Nyheter

Osynlig pumpstation och fälla för svavelväte

2014-10-01 17:22 CEST Elmia AB Xylem presenterade två av de viktigaste nyheterna på VA-mässan i Jönköping: En pumpstation för lågtrycksavlopp som inte syns och en svavelvätefälla som räddar betong och elektronik från förgängelse.

Två investeringsbehov ger samlad satsning på Miljöcenter

2014-10-01 16:48 CEST Elmia AB 2018 hoppas Borås Energi och Miljö att en ny anläggning som samlar stadens VA- och värmehantering på ett och samma ställe ska stå klar.

Minska brandrisken i återvinningssystemet

2014-10-01 16:23 CEST Elmia AB – I takt med att återvinningsindustrin växer i Sverige ökar också risken för brand i anläggningarna. Vi kan använda England som exempel. Där uppstår det i snitt en brand varje dag på en återvinningsanläggning. Det ska vi lära oss av så att vi gör på rätt sätt redan från början när liknande anläggningar byggs upp i Sverige, säger Anders Bergström på Firefly.

Ultrafilter hindrar parasiter i Göteborg

2014-10-01 16:01 CEST Elmia AB Parasiten kryptosporidium i Östersunds dricksvatten sände en chockvåg genom VA-Sverige. Den akuta åtgärden blev att bestråla vattnet med UV-ljus. – Nu är trenden att reningsverken installerar barriärer med ultrafilter, berättar Ingemar Heidfors.

2014-10-01 15:59 CEST Västerås stad 68% andel ekologiska råvaror används i matlagningen på Nordanby förskola och 47% på Viksäng södra förskola. Denna höga andel ekologiskt har lett till att dessa två kommunala förskolor har kommit med i den nationella tillställningen årets Lilla ekomatsliga.

2014-10-01 15:45 CEST Ekonomistyrningsverket Idag avrapporterar Ekonomistyrningsverket (ESV) ett regeringsuppdrag om it-kostnader. Vi har tillsammans med 22 myndigheter tagit fram en it-kostnadsmodell baserad på sju nyckeltal, räknat ut de deltagande myndigheternas it-kostnader samt kartlagt sju strategiska val som leder till lyckade it-projekt.

Så får VA-företagen nya medarbetare

2014-10-01 15:42 CEST Elmia AB Hur får man ungdomar att arbeta i VA-branschen? Genom att erbjuda dem ett jobb som lockar. Och på ett sätt som gör det intressant. Det är grunden för VAjobb.se, nordens enda rekryteringsföretag specialiserat på VA-branschen.

Stopp för översvämning i källare

2014-10-01 14:20 CEST Elmia AB Källarna hade inte behövt svämma över i Skåne och på Västkusten. Vattnet hade effektivt stoppats med enkelriktade brunnar utanför husen. – Det är en beprövad lösning, säger Peter Olsson på Wapro som ställde ut på VA-mässan i Jönköping.

Siemens nya styrsystem tilltalar spelintresserad ungdom

2014-10-01 14:07 CEST Elmia AB Söker: Operatör till vattenreningsverk med spelvana. Så kan det i framtiden stå i platsannonserna, när Siemens nya version av styrsystemet Simatic PCS-7 och konstruktionsplattformen Comos etablerat sig på marknaden.

2014-10-01 13:59 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har börjat granska tillgänglig information om läkemedel som för närvarande är under utveckling för behandling av ebolavirus-infektion. Syftet är att ge en översikt över det aktuella kunskapsläget om experimentella läkemedel, som kan ligga till grund för hälsovårdsmyndigheters beslut.