Nyheter

2014-09-21 14:35 CEST Business Region Skåne Malmö Arena blir en av spelarenorna när Sverige, Norge och Österrike blir värdar för Europamästerskapet i handboll för herrar 10-26 januari år 2020. Det beslutades av Europeiska Handbollförbundet under lördagens kongress på Irland.

2014-09-19 16:34 CEST VRE Education AB VRE startar en ny fortbildning riktad till lärare om ADHD och Aspergers syndrom. Syftet är att öka möjligheten att nå skolans kunskapsmål genom att på ett enkelt sätt ska kunna anpassa undervisningen för att nå dessa elever oavsett vilket ämne du undervisar i.

Innovation om biokol prisad

2014-09-19 16:13 CEST Stockholm Vatten Stockholm Vattens Avfallsavdelning har tillsammans med Trafikkontoret har vunnit ett pris på 10 miljoner kronor i den i internationella innovationstävlingen Mayors Challenge. Bidraget handlar om möjligheten att producera biokol av stockholmarnas trädgårdsavfall.

Alvesta kommun satsar på laddstolpar

2014-09-19 15:41 CEST Alvesta kommun I Alvesta kommun är laddstolpar till el- och hybridbilar en kommande självklarhet. Förutom i centralorten Alvesta finns i dagsläget möjlighet att ladda bilen även i tätorten Moheda. Dessutom planeras laddstolpar in som en naturlig del av infrastrukturen i alla kommande områden i kommunen.

SVU-rapport C IVL2014-B2208: Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk  (avlopp och miljö)

2014-09-19 13:15 CEST Svenskt Vatten AB Förekomst av mikroskopiska skräppartiklar undersöktes i inkommande och utgående vatten från tre avloppsreningsverk med olika slutsteg för reningsprocessen. Merparten av mikroskräpet i inkommande vatten avskildes i avloppsreningsverken, men utgående vatten innehöll trots detta substantiella halter. Kerstin Magnusson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB; Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten AB

Öppet hus på Älvdalens kommun

2014-09-19 12:19 CEST Älvdalens kommun Välkommen till Älvdalens kommun den 2 oktober! I Sporthallen i Älvdalen hålls öppet hus mellan klockan 18.00-20.00 där kommunen visar upp hela sin verksamhet. Från norra kommundelen kommer det att finnas gratisbuss till Sporthallen.

Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun?

2014-09-19 11:26 CEST Ale kommun Utvecklingsarbete kring barns och ungas psykiska hälsa, liksom arbete med sociala investeringar, tar tid. Det finns inga genvägar eller snabba lösningar. Ale kommuns erfarenhet är att en tydlig organisation och en genomtänkt modell för ledning och styrning är framgångsfaktorer.

Ale en framträdande roll när svenska Star for Life filmen nu är klar.

2014-09-19 10:49 CEST Ale kommun Nu är den svenska Star for Life filmen färdig. Ale har en framträdande roll i filmen. Ale har varit aktiva och drivande och på flera sätt bidragit med att Svenska Star for Life är där de är idag, bl.a. har Ale varit med och översatt modellen till svenska förhållande, vi har tillsammans med Skandia och Star for Life kopplat på forskning, vi kommer också att bidra med kontrollskola.

2014-09-19 10:42 CEST FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut Ett nytt övervakningssystem för att hitta terroristers bombfabriker visas på Totalförsvarets anläggning Grindsjön den 24 september.

6000 fikade för Friends

2014-09-19 10:23 CEST Friends