Dokument

Fairtrade Challenge

2015-08-31 13:37 CEST Yennenga Progress Informationsblad Fairtrade Challenge

Fair Fika med Yennenga och Smiling

2015-08-31 13:36 CEST Yennenga Progress Yennenga progress arbetar för hållbar utveckling på alla plan. Respekt för mänskliga rättigheter bör vara grunden för all affärsverksamhet, men också för ditt och mitt val vid butikshyllan. Kom och låt dig inspireras av uppmärksammande och prisade Smiling Cashew, samtidigt som vi tillsammans fikar Fairtrade-märkt och deltar i Fairtrade Sveriges stora fika-utmaning Fairtrade Challenge.

NTF:s cykelhjälmsmätning 2015

2015-08-28 08:29 CEST NTF NTF mäter årligen cykelhjälmsanvändningen i landet. Mätningen består av över 100 000 observationer från så gott som samtliga kommuner. Cykelhjälmsanvändingen varierar kraftigt beroende på var man bor. I Stockholm använder cirka sju av tio hjälm medans endast två av tio använder hjälm i Västmanland och Örebro län.

Program - Handelsseminarium 27 augusti

2015-08-26 09:10 CEST Turistrådet Västsverige

Swedfunds integrerade delårsrapport per den 30 juni 2015

2015-08-13 10:57 CEST Swedfund

Ruukki Provides Better, Faster Insights to Management Through Enhanced Business Warehouse and Data Center

2015-08-11 10:23 CEST Tata Consultancy Services TCS Ruukki utilizes a set of reporting systems including the business warehouse (BW) hosted in their data center (DC). However, the BW architecture was challenged, resulting in ineffective reporting. The company decided to enhance their current BW and leverage a new system to better support business critical reporting. TCS successfully migrated Ruukki’s DC and optimized the BW design..

Faktablad - Donation av utredningsverktyget Analyze DI

2015-08-10 14:00 CEST NetClean Safer Society Group donerar nu Griffeye Analyze-teknologin (tidigare NetClean Analyze) till ICMEC (International Centre for Missing & Exploited Children) och Project VIC i USA, vilket även fortsättningsvis tillgängliggör verktyget globalt. Donationen ger ICMEC rätt att fritt nyttja och sprida Analyze DI-teknologin till poliser som arbetar med barnpornografiutredningar.

NTF:s kommunala trafikskadeindex 2015

2015-07-16 08:37 CEST NTF Hur många dödas och skadas i din kommun jämfört med riksgenomsnittet? Kommunernas roll i trafiksäkerhetsarbetet blir allt viktigare. Därför räknar NTF årligen fram ett kommunalt trafikskadeindex för samtliga kommuner baserat på folkmängd i förhållande till antal dödade och skadade utifrån inrapporterade skador i det nationella inrapporteringsverktyget STRADA.

Stärkt skydd för barn och unga

2015-06-30 11:30 CEST Sveriges Kommuner och Landsting

Samarbetsavtalet mellan SKL och Arbetsförmedlingen

2015-06-24 10:40 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Nationell överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting.