Pressmeddelanden

Företagsamheten blomstrar i Järvastaden

2015-07-30 11:23 CEST Järvastaden AB I stadsdelen Järvastaden i Solna/Sundbyberg har företag varit verksamma i decennier. I takt med att stadsdelen byggs ut tillkommer ständigt nya företag som erbjuder efterfrågad service på nära håll till de boende i stadsdelen. De tidigare verksamheterna fasas ut och i de nya byggnaderna växer nya verksamheter fram.

2015-07-30 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Saldot i statens budget i juni blev ett underskott på 33,4 miljarder kronor. Det är en försämring med 4,3 miljarder kronor jämfört med juni föregående år. Trots underskottet i juni visar budgeten hittills i år ett överskott på 16,7 miljarder kronor.

Två positiva exits och fortsatta nyinvesteringar

2015-07-17 09:27 CEST Inlandsinnovation AB Kvartal två 2015 är för Inlandsinnovation ett produktivt kvartal med två positiva exits samtidigt som investeringstempot består. Inlandsinnovations delårsrapport, kvartal 2 och halvåret 2015 finns nu tillgänglig på www.inlandsinnovation.se

2015-07-15 10:00 CEST Skattebetalarna I år infaller Skattefridagen den 16 juli, samma dag som förra året. Att den ligger kvar oförändrad förklaras av att regeringens budget, som innehöll höjd skatt på arbete, röstades ned och Alliansens budget fortfarande gäller. Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter.

Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation

2015-07-10 16:56 CEST Dialogos Förlag En lättläst exposé över den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i Norden under tusen år med utgångspunkt i de senaste rönen från arkeologisk och historisk forskning. Fokus ligger på de sociala förhållandena och beskrivning av vardagslivet för såväl kungar som trälar.

En månad kvar till årets mest kärleksfulla seminarium om jämställdhet!

2015-07-08 13:02 CEST Fredrika Bremer Förbundet Kom och lyssna till Liv Strömquist, Anna Kinberg Batra, Luis Lineo, Christina Jutterström, Pierre Schori, Maud Edgren Schori, Gisele Mwepu, Aleksa Lundberg, Alle Eriksson, Birgitta Wistrand, Sasja Beslik, Kajsa Ekis Ekman, Amanda Lundeteg, Kalle Westerdahl, Sanna Krepper, Cissy Avrin, Mia Heikkilä med flera!!!

2015-07-04 13:06 CEST Öresundskomiteen I 20 år har Stockholmsregionen haft nästan dubbelt så hög tillväxt som Köpenhamnsregionen. Tillväxtgapet beror bland annat på att Stockholm haft högre produktivitet inom till exempel IT och telekom, högre sysselsättningstillväxt, och en högre befolkningstillväxt, samt på nedgången i danska bostadspriser. Detta framgår i en ekonomisk tillväxtanalys som Öresundskomiteen publicerar idag.

2015-07-03 11:40 CEST Skattebetalarna Drygt vart tredje bilhushåll i Kalmar län får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Hårdast slår höjningen mot Högsby, Torsås och Mörbylånga. Totalt handlar det om nära en miljon hushåll i riket. Det framgår av en ny undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB.

2015-07-03 11:37 CEST Skattebetalarna Drygt vart tredje bilhushåll i Västernorrland får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Hårdast slår höjningen mot Ånge och Timrå. Totalt handlar det om nära en miljon hushåll i riket. Det framgår av en ny undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB.

2015-07-03 11:35 CEST Skattebetalarna Drygt vart tredje bilhushåll i Uppsala län får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Hårdast slår höjningen mot Knivsta, Heby och Håbo. Totalt handlar det om nära en miljon hushåll i riket. Det framgår av en ny undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB.