Nyheter

2014-11-22 19:02 CET NS Sensus Som synes är flera väl kända chefer/läkare inom landstinget Västernorrland i situationen att vara misstänkta för brott, brottsmisstankar så allvarliga att åklagare inlett förundersökning och dessa chefer inom landstinget Västernorrland riskerar att åtalas i tingsrätt

​Rökningens okända effekt på läkemedel

2014-11-21 16:30 CET Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ett liv utan cigaretter skulle för många människor kunna innebära lägre medicindoser, färre biverkningar och mer pengar i plånboken. Ändå är det få som känner till att rökning påverkar flera olika läkemedel.

SVU-rapport 2014-17: Vattenskydd – inventering av vägledningar och riktlinjer (dricksvatten)

2014-11-21 16:03 CET Svenskt Vatten AB Det finns ett behov av vägledning till kommuner, vattentjänstföretag och miljömyndigheter vad gäller tillämpning av inrättade vattenskyddsområden. En inventering har gjorts av de riktlinjer, vägledningar och liknande som finns framtagna i Sverige. Författare: Cristina Frycklund, Tyréns AB

SVU-rapport 2014-16: Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk – kunskapssammanställning (avlopp och miljö)

2014-11-21 15:56 CET Svenskt Vatten AB Kunskapssammanställning gällande metoder för reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk som Stockholm Vatten AB och VA-teknik vid Lunds Tekniska Högskola uppnådde i två stora projekt Läkemedel – förekomst i vattenmiljön, förebyggnade åtgärder och möjliga reningsmetoder och MISTRA-programmet MistraPharma fas 1. Författare: M Hörsing, C Wahlberg, P Falås, G Hey, A Ledin, J la Cour Jansen.

SVU-rapport 2014-15: Att säkerställa täthet och kvalitet hos skarvar i PE-ledningar (rörnät och klimat)

2014-11-21 15:50 CET Svenskt Vatten AB Rapporten kartlägger och analyserar olika tähetsprovningsprocedurer varvid svällningseffekter i PE-materialet särskilt har studerats. Med digitalröntgen i kombination med ultraljud och mikrosvågstekniker är det möjligt att på ett oförstörande sätt säkra skarvarnas kvalitet i en ny ledning. Författare: Gunnar Bergman, Thomas Blomfeldt

Fler flyttar till Ale

2014-11-21 14:33 CET Ale kommun ÄLVÄNGEN. Ale kommuns bostadsmarknad växer så det knakar. Kommunen är väldigt attraktiv att flytta till, i alla fall om man frågar fastighetsmäklare Lennart Olsson som jobbat mer än 30 år i branschen. – Vi har stor efterfrågan men ett litet utbud just nu, säger han.

ALE: Trygghetsvandring väntar i Alafors - och kring säkra skolvägar i Bohus.

2014-11-21 14:29 CET Ale kommun Den första trygghetsvandringen i Ale ägde rum i Bohus den 29 november 2007. Sedan dess har trygghetsvandringar genomförts på samtliga större orter i kommunen, där Alafors nu blir den sista.

ALE: Nya miljoner till föreningslivet

2014-11-21 14:26 CET Ale kommun Miljonregnet över föreningslivet i Ale fortsätter. För tredje gången erbjuds föreningarna att söka ett tillfälligt investeringsstöd. Totalt finns två miljoner att dela på.

ALE: Sociala investeringar tar tid

2014-11-21 14:20 CET Ale kommun Att tidigt satsa på barn och unga kan förhindra utanförskap senare i livet. Det kan dessutom innebära stora ekonomiska besparingar för samhället. Ale kommuns arbete med sociala investeringar ligger i framkant – alla omfattande förändringar tar dock tid.

DEN SVENSKA DEMOKRATINS HISTORIA HAR BARA BÖRJAT

2014-11-21 13:53 CET Uppsala stadsteater Nytt demokratiprojekt riktat till gymnasieungdomar i hela Sverige tilldelas 4,3 miljoner från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.