Pressmeddelanden

2015-11-26 10:27 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU EU vill även efter klimatmötet i Paris ha en ledande roll i bekämpningen av växthusgasutsläppen. Hittills har dock EU:s åtgärder för att nå klimatmålen varit alltför ensidiga, och avsikten bör vara att inkludera fler billiga åtgärder, såsom kolinlagring i skog, i den egna klimatpolitiken. Så uppnås maximal klimatnytta till lägst kostnad, enligt en avhandling från SLU av Miriam Münnich Vass.

Extra utdelning från Akademiska hus bidrog till positivt budgetsaldo i oktober

2015-11-26 10:00 CET Ekonomistyrningsverket ​Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 1,1 miljarder kronor. Inkomsterna blev 65,9 miljarder kronor och utgifterna 64,7 miljarder kronor. I oktober levererade det statliga bolaget Akademiska hus AB in 1,5 miljarder kronor. Detta förbättrar budgetsaldot. Statens budget visar hittills i år ett överskott på 44,0 miljarder kronor, men för helåret räknar ESV med ett underskott.

2015-11-25 14:28 CET Orsa kommun - Läget är pressat, men under kontroll, säger Conny Höglund, tf chef för boendet för ensamkommande barn och unga i Orsa. Orsa har för närvarande ett avtal med migrationsverket på 30 platser, varav åtta asylplatser. Men med den ökade flyktingströmmen, framförallt beroende på inbördeskriget i Syrien och ett försämrat säkerhetsläge för afghaner, har betydligt fler ensamkommande ungdomar anlänt.

Bergs Hyreshus har inlett 2015 års hyresförhandling

2015-11-24 08:33 CET Bergs Hyreshus AB I dag har Bergs Hyreshus AB inlett 2015 års hyresförhandling. Bergs Hyreshus AB motiverar behovet av hyreshöjning med ökade kostnader för underhåll och förbättrad skötsel för bostäderna i beståndet. Kostnadsökningen är motiverad för att hålla en för hyresgästerna acceptabel kvalitet i driften. Själva förhandlingen äger rum under början av december.

2015-11-23 10:21 CET Orsa kommun Skolinspektionen har idag gett Orsa kommun ännu ett kvitto på att Orsas skolor är på rätt väg. De meddelar att de drar tillbaka sitt hot om vite på 500 000:- på grund av bristande strukturerat kvalitetsarbete. Att arbetet inte bara finns dokumenterat, utan även ger resultat visar också förbättrade resultat inom skolan. Meritvärdet för eleverna i årskurs nio mest i Dalarna förra läsåret.

2015-11-23 10:00 CET Ekonomistyrningsverket De offentliga utgifterna ökar kraftigt, framför allt till följd av många asylsökande och satsningar i budgetpropositionen. Underskottet i de offentliga finanserna växer därför, trots skattehöjningar, från 1,0 procent av BNP i år till 1,3 procent 2017.

2015-11-19 11:49 CET Fredrika Bremer Förbundet

Köpings kommun köper Arboga Energi AB

2015-11-19 11:11 CET Arboga kommun Köpings kommun köper det kommunala bolaget Arboga Energi AB. Affären möjliggör ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga samordningsvinster för både Köpings och Arboga kommun.

Rebecca Weidmo Uvell slutar som Slöseriombudsman

2015-11-18 10:05 CET Skattebetalarna ​Efter ett år som Slöseriombudsman på uppdrag av Skattebetalarnas Förening lämnar nu Rebecca Weidmo Uvell stafettpinnen vidare. Uvells framgång som SlösO har grundat sig i de stora grävjobb hon gjort för att avslöja slöseri med skattepengar på olika nivåer i den blogg hon startade när hon tog över uppdraget i september 2014.

2015-11-17 08:00 CET Geberit Trycket på hantverkare är enormt just nu. VVS-företaget Geberit har undersökt om färre räknar med att anlita hantverkare om regeringen klubbar igenom sänkt ROT-avdrag till årsskiftet. 41 procent säger att det kommer att ske. Framför allt är det familjer med små barn och personer som bor på landsbygden som menar att de kommer att anlita färre hantverkare om avdraget sänks.