Pressmeddelanden

Regionalt projekt uppmärksammas på nordisk konferens

2015-04-21 09:30 CEST Norrlandicus Under hösten 2014 testades en ny typ av digitala inkontinensskydd på ett äldreboende i Kramfors. Testet som genomfördes av projektet Norrlandicus har väckt stor uppmärksamhet och kommer i dagarna att presenteras på svenska mässan i Göteborg.

2015-04-21 09:30 CEST Norrlandicus Nu släpper testbädden Norrlandicus den första rapporten från testet av SCA Hygiene Products inkontinensutredningsverktyg. Verktyget som testats på ett äldreboende i Kramfors har visat sig kunna förbättra inkontinensvården för både äldre och personal.

Ny standard för spisvakter

2015-04-16 08:04 CEST SEK Svensk Elstandard Den nya spisvaktsstandarden möjliggör rättvisare krav på marknaden och underlättar för kravställare och inköpare.

Grafen är lovande för framtidens spinndatorer

2015-04-10 11:00 CEST Chalmers tekniska högskola ​Forskare vid Chalmers har upptäckt att grafen kan bevara elektroners så kallade spinn betydligt längre tid och förmedla det över större avstånd än vad som hittills varit känt. Detta öppnar dörren för utvecklingen av spinntronik, med sikte på snabbare och energisnålare processorer i datorer. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Communications.

Hushållsapparater för alla!

2015-04-09 14:50 CEST SEK Svensk Elstandard Ett förslag till arbete med en ny standard som ska göra hushållsapparater tillgängliga för fler finns nu hos IEC.

En tung stjärnbaby kläcks i realtid

2015-04-03 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola En internationell grupp av astronomer, bland dem Wouter Vlemmings på Chalmers, har gjort ett genombrott i att förstå hur tunga stjärnor föds. Forskningsresultaten publicerades igår kväll i tidskriften Science.

2015-04-01 17:13 CEST Medikus AB SVT Debatt är Sveriges största direktsända debattprogram med studiopublik. 2/4 handlar programmet om ”Wellnessyndromet” och om det är det hälsosamt att vara hälsogalen?

Historik från fjällsjöar kan förutsäga framtida metanutsläpp

2015-03-26 08:00 CET Stockholms universitet Mer och mer metangas frigörs från svenska fjällsjöar. Dessutom finns ett samband mellan metanbubblorna och antalet soltimmar på sommaren. Dessa nya forskningsresultat från Stockholms universitet skapar bättre möjligheter att förutsäga framtida metanutsläpp.

Så blir energiomvandlingen i bränsleceller effektivare

2015-03-26 08:00 CET Umeå universitet Ämnen det finns rikligt av på jorden – kol, kväve och övergångsmetalloxider – kan kombineras till mycket effektiva katalysatorer som kan användas i både bränsleceller och för elektrolys. Det visar Tiva Sharifi experimentellt i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet tisdagen den 31 mars.

Förbättrad tryckbarhet minskar onödigt materialspill

2015-03-23 11:43 CET Innventia För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen enligt en ny licentiatavhandling av Innventias Sofia Thorman.