Dokument

Tennis Event

2014-09-05 15:49 CEST Zelmerlöw & Björkman Foundation

Galamiddag på Sheraton Hotell

2014-09-05 15:44 CEST Zelmerlöw & Björkman Foundation

Under Kastanjen Tyska Kyrkan

2014-09-05 15:36 CEST Zelmerlöw & Björkman Foundation

Företagsbeskrivning

2014-09-05 11:44 CEST Zelmerlöw & Björkman Foundation

Rapport "Internet of Things i Sverige - en nulägesanalys"

2014-08-28 15:55 CEST Telenor Connexion För att ge en nulägesbild av Sveriges roll i den uppkopplade ekonomin har Telenor Connexion låtit undersökningsföretaget Norstat intervjua 100 svenska tillverkande företag. Rapporten sammanfattar undersökningsresultaten och innehåller även djupintervjuer med företag som Volvo, Scania, Electrolux och Verisure samt med branschexperter.

2014-08-19 06:57 CEST Startup Grind Sweden Space Travel Alliance (STA) is a new Swedish venture aiming to make the dream of space discovery a reality to mankind with the vision to become the premier European space travel company. Operating from Spaceport Sweden, STA will offer commercial suborbital spaceflights for tourism, research, development and education, astronaut training and space adventures.

Inlandsinnovations halvårsrapport 2014 inklusive kvartal 2

2014-07-17 19:28 CEST Inlandsinnovation AB

NTF:s kommunala trafikskadeindex 2014

2014-07-17 08:45 CEST NTF Om trafikskadeindex... Indexet rankar Sveriges 290 kommuner utifrån hur många som skadades eller omkom inom kommungränsen under 2013 i förhållande till kommunens befolkningsmängd. Olycksstatistiken bygger på polis- och sjukvårdsrapporterad data hämtat ur den nationella olycksdatabasen STRADA som administreras av Transportstyrelsen.

Beviljade medel från Universitets- och högskolerådet (Erasmus+ utbildning)

2014-06-24 15:38 CEST Universitets- och högskolerådet

Beviljade medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Erasmus+ ungdom)

2014-06-24 15:38 CEST Universitets- och högskolerådet