Pressmeddelanden

2014-04-15 14:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Jämfört med slutet av 1980-talet är dagens priser på de vanligare narkotikasorterna i grova drag halverade. Nedgången skedde främst under 1990-talet, men exempelvis amfetamin har sjunkit ytterligare något i pris sedan dess och priset uppgår idag till ca 250 kronor per gram i konsumentledet. Det motsvarar ungefär en tredjedel av 1988 års prisnivå om man tar hänsyn till inflationen.

Nära nio av tio vardagsbrott klaras aldrig upp

2014-04-04 08:50 CEST If Skadeförsäkring En kartläggning som försäkringsbolaget If gjort över Brås statistik för uppklarade brott visar att nära nio av tio vardagsbrott aldrig klaras upp. Lägst är andelen uppklarade bostadsinbrott - tre procent blev personuppklarade under 2013, vilket är något färre än under 2012. Totalt sjönk uppklaringen av vardagsbrott från 14 till 13 procent.

Vilken hund är du? Hundstallet lanserar Facebooktest som avslöjar DIN hundpersonlighet.

2014-03-28 12:00 CET Hundstallet - Svenska hundskyddsföreningen Har du attityd som en Chihuahua, pondus som en Rottweiler eller är du kanske fåfäng som en Afghan? Tillsammans med Sveriges mesta hundcoach Fredrik Steen har Hundstallet – Svenska hundskyddsföreningen tagit fram rasmatchningstestet "Hundprofilen" på Facebook, så att du kan få reda på vilken hundras som bor inom dig.

Ny policy mot matchfixing inom idrotten

2014-03-04 09:09 CET Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet har tagit fram en policy med vägledning för idrotten i arbetet mot matchfixing. Tillsammans med underlag för spelar- och domaravtal, tävlingsbestämmelser och en checklista är detta ett första steg mot en idrott fri från uppgjorda matcher och spelfusk.

2014-03-03 14:03 CET TaxiKurir Fredagen den 28 februari 2014 överlämnade Transportstyrelses generaldirektör Staffan Widlert sin redovisning av det tilläggsuppdrag han fått av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, om ”fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg”. Vi på TaxiKurir välkomnar Transportstyrelsens förslag.

Inte ett larm utan tre larm

2014-02-18 08:00 CET mySafety AB mySafety AB har inlett ett samarbete med Alert Alarm. Hemlarmet är idag Sveriges mest sålda alarm. Larmsystemet går att administrera via enheter med iOS eller Android. Under 2013 anmäldes 21 000 bostadsinbrott. Av dessa utgjordes 13 700 inbrott i villor och 7 360 anmälda inbrott skedde i lägenheter. Alert Alarms hemlarm passar lika bra för huset som lägenheten.

2014-01-28 09:27 CET Kustbevakningen Oljebekämpning står i blickfånget på båtmässan i Göteborg. Under mässan, som pågår mellan 1 och 9 februari, kan du träffa kustbevakare, tekniker och rekryterare från Kustbevakningen, som alla bidrar till att hålla oljan borta.

2013-12-29 17:02 CET Röster För Barn (Voices for children) Debatten om ersättning för vanvård har flera offentliga sammanhang handlat om enbart propositionen (lagförslagets utformning). I ett brev från Socialdepartementet, sägs att Nämnden har haft frihet att uitfrån sin kunnighet tolka lagen om var gränsen för ersättning går. Anne Skånér har i sin debatt tagit upp just juristernas ansvar.

2013-12-20 08:00 CET Statskontoret Svårigheter att prioritera bland utvecklingsprojekt och avsaknad av ett helhetsansvar för IT-verksamheten. Det är några av de problem som Statskontoret kommit fram till vid en utvärdering av Rikspolisstyrelsens styrning av IT-verksamheten.

”Försämrad trafikövervakning hotar Nollvisionen”

2013-11-28 07:30 CET MHF Trots hög belastning i den intensiva semestertrafiken är det på flera håll få trafikpoliser i tjänst. Det visar en kartläggning Motorföraren gjort. I något fall är det bara en enda trafikpolis som tjänstgör inom sitt specialområde under en sommarvecka.