Pressmeddelanden

Designar akustiska komponenter innehållande tunna material

Designar akustiska komponenter innehållande tunna material

2016-05-27 13:18 CEST
Datorsimuleringar och numeriska optimeringsalgoritmer blir alltmer användbara när man k...

Ekosystem med många och liknande arter tål större miljöstörningar

Ekosystem med många och liknande arter tål större miljöstörningar

2016-05-25 12:33 CEST
Det går att avgöra hur känsligt ett ekosystem är för oförutsedda miljöstörningar menar ...

Forskningsrapport: Nytt system för operationskläder ökar patientsäkerheten

Forskningsrapport: Nytt system för operationskläder ökar patientsäkerheten

2016-05-25 09:22 CEST
En nyligen genomförd studie på Chalmers Tekniska Högskola har jämfört hur kombination a...

Forskning på schemat skapar engagerade elever

Forskning på schemat skapar engagerade elever

2016-05-24 15:45 CEST
Jenny Hellgren visar i sin avhandling att högstadieelever som får möjlighet att delta i...

Matematiska modeller förklarar växters strategier

Matematiska modeller förklarar växters strategier

2016-05-24 09:50 CEST
Vilken tid på året är det bäst att blomma? Varför är träden långsmala i norra Sverige m...

​Internationell standard för provning av supraledande kablar på förslag inom IEC.

​Internationell standard för provning av supraledande kablar på förslag inom IEC.

2016-05-20 07:54 CEST
Med den ökande användningen av supraledande kablar följer också ett behov att komma öve...

Nya rön banar väg för effektivare bekämpning av sjukdomsbärande myggor

Nya rön banar väg för effektivare bekämpning av sjukdomsbärande myggor

2016-05-18 15:18 CEST
Mer än hälften av jordens befolkning riskerar att drabbas av myggburna sjukdomar. Kemis...

Vi fortsätter att växa med lönsamhet

Vi fortsätter att växa med lönsamhet

2016-05-18 13:26 CEST
För det svenska biotechföretaget Scandinavian Biopharma blev 2015 ännu ett bra år med f...

Hur provar man bränsleceller?

Hur provar man bränsleceller?

2016-05-13 11:05 CEST
Förslag till reviderad internationell standard ute på remiss.

Standard för byggnadsintegrerade solceller

Standard för byggnadsintegrerade solceller

2016-05-11 15:25 CEST
Nu finns det en europeisk standard för byggnadsintegrerade moduler med solceller, som s...