Pressmeddelanden

Inlandsinnovation tror på Kittelfjäll

2014-10-01 08:38 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation går in med 4 miljoner kronor i bolaget Kittelfjäll Utveckling AB. Investeringen är en del av en total investering på 25 miljoner kronor under tre år, och möjliggör både förbättring av belysning och snökanonsystem i backarna samt breddning av skidsystemet för fler typer av skidåkare.

Utfallet på statens budget visar ett överskott i augusti

2014-09-30 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Överskottet i statens budget blev 11,7 miljarder kronor i augusti. Det är en förbättring med 12,3 miljarder kronor jämfört med samma månad förra året. Saldot för perioden januari–augusti är ett överskott på 31,8 miljarder kronor. Det är 100,7 miljarder kronor bättre än samma period förra året.

2014-09-30 09:35 CEST Örebro universitet Ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Örebro universitet och svenska kommuners och landstings låneinstitut Kommuninvest får 3,6 miljoner kronor i forskningsanslag från innovationsmyndigheten Vinnova. Medlen kommer att användas för att stärka forskningsmiljön rörande kommunal finansiering som är under uppbyggnad vid Örebro universitet.

Ryssland historia från Alexander II till Vladimir Putin - ny bok och föreläsning

2014-09-29 15:54 CEST Dialogos Förlag Rysslands historia under de senaste 150 år. Högaktuellt! En nyutkommen bok med beskrivning av landets dramatiska erfarenhet i ljuset av nya rön fram till dagens händelseutveckling presenteras av ek dr Martin Kragh

Aktuellt fortsätter med desinformation om amfetamin till kriminella ”med ADHD”

2014-09-26 21:10 CEST KMR I söndags fortsatte Aktuellt sin kampanj med vad som måste betecknas som ett rent desinformationsinslag. Man presenterade en fyra år gammal undersökning som en nyhet. Undersökningen gick ut på att man skulle tjäna mångmiljonbelopp genom att ge fångar amfetamin. Även denna gång hade man underlåtit att göra sin research. Den obligatoriska objektiviteten och kritiska röster lyste med sin frånvaro.

2014-09-24 15:00 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation investerar 25 miljoner kronor och blir därmed delägare i nybildade Loxysoft Group. Loxysoft Group är idag Nordens största leverantör av stödsystem för kontaktcenter och andra kontaktintensiva verksamheter med säljfokus.

Svenska kyrkan uppmanar finansbranschen att agera

2014-09-22 15:22 CEST Svenska kyrkan 2009 sålde Svenska kyrkans nationella nivå alla sina aktier i olje- och kolbolag och satsade istället på bolag som bidrar till lösningar av klimatkrisen. Nu säljs även det sista ägandet i tre gasbolag. Med anledning av klimatmötet i New York i morgon uppmanar Svenska kyrkan i en debattartikel i Veckans affärer fler ägare och förvaltare av kapital att agera i klimatfrågan.

EU Kommissionens rekommendationer för en långsiktig och socialt hållbar spelpolitik inom EU

2014-09-19 15:15 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) Flera länder inom EU har under de senaste åren gått från olika former av statliga monopol på online spel till att tillåta en mångfalt av aktörer på jämlika villkor.

Ny bok. Den ekonomiska människans fall

2014-09-15 13:02 CEST Karolinska Institutet University Press Nu kommer en ny bok av Johan Frostegård, författaren till succén Nästan allt om människan som tryckts om fler gånger och även givits ut som pocket. Nu borrar han djupare i nationalekonomin och sjukvårdsekonomin och tar på sig ett par evolutionära glasögon.

Inlandsinnovation tror på barnunderhållning från Dalarna

2014-09-10 09:29 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation investerar 5 miljoner kronor i mediaföretaget Ruta Ett. Investeringen ska möjliggöra en internationell expansion, framförallt i USA och England.