Pressmeddelanden

2014-04-16 17:35 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) I en artikel i Dagens Industri (16 april) om EU -kommissionens pågående granskning av det svenska spelmonopolet kommenteras regeringens svar till kommissionen av Bob Pernodd, chef på enheten för myndighetsstyrning, statistik och spelreglering på finansdepartementet. De argument som förs fram i såväl regeringens svar till kommissionen som i artikeln är i vissa fall rent felaktiga.

2014-04-16 16:03 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB har rekryterat Therese Gripenfjäll som ny ekonomichef. Therese har sedan årsskiftet verkat i företaget som t.f. ekonomichef och har en bakgrund som konsult inom redovisning och affärssystem.

2014-04-16 15:05 CEST Fabel Kommunikation Därför betalar Google en halv miljard till fransk kultur En av gästerna på konferensen Truly Digital är Marc Schwarz, som under 2013 förhandlade fram ett avtal med Google som ger franska mediebolag 60 miljoner euro, motsvarande en halv miljard kronor, under fem år. Avtalet är ett talande exempel på hur vårt komplexa digitala landskap öppnar upp för en ny form av finansiering av kulturen.

2014-04-16 13:44 CEST Skattebetalarna Landets pensionärer har tappat en femtedel i köpkraft mot löntagare sedan 2006. Rensat för inflation har nettoinkomsten (pension eller lön efter skatt) ökat med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren. Det framgår av en ny rapport från Skattebetalarna.

2014-04-16 10:36 CEST Mälardalsrådet Fler och fler stockholmare väljer att pendla till Uppsala visar ny rapport från Mälardalsrådet. Det är över 4500 stockholmare som rullar in till Uppsala Centralstation dagligen. Mellan 2008 och 2012 har pendlingen från Stockholm ökat med nästan 20 %. Det är dags att förnya vår bild – nu svänger Uppsala pendeln och stockholmarna kommer hit.

2014-04-14 11:13 CEST Miljöstyrningsrådet Nu lanserar Miljöstyrningsrådet uppdaterade nyttokalkylatorer för att visa på ekonomisk och miljömässig nytta med att ställa miljökrav vid upphandling. Kalkylatorerna visar på nyttan med att ställa krav på inomhusbelysning, vitvaror, dryckesautomater för varm dryck, fordon, projektorer, tv-apparater och kött.

2014-04-10 14:00 CEST Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet har tagit fram en vägledning över hur det går att ställa krav på miljö- och hållbarhetsmärkning i offentlig upphandling.

2014-04-10 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Jämfört med ESV:s prognos som publicerades 3 april räknar regeringen med ett betydligt starkare finansiellt sparande för samtliga prognosår. Det förklaras främst av högre skatteintäkter men även av lägre offentliga utgifter. Regeringens prognos för det finansiella sparandet 2014 är 28 miljarder kronor högre än ESV:s prognos.

Satsningar i vårbudgeten värdefulla för Värmland

2014-04-09 17:20 CEST Länsstyrelsen Värmland Regeringen presenterade idag sin vårbudget som innehöll flera satsningar som gynnar länet. - De satsningar som görs i vårbudgeten för landsbygden och för utbildningen är viktiga och välkomna för Värmland säger landshövding Kenneth Johansson.

PwCs globala arbetsgrupp om Airport City Stockholm: Tillväxt med stor potential för Sveriges ekonomi

2014-04-09 10:00 CEST Airport City Stockholm PwC har på uppdrag av Airport City Stockholm beräknat vilket bidrag flygplatsstaden kring Arlanda ger till Stockholmsregionens och Sveriges ekonomi samt vad effekterna för svensk ekonomi blir om dagens 20 000 arbetsplatser blir 50 000 till år 2030. Rapporten visar att de företag och arbetstillfällen som finns i Airport City Stockholm har högt förädlingsvärde och bidrar till många nya jobb.