Pressmeddelanden

Ytterligare skärpning av lag välkomnas

2015-02-19 17:09 CET Sveriges Åkeriföretag Idag meddelade infrastrukturministern att även utebliven betalning av sanktionsavgifter vid väg, blir en anledning till att klampa ett fordon. Klampning är ett annat ord för hindrande av fortsatt färd. Det ligger helt i linje med Sveriges Åkeriföretags uppfattning och vår bild är att regeringen lyssnat på vår kritik och våra förslag, som stämmer väl överens med det nya lagförslaget.

2015-02-19 13:48 CET Barnombudsmannen

Ideell skräckkampanj ska få ungdomar att #fimpaspice

2015-01-19 07:54 CET Fimpa Spice För att hindra spridningen av drogen har kreatören Emil Daun från Gotland startat den ideella kampanjen #fimpaspice. Kampanjmaterialet är gratis för alla att använda och helt fritt från upphovsrätt. Spice är en lömsk drog och det kan räcka med ett bloss för att ge livslånga skador, eller i värsta fall döden. Styrkan på Spice varierar kraftigt och är därför väldigt lätt att överdosera.

Samverkansöverenskommelse i Väsby mellan polis och kommun ger ökad trygghet i Smedby

2015-01-19 07:39 CET Upplands Väsby kommun Nu ska Smedby bli tryggare. Det är fokus för den nya samverkansöverenskommelsen, ”Ett tryggare Smedby”, som gemensamt undertecknats av Väsbys kommunsstyrelseordförande Mathias Bohman (S) och Annika Eriksson, polismästare i Norrort.

2015-01-13 15:19 CET Actsec Group AB Att genomföra bakgrundskontroller inför en anställning har blivit ett allt vanligare sätt för företag och organisationer att få en mer komplett bild av de sökande. Många inser att intervjuer och referenstagningar inte räcker hela vägen fram utan kan behöva kompletteras med en kontroll av information som finns tillgänglig hos olika myndigheter och i media.

2015-01-13 07:05 CET Södertörns högskola Den 20 januari äger den högtidliga invigningen rum av Polisutbildningen vid Södertörns högskola. Inrikesminister Anders Ygeman talar, liksom rikspolischef Dan Eliasson och rektor Moira von Wright. Cirkus Cirkör håller i underhållningen vid ceremonin som hålls i högskolans aula.

Höga halter av livsfarlig substans i ecstasytabletter

2015-01-12 15:59 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Giftinformationscentralen har under december varnat för ecstasytabletter som hittills har orsakat minst ett svenskt dödsfall och ett flertal förgiftningsfall. En tablett som lämnats in av anhöriga har nu analyserats i LVs laboratorium. Tabletten innehöll substansen PMMA i sådana mängder som kan ge kraftigt ökad kroppstemperatur, med svåra biverkningar som följd och i värsta fall dödlig utgång.

2015-01-06 20:30 CET ringen factor direct svensk polis är nog bland det sämsta i hela världen. uppklarningsprocent och nedläggning av anmälda brott är under all kritik. vad beror detta på?

2014-12-17 09:00 CET Statskontoret Varje år tas cirka 2 800 personer i förvar efter beslut av Polisen eller Migrationsverket. Beslutet innebär att personen frihetsberövas. Tillsynen över verksamheten vid Migrationsverkets förvar behöver förstärkas. Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att en fristående myndighet ska ges i uppdrag att utöva tillsynen.

Roks ordförande om registret: Mycket upprörande

2014-12-16 06:48 CET Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ​Roks ordförande Karin Svensson upprörs över uppgifterna om att Stockholmspolisen i 10 års tid har fört ett register över kvinnor som anmält att de hotats eller misshandlats av närstående: - Det här riskerar att få konsekvensen att färre kvinnor kontaktar polisen och anmäler brott de utsatts för. Det är mycket allvarligt och mycket kränkande för dem som registrerats.