Blogginlägg

2015-12-01 07:15 CET Bräcke diakoni Kan man styra ett land byggt på vad ”folk vill ha”? Jag är rädd att dagens politiska ledarskap, oberoende partifärg, inte ser bortom nästa möjlighet att vinna ett val. Det långa perspektivet kräver ett politiskt ledarskap som genom kunskap och förmåga att inspirera och motivera, stödjer oss medborgare att förstå sammanhangen. Det skapar engagemang för att ta ansvar för vår gemensamma framtid.

Ewa-Mary Karlsson tar plats i SKL:s sjukvårdsdelegation

2015-11-30 09:02 CET Centerpartiet Västerbotten Två studiebesök, landstingsstyrelsens arbetsutskott, SKL och distriktsstyrelse fredag – lördag är veckan i korthet för Ewa-Karlsson. Ewa-May Karlsson är gruppledare för Centerpartiet i Västerbottens läns landsting. Snart sagt varje vecka rapporterar från sina aktiviteter i landstinget i "Nya Landstingsnytt". Det kommer även att publiceras på Centerpartiet Västerbottens mynewsdesk.

Veckans krönika: Om förebilder

2015-11-27 14:54 CET Yennenga Progress ​I mörka tider är det extra viktigt med starka förebilder. Stina skickar hälsningar från ett vackert Sydafrika där hon haft inspirerande möten med Desmond och Mpho Tutu. I ett november-grått Stockholm går jag och ser filmen Taikon av Lawen Mohtadi och Gellert Tamas.

​Törnrosalandet håller på att vakna ur sin sömn

2015-11-27 07:56 CET Livsmedelshandlarna Det var en gång ett litet kungarike i norr. Tack vare hårt arbete, utbildning och ett pragmatiskt styre hade landet klarat sig undan krig och byggt upp en bra tillvaro för de flesta av sina invånare. Landet gick vidare i med att bygga allianser och blev för tjugo år sedan med i en klubb av länder för att ytterligare öka livskvaliteten hos befolkningen.

Cykelboulevard och gröna mötesplatser förslag i framtidens Nödinge

2015-11-25 14:15 CET Ale kommun Ale kommun är i stark tillväxt. Det märks både genom ökande huspriser och växande invånarantal. Det gör också att behovet av nya bostäder ökar. För att möta efterfrågan planerar kommunen för nya bostadsområden i framför allt Älvängen och Nödinge, kommunens två centralorter.

2015-11-25 08:07 CET Bräcke diakoni Judi är 5 år. När jag träffar henne har hon varit exakt 18 dagar i Sverige. Det var meningen att vi skulle öppna våra hjärtan men vi stängde våra gränser, så hon hade tur som hann hit innan vi börjar bygga stängsel. De som vill att hon skall åka tillbaka blir fler och fler. I Turkiet finns en flicka som hon, men 16 år. Hon säger: ”När jag föreställer mig min framtid ser jag ingenting”.

Ale föregångare i forskningsprojekt

2015-11-24 16:55 CET Ale kommun Ale kommun deltar i forskningsprojektet "Hållbara och attraktiva stationssamhällen". Fyra forskningsteam ska tillsammans med representanter från näringslivet ta fram verktyg för värdering och analys av hur mark kan användas på effektivt sätt - hur vi bor och verkar mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart i framtiden.

Offentlig upphandling – outnyttjat verktyg för att nå sociala mål

2015-11-24 14:26 CET Coompanion I London och Skottland finns flera års erfarenhet av att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att skapa social nytta, till exempel bekämpa långtidsarbetslöshet. Svenskt Näringsliv, Almega och Coompanion reste tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi till Storbritannien för att lära av erfarenheterna.

Debattartikel: Vattendirektivet – en möjlighet att rädda Östersjön

2015-11-24 13:16 CET Världsnaturfonden WWF Sverige har en unik möjlighet att åter ta på sig ledartröjan i arbetet för Östersjön, men för detta krävs både vilja och politiskt ledarskap – ända upp på statsministernivå.

När rätt person får verka på rätt plats så börjar det växa!

2015-11-23 13:43 CET Yennenga Progress ​Det är något särskilt med växter, att plantera, ta hand om och se något växa. I Yennenga Progress förskola i Nakamtenga är trädgården en viktig del i undervisningen. Att kunna odla är lika mycket värt som att kunna skriva på en dator och det ena utesluter inte det andra.