mer meningsfulla produkter för människor och det gynnar företagen. Det är en av slutsatserna i Guido Hermans doktorsavhandling, vilken han försvarar vid Umeå universitet tisdagen den 6 oktober.

Farväl till fri forskning?

2015-09-22 14:59 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond På seminariet Farväl till fri forskning? på Bokmässan i Göteborg, diskuteras vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid.

Effektiv resurshantering vid militär träning

2015-09-21 08:00 CEST Högskolan i Halmstad I dag försvarar Hawar Ramazanali, doktorand på företagsforskarskolan EISIGS vid Högskolan i Halmstad, sin licentiatavhandling. Avhandlingen handlar om effektivisering av radio- och energiresurser för teknisk utrustning vid militär träning.

Smack! Pusshållplatsen är Månadens Trycksak i augusti.

2015-09-17 17:12 CEST Arkitektkopia Månadens Trycksak för augusti är utsedd. Vi föll pladask för Pusshållplatsen. Stort grattis till Destination Kalmar som står bakom skylten. Varje månad hjälper vi våra kunder med tusentals trycksaker. Ett av alla jobb som står ut i mängden utser vi till Månadens Trycksak! Ära, berömmelse och en tårta väntar vinnarna.