Pressmeddelanden

​Mobil teaterpjäs om självmordstankar

2015-05-22 09:44 CEST Suicide Zero Skådespelaren, konstnären och IT-entreprenören Rebecka Pershagen har i samarbete med Suicide Zero tagit fram en mobil teaterpjäs om en ung persons tankar på att ta sitt liv. Pjäsen lyssnar du på i din smart phone på olika platser i Stockholm.

2015-05-21 18:00 CEST Fri Konst och Kultur Vid sitt sammanträde 21 maj beslutades Göteborgs kulturnämnd bl.a. om fördelningen av den andra projektstödsomgången 2015 till film och rörlig bild. 850 000 kronor fördelades till sammanlagt 12 pågående filmprojekt.

Svenska kyrkoledare i upprop för miljön

2015-05-21 09:58 CEST Sveriges kristna råd ​17 svenska kyrkoledare skriver i ett gemensamt uttalande om miljö och klimat, med utmaningar till såväl kyrkan som den svenska regeringen. Uttalandet kommer att överlämnas av kyrkoledarna till statssekreterare Yvonne Ruwaida vid Miljö- och energidepartementet den 4 juni.

Anders Arborelius ny ordförande för Sveriges kristna råd

2015-05-20 17:36 CEST Sveriges kristna råd Vid årsmötet för Sveriges kristna råd valdes idag den katolske biskopen Anders Arborelius till ny ordförande. Årsmötet beslöt också att välkomna Antiokiska ortodoxa kyrkan som ny medlem. Därmed innehåller rådet nu 26 medlemskyrkor.

2015-05-19 11:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Bjuvsbostäder AB. Efter medling från Hyresmarknadskommittén har parterna enats om att hyrorna höjs med 1,6 procent från den 1 juni 2015.

Sommarunderhållningen blandar musik från öst till väst på Hjällbokalaset 23 maj

2015-05-18 23:00 CEST Fri Konst och Kultur Gemenskap och kulturupplevelser under årets ljusaste månader i parker och på torg – det är vad Sommarunderhållningen erbjuder. Och det är fri entré till allt! Säsongen inleds med en torgturné, denna vecka på Hjällbokalaset med Tarabband, Pedros och Varieté Vagant.

Mensapriset 2015 till Ronnie Gardiner

2015-05-18 19:12 CEST Mensa Sverige Mensapriset 2015 går till Ronnie Gardiner. Motiveringen lyder: Med sin metod RGM (Ronnie Gardiner Method) har Ronnie Gardiner lyckats skapa glädje, en- gagemang och rehabilitering för många stroke-, Parkinson- och MS-patienter. RGM uppfyller på ett omvälvande sätt Mensas viktigaste syfte: Att lokalisera och främja intelligens, så den kommer människor tillgodo.

Slöjd är livet. En jubileumsutställning på Upplandsmuseet.

2015-05-18 15:48 CEST Hemslöjden Sverige ​Hemslöjdsförbundet i Uppsala län fyller hundra år i år, vilket bland annat firas med utställningen Slöjd är livet på Upplandsmuseet i Uppsala. Arbetet med utställningen startade redan i januari 2014 med ett upprop till länets slöjdare och görare. De bjöds in till utställningen med uppmaningen att skapa någonting nytt för vår tid med inspiration från Hemslöjdens samlingar.

Ny rapport: Vem vinner och vem förlorar om den svenska hyresmodellen slopas?

2015-05-18 11:30 CEST Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen har gett Ramböll i uppdrag att göra en analys grundad i empiri och nationalekonomisk teori kring kostnader för både samhälle och människor om det införs marknadshyror i stället för dagens konsumentlagstiftning med förhandlade hyror. Dagens system balanserar olika intressen och möjliggör både vinster för fastighetsägare och boendetrygghet för landets tre miljoner hyresgäster.

Uttalande om föräldraskap från Riksförbundet FUB:s förbundsstämma

2015-05-18 11:16 CEST Riksförbundet FUB Det händer ofta att barn tas från sina föräldrar enbart på grund av att de har utvecklingsstörning. Ny svensk forskning visar dock att barn till mödrar med lindrig utvecklingsstörning kan skapa en trygg anknytning till sina mödrar. De nya rönen visar att utvecklingsstörningen i sig inte har betydelse för barnets och mammans förmåga att skapa en trygg anknytning.