Dokument

NTF:s kommunala trafikskadeindex 2015

2015-07-16 08:37 CEST NTF Hur många dödas och skadas i din kommun jämfört med riksgenomsnittet? Kommunernas roll i trafiksäkerhetsarbetet blir allt viktigare. Därför räknar NTF årligen fram ett kommunalt trafikskadeindex för samtliga kommuner baserat på folkmängd i förhållande till antal dödade och skadade utifrån inrapporterade skador i det nationella inrapporteringsverktyget STRADA.

Stärkt skydd för barn och unga

2015-06-30 11:30 CEST Sveriges Kommuner och Landsting

Samarbetsavtalet mellan SKL och Arbetsförmedlingen

2015-06-24 10:40 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Nationell överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Enkätundersökning om mopedåkning i åk. 9

2015-05-18 09:33 CEST NTF Studien visar att problemet med mopeder som går fortare än de är konstruerade för fortfarande är stort, både att mopeder trimmas och att de går för fort utan att ungdomarna bedömer att deras moped är trimmad, så kallad självtrimning.

Broschyr: Framtidens resetjänst - Resultat från projektet Go:smart

2015-05-13 12:33 CEST Lindholmen Science Park Go:smart har utvecklat och testat en innovativ resetjänst som gör det lättare att resa hållbart i storstäder. Projektet avslutades 2014 och var ett nära samarbete mellan organi­ sationer från näringsliv, akademi och samhälle.

2015-05-06 13:12 CEST Högskolan i Jönköping

Swedfunds Integrerade delårsrapport per den 31 mars 2015

2015-04-30 09:35 CEST Swedfund

Audi Hammarby Sjöstad exklusiv nyckelbox

2015-04-29 08:20 CEST Ekoligens

Delårsrapport 1 2015

2015-04-28 20:03 CEST Inlandsinnovation AB

Rapport från testet av inkontinensutredningsverktyget

2015-04-21 09:30 CEST Norrlandicus Test av användbarheten hos innovationen TENA Identifi på Viktoriagården i Kramfors