Pressmeddelanden

Inlandsinnovation investerar i bättre diagnoser för äldre med CELDA systems

2015-08-27 14:18 CEST Inlandsinnovation AB Äldre med vattenskalle feldiagnostiseras ofta som att de lider av demens. Likvor heter bolaget bakom CELDA Systems, en produkt som gör att säkrare diagnoser kan ställas och rätt behandling sättas in så att de drabbade kan återfå sin livskvalitet. Inlandsinnovation investerar nu i Umeåföretaget.

Utgifterna för migration och integration ökade med drygt 1 miljard i juli

2015-08-27 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket De totala utgifterna i statens budget uppgick i juli till 67,9 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor högre än samma månad 2014. Utgifterna för migration och integration uppgick till 3,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor eller 46,6 procent. Orsaken är bland annat att fler ensamkommande barn och ungdomar söker och beviljas asyl.

Regeringen kan inte köpa sig till en fungerande bostadsmarknad

2015-08-26 15:12 CEST Fastighetsägarna Sverige ​När regeringen i dag presenterade sin satsning inom bostadsområdet beskrevs den som den största sedan 1990-talet. Fokus ligger på byggsubventioner och subventioner för renovering av miljonprogrammet. Regeringen vill satsa en miljard per år på stöd för renoveringar och standardhöjningar, med bara begränsat genomslag på hyran. Det är satsningar som Fastighetsägarna ställer sig skarpt kritiska till.

​Vellinge kommun får högsta kreditvärdighet av Standard & Poor’s – igen

2015-08-26 11:00 CEST Vellinge kommun Vellinge kommun får återigen får högsta möjliga kreditvärdighet: AAA, av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

2015-08-24 10:41 CEST Skattebetalarna Nu höjer regeringen bensinskatten mer än vad som tidigare aviserats. Nära en miljon bilhushåll får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Det framgår av en undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB.

Företagsamheten blomstrar i Järvastaden

2015-07-30 11:23 CEST Järvastaden AB I stadsdelen Järvastaden i Solna/Sundbyberg har företag varit verksamma i decennier. I takt med att stadsdelen byggs ut tillkommer ständigt nya företag som erbjuder efterfrågad service på nära håll till de boende i stadsdelen. De tidigare verksamheterna fasas ut och i de nya byggnaderna växer nya verksamheter fram.

2015-07-30 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Saldot i statens budget i juni blev ett underskott på 33,4 miljarder kronor. Det är en försämring med 4,3 miljarder kronor jämfört med juni föregående år. Trots underskottet i juni visar budgeten hittills i år ett överskott på 16,7 miljarder kronor.

Två positiva exits och fortsatta nyinvesteringar

2015-07-17 09:27 CEST Inlandsinnovation AB Kvartal två 2015 är för Inlandsinnovation ett produktivt kvartal med två positiva exits samtidigt som investeringstempot består. Inlandsinnovations delårsrapport, kvartal 2 och halvåret 2015 finns nu tillgänglig på www.inlandsinnovation.se

2015-07-15 10:00 CEST Skattebetalarna I år infaller Skattefridagen den 16 juli, samma dag som förra året. Att den ligger kvar oförändrad förklaras av att regeringens budget, som innehöll höjd skatt på arbete, röstades ned och Alliansens budget fortfarande gäller. Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter.

Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation

2015-07-10 16:56 CEST Dialogos Förlag En lättläst exposé över den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i Norden under tusen år med utgångspunkt i de senaste rönen från arkeologisk och historisk forskning. Fokus ligger på de sociala förhållandena och beskrivning av vardagslivet för såväl kungar som trälar.