Blogginlägg

Rariteterna rullar in

2014-04-23 08:25 CEST Bilprovningen Våren är en högtid för alla som gillar äldre bilar! På våra stationer rullar "vårtecknen" i form av allt från Excalibur till Chevrolet Berlina in. Just nu på bloggen kan du "Gissa bilen"...

Vem har fått 1,43 miljarder kronor av landstingen?

2014-04-22 08:00 CEST Bemanningsföretagen

2014-04-16 12:01 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Nästan alla svenskar vill att vården, skolan och omsorgen ska vara lika över hela landet. Men majoriteten vill också att verksamheterna ska bedrivas av kommuner och landsting efter lokala förutsättningar och egna prioriteringar. Man vill själv vara med och demokratiskt besluta om välfärden lokalt.

2014-04-16 09:22 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Sverige är ett land med osedvanligt god tillgång på obebyggda stränder. Lämpligheten med generella byggförbud som dagens strandskydd kan starkt ifrågasättas. Vi vill därför att staten gör en mer genomgripande översyn av strandskyddet.

Personalpooler - kommuner leker bemanningsföretag

2014-04-14 13:59 CEST Bemanningsföretagen

2014-04-14 10:57 CEST Hyresgästföreningen För 14 år sedan skrev jag en debattartikel i Aftonbladet som jag funderar på att skicka in igen. Jag behöver nämligen inte lägga något krut på att hitta nya formuleringar. Beskrivningen från 2000 håller. Läget på bostadsmarknaden är sorgligt nog detsamma nu som då. Med ett undantag. Idag är det ännu värre i Stockholm och det har spridit sig till resten av landet i små som i stora orter.

Bemanningskonsulter höjer konkurrenskraften

2014-04-11 14:21 CEST Bemanningsföretagen

Ledare Fastighetstidningen: Större öppenhet för nytänkande på hyresmarknaden

2014-04-11 10:21 CEST Fastighetsägarna Sverige Vi som kritiserar dagens hyressättningssystem för att det i praktiken leder till en illa fungerande hyresmarknad, med ett ineffektivt utnyttjande av bostadsbeståndet, hämmade investeringar och därpå följande negativa effekter för samhällsekonomin blir allt fler. I den långa raden av kritiker sticker naturligtvis (S)-märkta företrädare som exempelvis Göran Persson och Mårten Palme ut.

Vem kommer köpa Borgs öl?

2014-04-09 11:14 CEST Sveriges Bryggerier Regeringen aviserade i morse att man avser att höja skatten på öl och cider med nio procent – som ska läggas till den skattehöjning som trädde i kraft vid det senaste årsskiftet. Redan nu ser vi effekterna av den förra höjningen - exporten av svenskt öl till de tyska gränshandelsbutikerna ökade under årets första kvartal med 1,6 %.

Okunskap om bemanningsbranschen - Så ligger det till – Expressen/GTs Jimmy Fredriksson

2014-04-08 16:54 CEST Bemanningsföretagen