Blogginlägg

InnoTrans - mässan som är med på tåget

2014-10-07 17:52 CEST Mälardalsrådet Vartannat år samlas alla världens tågnördar i Berlin på InnoTrans. Sanna Andersson, kommunikatör på MÄLAB, delar med sig av sina upplevelser från årets mässa -från vagn till tågsäte.

Ränta, varför då?

2014-09-25 15:48 CEST JAK Medlemsbank

Ekonomisk språkförbistring

2014-04-23 12:03 CEST JAK Medlemsbank

Väg och järnväg i fokus på Stora transportdagen 2014

2014-04-04 16:49 CEST Mälardalsrådet Det var intressant att höra moderaternas och socialdemokraternas olika förslag på infrastruktursatsningar inom väg- och järnväg. Regering och riksdag behöver idag och i framtiden ta höjd för hur östra Mellansverige ska klara det kraftigt ökande behovet av såväl kollektiva persontransporter som ett ökat godsflöde kommande decennier.

Arbetsförmedlingen brister i sin uppföljning av valfrihetssystemet

2013-10-30 15:21 CET Bemanningsföretagen Arbetsförmedlingen brister i sin uppföljning av valfrihetssystemet och av sina leverantörer. Detta kan i sin tur leda till konkurrensfördelar för de företag som inte lever upp till de uppsatta kraven. Det är hög tid att bryta upp den förlegade Arbetsförmedlingen och tänka nytt om hur dess uppdrag ska hanteras i framtiden.

Fogelstadkvinnorna och JAK

2013-09-23 11:52 CEST JAK Medlemsbank JAK Medlemsbank bedriver folkbildning som en grundbult i bankens verksamhet. På liknande sätt bedrev kvinnorna i Fogelstadgruppen folkbildning, även om målgruppen där enbart var kvinnor. Engagemang och tro på samhällets förmåga till förändring kan se olika ut. Gemensamt för JAK och Fogelstadgruppen är tanken om att det är människor själva som ska vara delaktiga i förändringen.

Jag är medlem!

2013-09-07 15:59 CEST JAK Medlemsbank

Coachinspiration från Australien

2013-09-03 17:05 CEST ICF International Coach Federation Jag har haft förmånen att få delta i en coachkonferens i Sydney under vår tillsammans med kollegor från ICF Austral-Asia. Coacher från Australien, nya Zeeland och Asien samlades för erfarenhetsutbyte och möten med HR-folk från samma region. ”Det där skulle jag aldrig klara.”, tänker en del, andra tänker ”Jag vill också tämja vågorna och forsa fram sådär lätt.”.

Skrota Energimyndigheten

2013-05-19 20:36 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Energimyndigheten understödjer på alla sätt den storskaliga vindkraftsutbyggnaden, stödjer helt oreserverat vindindustrin och utgör ett hinder för en seriös debatt på området. Energimyndigheten är ingen objektiv expertmyndighet. Den är en del av vindindustrin.

Vad är bra kundservice värd? Kundtjänstchef André Hagberg om service och kommunal kundtjänst

2012-06-14 08:37 CEST Järfälla kommun När jag började som kundtjänstchef i Järfälla kommun sa jag ganska tidigt att vi skulle ha Sveriges bästa kundtjänst. De flesta skrattade, även om några hejade på. Det är ju ofta lite ”okommunalt” att säga att man ska bli bäst på något, i alla fall i officiella sammanhang.